Rødkledte klimaaktivister med hvit ansiktsmaling deltar i avslutningen på demonstrasjonene kalt Extinction Rebellion i Hyde Park, London, den 25. april 2019. Foto: Peter Nicholls / Reuters / Scanpix.

Vi har tre stormakter, nemlig USA, Kina og Russland. Ingen nordmann med vett og forstand ønsker å leve som kinesere eller russere. Vi ønsker å forsvare den samfunnsmodell som bygger på Atlanterhavserklæringen fra 1941, og som har vært bærebjelken for samfunnsutviklingen i Vesten til denne dag. Dermed er den sikkerhetspolitiske – og militære – trussel definert.

Det at vi har politiske partier i Norge som sverger til kommunisme – og/eller ytterliggående sosialisme etter Murens fall og Sovjetunionens sammenbrudd, viser at denne destruktive ideologien fremdeles sitter i ryggraden hos et segment av velgerne (les den ferske boken: «Revolusjonens barn»).

Nå skal partiet RØDT avholde sitt landsmøte. Etter all sannsynlighet skal partiet fortsette å spre sitt kommunistiske budskap, enten ordet «kommunisme» blir stående i partiprogrammet eller ikke. Det er ellers alltid nyttig å minne gode nordmenn om at både RØDT og SV vil melde Norge ut av NATO, slik at velgere som stemmer på disse partiene vet at de bidrar til å sette Norges sikkerhet i fare.

Den ekstreme venstresides målsetting: Ruiner Vesten og bygg et nytt grønt og kommunistisk samfunn på ruinene – med klimatrusselen som redskap

Grønne politikere, representert ved MDG, RØDT og nyttige medspillere fra andre partier tilhører den undergangslobbyen, som er overbevist om at Norge må halvere utslippene av CO2 (CO2-ekvivalenter) innen få år – og ha stengt ned olje- og gassindustrien innen 2035 for å unngå at vår sivilisasjon skal gå under på grunn av global oppvarming.

Klimahysteriet benyttes nå som begrunnelse for alle tiltak som kan redusere bruk av privatbiler til en variant av null (diesel og bensinbiler skal bort først, deretter er det el-bilenes tur). Bomstasjoner, fjerning av parkeringsplasser, brede fortau og sykkelstier er redskaper i denne destruktive og folkefiendtlige politikken. Dertil skal vel fungerende småhusbebyggelse raseres og erstattes med Stalin-blokker, særlig i nærheten av byenes trafikknutepunkter. Dette for å få folk flest til å bruke offentlige transportmidler. Dessuten vil det blant Stalin-blokkene legges skoler og barnehaver, for å skape grå og triste bomiljøer (alle skal ha det like dårlig). Og meningen er sikkert at folk flest skal oppholde seg lengst mulig i denne elendigheten ved at de skal hindres i å reise med fly i inn- og utland.

Ved siden av disse mistrivselstiltakene arbeider undergangslobbyen med større saker, som nedleggelse av gammel gruvedrift – og hindring av ny (nedstengningen av gruvedriften på Svalbard er foruten en dumhet også en sikkerhetspolitisk skandale), angrep på landbruket ved forslag om omlegging av landbruket i grønnere retning (husdyrene må bort siden de avgir CO2-ekvivalenter, mens skrullete VEGANERE blir gjort til fedrelandets nye helter), naturvandalisme ved oppsetting av vindmøller på land og – kronen på verket – massive angrep på olje – og gassindustrien som gir oss vår velstand (alle vet at den ikke kan erstattes med Jernverk 1, Jernverk 2 og Jernverk 3).

For at kommende generasjoner ikke skal ha røtter i Norges lange historie, norsk kultur og Kirkens betydning arbeider den ekstreme venstresiden med å fjerne disse fagfeltene fra skolens pensum. Hele ideen er å ruinere samfunnet (bringe det til ÅR NULL) og bygge opp et grønt og sosialistisk samfunn fra ruinene.

For mange kan det synes som om det sitter en eller annen styrende kraft som koordinerer en senkning av levestandarden i den vestlige verden gjennom å engasjere nevnte undergangslobby. Den preges allerede av den samme hysteriske besettelse som tidligere tiders religiøse «THE END IS NEAR» – bevegelser. Endemålet må være å skape en ny verdensordning? Og her må det en oppskakende eksistensiell trussel til. Det er kanskje på tide at noen tar rev i seilene og tar opp kampen mot undergangslobbyen, for at kommende slekter skal få det enda bedre enn vi har hatt det. Det må det være verd å kjempe for!

Våg å tenk tanken: Klodens klima bestemmes ikke av menneskeskapte CO2-utslipp!

Pål Brekke er solforsker og seniorrådgiver ved Norsk Romsenter. Han har arbeidet ved NASA og ESA. Dag O. Hessen er biolog og professor ved UiO. Brekke er CO2-realist. Hessen tilhører undergangslobbyen, men hevder blant annet: Problemet med klimaspørsmålet er at det er så uhyre komplekst. Det samme hvem du spør, så kjenner vedkommende bare en liten flik av virkeligheten. Brekke: Tidsskalaen fra 800 000 år tilbake viser at temperaturstigningen kom først, og førte til en økning av CO2. Men på de siste 100 år har sikkert CO2-utslippene hatt en effekt på klodens klima.

Men hvor stor? En dobling av CO2 vil sannsynligvis bare gi en beskjeden økning. Det meste av temperaturøkningen kommer fra forventede tilbakekoplingsprosesser. For eksempel mer vanndamp. Men mer vanndamp kan bety lave skyer. Og lave skyer motvirker temperaturøkningen. Kanskje har kloden en termostat? Anmerkning: Professor Jens Feder (døde i februar 2019) var meget forbauset over at det er først i den siste IPCC-rapporten at effekten av skydannelser er diskutert.

Det foranstående er et utdrag av et intervju med Brekke og Hessen som ligger på nettet. Hessen tilhører undergangslobbyen. Brekke er ikke ansett som politisk korrekt og dermed i noen grad utsatt for «no platforming». Brekke og Feder (nå død) kom frem til de samme CO2-konklusjonene. Det samme gjelder professor emeritus Jan-Erik Solheim. Han påviser at det ikke har vært noen målbar oppvarming av kloden gjennom de siste 20 år, og at en oppvarming historisk sett ALLTID har kommet etter en CO2-økning.

Og for godt mål: Professor Ivar Giæver, den eneste nordmann som har fått nobelprisen i fysikk, mener det samme. Disse fremragende vitenskapsmennene har forsket i forskjellige segmenter, og er ikke nødvendigvis samstemte i alle detaljer, men de mener bestemt ikke at vår sivilisasjon er i ferd med å gå under på grunn av menneskenes CO2-utslipp. Når det gjelder de tunge klimadriverne, legger Brekke eksempelvis vekt på Solen og himmellegemenes påvirkningskrefter. Feder la i tillegg vekt på havets og havstrømmenes effekt på klodens klima – i tillegg til de store vindsystemene.

Det å hevde at de menneskeskapte utslippene av CO2 overstyrer de naturlige, er det samme som å si at den delen av de menneskeskapte utslippene av CO2 som forblir i atmosfæren, forårsaker global oppvarming. Og det skal sies at denne hypotesen har stor oppslutning (årstalen til Hans Petter Graver, preses i Det Norske Vitenskapsakademi den 3/5 var en revolusjonstale: Han mener faktisk at våre demokratiske institusjoner ikke er i stand til å ta de grep som er nødvendige for å stoppe CO2-utslippene og «klimakatastrofen»). Det er imidlertid slik at det tilsynelatende store flertall av klimaforskere som hevder dette kan ta grundig feil!

Her er noen fakta fra selveste NATURVERNFORBUNDET, som også som kjent er en prominent deltager i undergangslobbyen.

Det er et faktum at menneskelige CO2-utslipp utgjør en minimal del av atmosfæren.

Før den industrielle revolusjon (iskjerneprøver): Ca. 750 gigatonn CO2 utgjør det naturlige kretsløpet hvert år. Planter, vekster, vegetasjon, dyr og mennesker tok opp like mye CO2 som kloden slapp ut. CO2-kretsløpet var etter dette i balanse og likevekt.

Utslippene av CO2 som følge av forbrenning av fossilt brennstoff og industrielle prosesser beløper seg til ca. 40 gigatonn per år. Ca. 40 prosent av dette tas opp gjennom naturlige prosesser, mens resten blir igjen i atmosfæren.

For 120 år siden var det ca. 275 milliondeler CO2 i atmosfæren. I dag er det ca. 400 milliondeler. Uten menneskeskapte utslipp ville en tilsvarende økning tatt flere tusen år (iskjerneprøver).

Så langt Naturvernforbundet.

Det er et faktum at en konsentrasjon av CO2 slipper gjennom kortbølget varmestråling og reflekterer langbølget varmestråling.

Så følger hypotesen fra undergangslobbyen: Den delen av menneskeskapte CO2-utslipp som forblir i atmosfæren, danner en CO2-sky som slipper kortbølget varmestråling fra Solen gjennom, men reflekterer den langbølgete returstrålingen fra Jorden. Dermed blir CO2 en «klimagass» og fenomenet benevnt «drivhuseffekten».

Så finnes det en alternativ hypotese. Den sier at de relativt sett små mengdene CO2 som slippes ut og forblir i atmosfæren, ikke har den egenskapen at de danner en CO2-sky, men at den CO2 som til enhver tid befinner seg i atmosfæren, oppfører seg som gasser flest: Den brer seg ut i rommet og lever sitt eget liv alene eller i forbindelser med andre atmosfæriske gasser. Dessuten (Jens Feder) er det ingen direkte sammenheng mellom variasjonene i CO2-innholdet i atmosfæren og klodens middeltemperatur (iskjernen). Og følgelig: Klimaforandringene på kloden skyldes store naturlige sykliske prosesser i solaktivitet, havstrømmer, vulkaner, de store vindsystemene mm., slik de alltid har gjort og alltid vil gjøre.

En annen lobby sier at så lenge undergangslobbyen kan ha rett, kan vi ikke ta sjansen på å fortsette CO2-utslippene: Koste hva det koste vil. Dette er ensbetydende med at vi aksepterer en drastisk levestandardsenkning som en forsikring mot en hypotese om sivilisasjonens undergang.

Den sunneste konklusjon man kan trekke, er at det må føres en direkte kamp mot den destruktive undergangslobbyen. Til erstatning for klimahysteriet må det satses på teknologiske løsninger for et stadig bedre miljø, representert ved ren luft, rent vann og sunn og næringsrik mat til flest mulig jordboere.

 

Kjøp t-skjorten «for en bilfri & varmere by» her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂