Aftenposten har avdekket at det i sentrum av Oslo er utplassert avanserte falske basestasjoner som fanger opp mobiltrafikk før de sender den videre til vanlige basestasjoner. De uautoriserte stasjonene er strategisk plassert rundt regjeringskontorer og viktige institusjoner.

De uatoriserte stasjonene kan fange opp mobiltrafikken og gå inn på individuelle brukere. Programvare kan installeres på telefonen, som dermed fungerer som avlyttingsutstyr. I tillegg kan man se bevegelsene på telefonen og lytte til samtaler. Man avlytter ikke bare passivt, men skaffer seg kontroll over telefonen.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet tar avsløringen svært alvorlig, og var bare timer etter at de ble informert ute i Oslos gater. De avanserte stasjonene er små og kan være utplassert i et kontor, et vindu eller en bil. De får plass i en attachekoffert. Men med så mange stasjoner er det en aktør som kjenner Norge og er «koblet» til norsk samfunnsliv som er på ferde. Det er neppe «utvendige» stasjoner.

Hvem har en slik tilgang? Høyst sannsynlig en fremmed makt.

PST gir et merkelig svar til Aftenposten: De ser ikke noe behov for å finne stasjonene. Deres rolle er defensiv. Å sørge for statskontorenes sikkerhet.

Det kan være uttalelsen er ment som en avledning, men den reiser mistanken om at PST kanskje vet hvem som er på ferde og at det er en vennligsinnet makt.

Aftenposten antyder det når det skriver at det står stasjoner i hver ende av Parkveien, hvor den israelske ambassaden og den amerikanske ligger.

Men Aftpostens Per Anders Madsen siterer også fra sikkerhetsrapporten som fastslo at både Russland og Kina driver omfattende aktiv digital spionasje. Særlig Kina er gode på hacking. Aftenposten kunne gått i arkivet og funnet storyen om innkjøp av mobilsendere fra det kinesiske selskapet Huawei. Før Telenor valgte Huawei ble det påpekt at det ikke finnes noen brannmur mellom det kinesiske forsvaret og Huawei. Det ville derfor være en sikkerhetsrisiko forbundet med å slippe kineserne inn på det norske mobilmarket. Skepsisen ble ikke lyttet til. Telenor valgte Huawei. Også Forsvaret bruker mobilnettet, derfor hadde valget en direkte kobling til norsk sikkerhet, for ikke å snakke om politiske og økonomiske interesser.

Men norske medier er merkelig lite interessert i slike problemstillinger. Under den kalde krigen forsøkte USA å opprette en felles sertifiseringsordning for eksport av sensitiv teknologi til Østblokken. Sperrene kostet. Selskaper gikk glipp av eksportinntekter. Men USA hadde tyngde nok til å gjennomtrumfe regelverket. I dag fungerer noe tilsvarende overfor Iran, og er kommet inn igjen i forholdet til Russland, på områder som dypvannsboring og oljeutvinning.

Skal man finne ut hvem som står bak må man se på hvem som har evne og kapasitet. Israel vil neppe ha interesse av å bruke så mye ressurser på Norge. USA er en mulighet, men sitter trolig nærmere kilden, enten via bakdører eller underhåndavtaler. De nye jihadtruselene mot Norge gjør oss mer avhengig av samarbeid med USA.

 

http://mm.aftenposten.no/stortinget-og-statsministeren-overvakes/

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/NSM-jakter-spionutstyr-etter-Aftenpostens-avsloringer-7824877.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Leder-i-EOS-utvalget-Opplysningene-er-oppsiktsvekkende-7824844.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Slik-foregar-overvakingen-i-Oslo-7824815.html

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂