Alexandra Ocasio-Cortez er blitt Demokratenes nye superstjerne og mediene backer henne. Hun sa for en fullsatt forsamling at vi har 12 år på å redde verden. Verden går under om 12 år. Litt senere presenterte hun en Grønn New Deal som innebærer avskaffelse av fossilt drivstoff, fly, kuer og riving av alle bygninger for å bygge dem karbonnøytrale. Prisen var beregnet til et sted mellom 93 000  og 100 1000 milliarder  dollar. Foto: David Delgado/Reuters/Scanpix

Det er helt klare tegn til at Norge er i ferd med å gå av hengslene. For at det ikke skal skje, må den sunne fornuft mobiliseres til krafttak mot det religiøse klimahysteriet som tiden er grepet av. Disse krafttakene bør ikke være milde og restriktive. Tiden for myke protester, som ALDRI fører frem, er dessverre forbi. Unge, gamle, kvinner og menn, som fremdeles har sin forstand i behold, må mobiliseres mot alle ødeleggende prosjekter og virksomheter som begrunnes med at vi må redusere utslippene av CO2 (CO2-ekvivalenter). Tidens mantra er at hvis du ikke er en livredd klimahysteriker (flertallet), så er du dum og/eller gal. Dette blir derfor en tung motstandskamp, en motstandskamp som imidlertid kan vinnes dersom den baserer seg på fakta og sunn fornuft. Dersom motstandskampen skulle tapes, vil Norge råtne på rot. 

Klimahysteriet hviler på den forutsetning at menneskenes utslipp av CO2 (CO2-ekvivalenter) gir en proporsjonal økning i klodens temperatur, og at vi nå styrer raskere og raskere mot jordens undergang. Faktum er at det ikke er påvist en direkte sammenheng mellom CO2-innholdet i atmosfæren og atmosfærens temperatur. Eldgamle iskjerner indikerer tvert imot at det ikke finnes en direkte sammenheng mellom de to. Nå har man iverksatt et norsk-japansk prosjekt i Antarktisk som skal klarlegge dette spørsmålet en gang for alle. Situasjonsbeskrivelse (litt):    

  1. I stedet for å gjøre norsk kvalitetsolje og kvalitetsgassgass enda bedre, vil klimahysterikerne stoppe den olje – og gassindustrien som gir oss velstand og som bærer velferdsstaten. SV vil «finne opp» tre statlige industrier (vi husker jernverket) som skal kompensere for inntektene. Nedstengning betyr re-etablering av fattig – Norge.
  2. For å redusere utslippene av CO2 vil Norge være raskest i verden med å innføre utslippsfrie energikilder som solceller, vindmøller, bølgekraft, jordvarme mm. Norge har nok vannkraft til å møte ALLE innenlandske behov. Bygging av vannkraftverk har alltid medført protester mot de sår i norsk natur som en slik utbygging forutsetter (Alta-utbyggingen). Men det protesteres praktisk talt ikke mot den rasering av naturen som vindmøller på land forårsaker. Den raseringen som nå pågår – og som i disse dager planlegges – vil ødelegge norske naturperler for alle kommende generasjoner. Myndighetene, som er langt mer interesserte i å tekkes EU enn nordmenn, ønsker seg faktisk naturødeleggelser i et slikt omfang at Norge skal kunne eksportere kraft til Tyskland og andre EU-land. De fortjener Jernkorset med tre sverd.
  3. Oslo styres av AP, SV og MDG, en destruktiv koalisjon av miljøekstremister. De vil gjøre Oslo til en by der innbyggerne forflytter seg ved hjelp av sykkel eller kollektivtransport. For å få til dette innskrenker de innbyggernes mulighet til å benytte bensin – og dieselbiler, mens de venter med tilsvarende inngripende tiltak mot el-biler. En følge av denne offensiven mot egne borgere, er at det er definert knutepunkter omkring stoppestedene for kollektivtransporten. Der bygges det stalin-blokker som skaper en tilsvarende trivsel som den man fant i Sovjetunionens byer på 1950-tallet. Miljøekstremistenes politikk fører til at etniske nordmenn flytter ut av Oslo, mens den sosialistiske drømmen om en multikulturell by forsøkes realisert. Det går riktig dårlig. Andre norske byer kopierer vanviddet. 

IPCC-leiren har i likhet med de «tre små griser» laget et «CO2-byggverk» bestående av grener og strå uten grunnmur. Men med Trump-administrasjonens komité for evaluering av klimavitenskapen kommer de vitenskapelige motargumentene som vil blåse huset i filler. Prosjektet vil bli ledet av den fremragende vitenskapsmannen professor William Happer. Dette truer den konstruerte «sannhet» og må naturligvis bekjempes av IPCC-leiren, klimaekstremister, politikere og mediene. For mer utfyllende folkeopplysning: klimanytt@klimarealistene.com

Verdens undergang kan følgelig og etter all sannsynlighet avlyses. Motstandskampens kvinner og menn må bringe dette gledens budskap til alle som i en slags religiøs vekkelse har blitt klimaekstremister. De bør alle bringes tilbake til sans og samling, og oppfordres til å skifte fokus og anvende sin betydelige energi til å jobbe for miljøet, det vil si ren luft, rent vann og sunn mat til flest mulig, hvilket i seg selv er en kjempeutfordring.

Forhåndsbestill Oriana Fallacis bok her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂