Aleksandr Gerasimov (1881-1963): Stalin og Vorosjilov foran Kreml. Kommunismen fikk langt flere tilhengere blant kunstnere enn nazistene. De kunne bygge opp myter som mange tror på til denne dag. Mytene har også gått inn i skolebøker og akademia.

Ekte sosialister hater USA og NATO, de eneste garantistene for Norges sikkerhet. Derimot har de rettroende en forkjærlighet for nordisk forsvarssamarbeid (og/eller et tettere forsvarssamarbeid med et dysfunksjonelt EU) som ville utradere Norges sikkerhet. Nå sist var det Audun Lysbakken (SV) som lirte av seg besvergelser om dette i Klassekampen. Han kan til og med tenke seg å øke forsvarsbudsjettet bare han oppnår å redusere forsvarsevnen!  Enkelte leste sikkert besvergelsene i undring over at han ikke forstår problematikken. Men de trenger ikke undre seg. Audun Lysbakken har, som sine trosfeller, en ideologisk sperre for sunn fornuft, og den sitter i ryggmargen. Den har sittet der siden 1917.

Solflekker, planetenes bevegelser, jordaksens rotasjon, vindsystemene, lufttransporten fra syd til nord, skydannelser, havstrømmene fra havoverflaten ned til 7 – 8.000 meter og vulkanutbrudd er blant de enorme kreftene som til sammen medfører klodens klimaforandringer. Tenkende mennesker har trolig rent intuitivt problemer med å tro at vi mennesker er i stand til å stoppe disse klimaforandringene og skru av temperaturen på 1,5 grader over dagens nivå (Paris-avtalen).

Det er foretatt dybdeboringer i eldgammel is. Kjernene viser hvordan global temperatur og atmosfærens CO2-innhold har variert gjennom århundrene. Noen ganger kom et øket CO2-innhold før en påfølgende temperaturstigning. Andre ganger kom temperaturstigningen før økningen av CO2-innholdet. Følgelig er det ikke påvist noen direkte sammenheng mellom CO2-innholdet i atmosfæren og klodens temperatur, slik dommedagsprofetiene forutsetter. Vitenskapsmenn som holder seg til fakta (mindretallet) vet med seg selv at klodens klima om 100 år vil være omtrent det samme enten vi reduserer CO2-innholdet i atmosfæren (det menneskeskapte) eller ikke. Diskusjonen mellom dem og de vitenskapsmenn som tror at klodens klima kan manipuleres gjennom kontroll av menneskeskapte CO2-utslipp (flertallet) er grei nok, og den skiller seg ikke vesentlig fra lignende diskusjoner mellom vitenskapsmenn om andre fenomener. Det er når klimadebatten mellom vitenskapsmenn brer seg til mindre vitenskapelige fora (politikere, statsfinansierte tenketanker og miljøbevegelsene) at det hele tar fyr.

Gjennom historien har mennesker vært tiltrukket av dommedagsprofetier, eller frykt for at manglende tro og omvendelse ville føre til evig fortapelse (professor Ole Kristian Hallesby og helvetes-debatten). I noen år har FNs klimapanel og nasjonale institutter for klimaopplysning (som forskningssenteret Cicero i Norge) levd høyt på dommedagsprofetier basert på matematiske modeller. Regnemaskinene prosesserer kontinuerlig millioner av måledata, millioner av kompliserte variabler og millioner av forutsetninger. Etter hvert som tiden går blir modellene bedre og bedre til å predikere undergangen.

De fleste av våre politiske ledere, hele miljøbevegelsen og alle våre politiske partier har slukt klimaprofetien med hud og hår, og er nå helt skråsikre i sin overbevisning om at de menneskeskapte utslippene av CO2-ekvivalenter bestemmer klodens klima. Og utslippene må stoppes, koste hva det koste vil. Det er menneskehetens fremtid som står på spill må vite. I kjølvannet følger så tusener av privatpraktiserende misjonærer. Blant dem har vi forskere som vil frembringe kuer som ikke fiser, vegetarianere og veganere, MDG-ekstremister og de som vil stenge kranene til olje – og gassindustrien (den industrien som i dag er forutsetningen for velferdsstaten). Misjonærene snakker på inn – og ut-pust om hvordan de skal redde verden fra sikker undergang. Den som måtte tro at disse menneskene har en diagnose tar delvis feil.  De har nemlig, som sine trosfeller, en ideologisk sperre for sunn fornuft. Den sitter i ryggmargen. Der har den sittet siden 1917.

Så dukker en konspiratorisk tanke opp. Kan det være noen usynlige hender som styrer det hele? Hvem tjener på at CO2-utslippene reduseres? Er selve hysteriet menneskeskapt for å skape det nye mennesket? Et ensrettet menneske?

Det er 100 år siden KOMINTERN ble etablert for å gjøre hele verden kommunistisk (hvilket stoppet seg selv i 1989/90). Men de iherdige anstrengelser som sosialistene gjorde gjennom flere ti-år for å skape kommunistiske samfunn, inkludert forherligelsen av datidens mest morderiske regimer, har satt dype spor. Seiglivete rester av disse anstrengelsene har dannet ideologiske sperrer hos rettroende sosialister. De sitter i ryggraden. Den som vil skaffe seg innsikt i problematikken bør straks kjøpe billett til morgendagens (torsdag den 7. mars) lansering av boken REVOLUSJONENS BARN i Oslo Militære Samfund. Dørene åpner klokken 1800. Billetter her:

https://www.documentforlag.no/produkt/supermote-7-mars-pa-oslo-militaere-samfund/

  

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂