Bolsjevik-milits 1920

Den siste holdningsundersøkelsen som Folk og Forsvar foretok blant folk flest viste at et flertall ønsket et større forsvarsbudsjett og et sterkere forsvar. Tidligere i denne måneden (februar 2019) publiserte Aftenposten en undersøkelse som viste hvilke viktige samfunnsområder folk flest prioriterte. Mens skole, velferd og eldreomsorg toppet listen, var det kun 2 – 3 prosent som vektla forsvar og sikkerhet høyest. Så kan man undre seg over hvordan det kan ha seg at folk flest mener at man kan sikre en god skole, bra velferd, en verdig eldreomsorg osv. uten at vårt lands sikkerhetspolitikk og forsvar trygger land og folk. Skjønner ikke folk flest at det som er den største trusselen, eksempelvis, mot vårt oljefond er at noen tar det fra oss? Skjønner de ikke at dersom vi neglisjerer vårt forsvar i nord, vil andre gjøre jobben for oss?

FAKTUM: Vi har kun tre stormakter. De er USA, Kina og Russland. Militært sett er EU en mini-makt. En nordisk forsvarsallianse ville være et null. Ingen nordmann med vett og forstand ønsker seg å leve som kinesere eller russere. Vår eneste forankring ligger i atlanterhavserklæringen fra 1941. Den har formet de vestlige demokratiene, ja, for Norge selveste velferdsstaten, med aksen Norge – Storbritannia – Canada – USA i NATO. Dette har trygget våre demokratier siden 1945. Det vil også være situasjonen i overskuelig fremtid, med mindre ytre venstres strategier vinner frem. Forsker Asle Toje, medlem av Den norske Nobelkomité, som er godt forankret i foranstående, hevder at dersom NATO skulle rakne har Norge kun ett valg, og det er å knytte seg enda sterkere bånd til USA (Klassekampen 13/2-19).

Vi trenger kun å lese Aftenposten og Klassekampen gjennom de siste dagene (medio februar 2019) for å finne ut hvordan ytre venstre ønsker å påvirke opinionen. Og det, kjære lesere, dreier seg om mer enn ufarliggjøringen av HUAWEI, som blant annet PST hevder har et svært betydelig spionpotensiale mot Norge. La oss ta en titt på hva som skrives i nevnte aviser.

Det skal utarbeides en ny Langtidsplan for Forsvaret (LTP). Nylig la FFI frem en rapport som har til hensikt å vise politikerne hvilke veivalg de kan ta (rapporten er utmerket rent bortsett fra at de som utarbeidet den ikke hadde mot til å legge forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP, trolig etter påtrykk fra den statsministeren som forpliktet seg på 2-prosentmålet i 2014). Den 15/2 skrev Bjørgulv Braanen om FFI-rapporten i Klassekampen. Hans konklusjon er at vi må bygge opp et nasjonalt forsvar som er sterkt nok til at vi ikke skal kunne trekkes inn i en stormaktskrig mellom USA og Russland. Det må bety at han vil ha Norge ut av NATO, og bygge opp et nøytralitetsvern etter 1940 – modell.

Samme dag (15/2) skrev Mari Skurdal på lederplass i Klassekampen at 45 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land frykter USAs makt og innflytelse, og videre at 50 prosent av alle tyskere og alle franskmenn ser USA som en trussel. I en kronikk i samme avis minner Alf Skjeseth om at da Norge gikk inn i NATO var Martin Tranmæl en svoren tilhenger av det atlantiske samarbeidet, mens partikameraten Trygve Lie, som generalsekretær i FN, gikk inn for en skandinavisk – eller alliansefri løsning (under innflytelse fra Kreml?).

I Aftenposten for 15/2 bærer avisens EU-korrespondent Eirin Hurum ved til bålet under følgende overskrift med fete typer «TYSKERE OG FRANSKMENN STOLER MER PÅ PUTIN ENN PÅ TRUMP».

Det er imidlertid ikke bare Aftenpostens EU-korrespondent som bærer ved til bålet. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide talte til Atlanterhavskomitéen tidligere i februar og uttalte blant annet (ifølge Klassekampens leder for 16/2): «Vi ser et USA som setter spørsmålstegn ved internasjonalt samarbeid på et mer grunnleggende nivå. Et USA som har trukket seg ut fra enkelte internasjonale institusjoner.» Og i lederen forteller Mari Skurdal videre fra et foredrag for Krigsskolens kadetter i januar i år, der Hæren følger opp. Ifølge Skurdal uttalte foredragsholderen, oberstløytnant Kåre Brændeland, at Norge befinner seg i en «schizofren sikkerhetspolitisk spagat» ved på den ene siden å holde et varmt forhold til USA som, på den annen side, utgjør en trussel mot den gjeldende verdensorden. Og dermed griper Klassekampen naturligvis muligheten til å propagandere for sin gamle målsetting (den har ligget i venstresidens ryggmarg siden 1917). Mari Skurdal skrev: «For første gang på flere generasjoner er det en åpning for å justere Norges sikkerhetspolitiske strategier.»

Klassekampens Bjørgulv Braanen følger opp den 19/2 med artikkelen «SIRKELARGUMENTASJON». Der skriver han at Russlands forsvarsbudsjett er mindre enn Saudi-Arabias, og hevder at det er NATO som provoserer Russland til aggressiv oppførsel, ikke omvendt. Han mener at man bør tro på utenriksminister Sergej Lavrov som forteller at Russland egentlig ønsker et all-europeisk samarbeid under FN-paraplyen. Vil folk flest bite på dette? Tror Braanen virkelig at den militære – og politiske ekspertise som finnes i NATO tar feil, eller enda verre, at den unisont farer med regelrett løgn?

München-møtet: Norges medlem av Militærkomitéen, viseadmiral Kjetil Olsens, holdt sitt foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS) om møtet den 18/2. Foredraget (som anbefales varmt) vil bli lagt ut på (OMS) hjemmesider (https://www.oslomilsamfund.no/).

Fredag den 15/2 ble Bjørnar Moxnes (Rødt) og Audun Lysbakken (SV) hyllet av Magnus Marsdal (Manifest) i Klassekampen for stor fremgang på meningsmålingene. Han gikk lengre enn langt i samme kronikk da han nærmest spikret det nasjonalkonservative SP i en allianse med Rødt og SV for å knekke en tafatt AP-ledelse. Men nok om det. Hans hyllest til Bjørnar Moxnes og SV bevirket trolig at Audun Lysbakken viste sine virkelige farger i Klassekampen for 19/2. Han hevder at supermaktene i dette århundret kommer til å hete Kina og USA, og at amerikanerne ikke kommer til å prioritere oss. Han vil frigjøre Norge fra USA, øke forsvarsbudsjettet og bygge en nordisk forsvarsallianse.

Gjennom disse februardagene har vi sett en regjering og en utenriksminister som ved å så tvil om den nordatlantiske bærebjelken og snakke ned vår største allierte (og samtidig herje med Storbritannia), har gitt ytre venstre rom for å flagge sin egentlige anti-amerikanske, anti-vestlige og NATO-fiendtlige politikk, og kamuflere den ved å foreslå et høyt forsvarsbudsjett og bygging av en helt utopisk nordisk forsvarsallianse. Egentlig tjener denne nedbrytende virksomheten som et eksempel på tilsvarende aktiviteter på alle andre samfunnsområder.

Alle nordmenn ser at kristendommen, kulturarven, norsk skikk og bruk, kunnskapen om vår gamle historie, atlanterhavserklæringen, NATO-pakten, og den solide norske nasjonalfølelsen er under press, og at de embetsmenn (inkludert de geistlige) som skulle representere disse gamle dyder nå bidrar til å akselerere presset mot dem. I boken «REVOLUSJONENS BARN» gir Torgrim Titlestad, Frode Fanebust, Stéphane Courtois og Antonio Elorza forklaringen på hvorfor det er slik.

Den 7. mars klokken 1800 åpner Oslo Militære Samfund sine dører for lanseringen av boken. Denne datoen er ikke valgt tilfeldig. Den 4. mars er det 100 år siden KOMINTERN, instrumentet for verdenskommunismens utbredelse, ble etablert.

Måtte denne boken åpne nordmenns øyne, slik at de ikke lar ytre venstre får fortsette å skape grobunn for de samme idéer som la Muren og Sovjetunionen så ettertrykkelig i grus. 

Vennlig hilsen

Steinar R. Paulsen

 

Meld deg på til vårt møte i Oslo Militære Samfund

torsdag 7. mars kl 1900

Torgrim Titlestad har vært redaktør og medforfatter til boken «Revolusjonens barn. Politiske utopiers makt i Norge: Venstresiden mellom demokrati og diktatur 1911–2018». Den utkommer på 100-årsdagen for dannelsen av Komintern, og presenteres på et møte i Oslo Militære Samfund torsdag 7. mars kl. 19:00.

Kommunismen slo inn i Arbeiderpartiet, og noe ble hengende igjen selv om Ap valgte parlamentarismen. ML-bevegelsen var en ny totalitær bølge. Nå er Norges frihet truet av islam, og Ap og MLs fortid har svekket vår motstandskraft. De lange historiske linjene betyr noe. Vi trekker dem på møtet.

meld deg på her