Etter spørsmål om rikets sikkerhet kan være truet etter at norsk politi har kjøpt kinesiske droner, har justisministeren beordret en ny vurdering fra NSM.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ba fredag politidirektør Benedicte Bjørnland om få Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til å gjennomføre en vurdering om politiets nye droner kan utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet.

– Disse dronene er kjøpt inn for å hjelpe politiet i søk- og redningsoperasjoner, i forbindelse med trafikkulykker eller annet operativt arbeid. De skal for eksempel ikke brukes til overvåking eller av Politiets sikkerhetstjeneste eller slike formål, sier Mehl til NTB.

– Under møtet med politidirektøren ba jeg henne om å ta en ny runde med NSM for å avklare om bruken er trygg og sikker til den bruken disse dronene er ment for, sier Mehl videre.

Høyre bekymret

Beskjeden ble gitt etter at Høyre i Stortinget ga uttrykk for bekymring over at Norge skulle handle droner fra den kinesiske produsenten Dji for 100 millioner kroner. USA har satt selskapet opp på en liste over kinesiske selskaper som amerikanere ikke kan eksportere teknologi til eller investere i.

– Det ser ut til at politiet er i ferd med å kjøpe inn droner som amerikanske myndigheter ikke lenger vil bruke. Da bør det ringe noen bjeller. Vi kan ikke ha kinesiske droner i norske politipatruljer hvis dette er en sikkerhetsrisiko, uttalte Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NRK torsdag.

Høyre reagerte etter et brev som Uighurkomiteen, Hongkongkomiteen og Tibetkomiteen har sendt medlemmene av justiskomiteen på Stortinget. Også BBC har omtalt at Dji-dronene skal ha blitt brukt i overvåking av kinesiske uigurer.

Ikke naive

Mehl viser til at prosessen med å kjøpe inn de kinesiske dronene startet mens det var Høyre som satt i regjering, og at de første dronene ble kjøpt inn i 2019. Hun trekker også fram at Dji er en dominerende aktør på det globale dronemarkedet, og at over 900 amerikanske offentlige etater bruker selskapets droner.

– Vi skal ikke være naive overfor sikkerhetsspørsmål knyttet til handel og investeringer med land som Kina. Det er noe jeg er særdeles opptatt av og vil forbedre rutiner rundt, blant på bakgrunn av saker som skjedde under forrige regjering. Men når det gjelder anskaffelsen av akkurat disse dronene, legger jeg til grunn at politiet har gjort sine vurderinger og utviser forsiktighet fram til NSM har gjort en vurdering av bruken, sier Mehl.

Etter det som ble betegnet som et vellykket pilotprosjekt, ble det i 2020 besluttet at alle politidistriktene i Norge skal få benytte droner i arbeidet sitt. De aktuelle dronene er allerede utprøvd i flere politidistrikter, blant annet under leirskredet i Gjerdrum for et år siden.

– Det har i alle fall så langt vært brukt droner i fem redningsaksjoner der liv er blitt reddet, sier Mehl.

– Kjent risiko

Politidirektør Bjørnland sier NRK fredag at dronene fra Dji går for å være de beste på markedet.

– Etterretningstrusselen er kjent for dem som har deltatt i prosjektet med dronene. Det vi har kjøpt av teknologi fra kinesiske myndigheter kommer med en risiko. Derfor er vi svært opptatte av hvordan vi bruker utstyret, sier Bjørnland.

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Sammenstøt mellom sivilisasjoner?» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.