Innenriks

Aftenposten skriver om hvordan de nordiske landene nå skal samle seg mot aggressive Russland. Samtidig skrives det i samme avis om at det står dårlig til med Norges forsvare . Glansbildet som ble gitt av forsvaret frem til og med høsten 2013 var ikke riktig. Glansbildet må være en finere måte å si løgn på. Har de nordiske landene nok kapasitet til å stoppe et aggressivt Russland?

Norsk forsvar mangler både utholdenhet og reaksjonsevne.

Sammen med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har Søreide erkjent at glansbildet som ble gitt av Forsvaret frem til og med høsten 2013, var uriktig.

Moderne og avansert utstyr. Flere avdelinger med høy kvalitet. Men lite, og med liten utholdenhet, og med altfor svak reaksjonsevne.

To forsvarsministre uttaler seg om forsvaret med ca et års mellomrom. Hvordan kan tidligere regjeringer slippe unna ansvaret for å vannskjøtte forsvaret av Norge?

Men så sent som i mai 2013 uttalte daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) følgende:

«Vi har i dag et solid og effektivt forsvar som ivaretar sine oppgaver i fredstid hjemme og ute. Dette innebærer en beredskap for krisehåndtering, og etter styrkeoppbygging kan Forsvaret også yte slagkraftig motstand i tilfelle krig.»

I januar i fjor la Eriksen Søreide bort dette glansbildet da hun sa følgende i en tale:

– Vi ser at vi på noen områder kan ha sluppet oss litt for langt ned. At selve ryggraden, evnen til å forsvare Norge og allierte i krise og krig med utholdenhet og dybde i strukturene, ikke er så solid som vi kunne ha ønsket. Har vi tilstrekkelige systemer og kapabiliteter for å kunne håndtere en situasjon den dagen vi må trykke på «den store knappen? … Jeg tror vi må være ærlige og si at vi ser mangler.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Forsvarsministeren—Vi-kan-ikke-fortsette-med-forsvaret-vi-har-i-dag-7975139.html