Gjesteskribent

Miljøbevegelsen har anstrøk av å være en sekt. Her fra en demonstrasjon i Paris lørdag. Foto: Charles Platiau/Reuters/Scanpix

Alle norske politiske partier fatter rutinemessig klimahysteriske vedtak under sine landsmøter. Iskjerner fra eldgammel is viser at gjennom tidene har CO2-innholdet i atmosfæren noen ganger kommet foran en temperaturstigning, andre ganger har det vært motsatt. Det synes med andre ord ikke å være en direkte sammenheng mellom CO2-innholdet i atmosfæren og klodens temperatur. Man kan forvente enda flere forskningsresultater på dette området gjennom et norsk-japansk forskningsprosjekt som nå er i gang i Antarktis.

Det er enorme naturkrefter som styrer klodens klima. Noen av dem er solaktiviteten, innbyrdeskreftene mellom himmellegemene, hvorav Jorden er ett, luftstrømmene fra ekvator mot polene, havstrømmene på dypt vann (6 – 7000 meter), vulkaner og skydannelser. Vår nylig avdøde fysikkprofessor Jens Feder, som hadde forsket på klodens klimavariasjoner siden 1965, minnet om at det er disse enorme naturkreftene som er bestemmende for klodens klima. Han utelukket ikke at menneskelige aktiviteter muligens kan ha en viss innflytelse, men hevdet samtidig at den neppe er målbar. Selv det å gjøre nøyaktige temperaturmålinger over hele klodens overflate er en komplisert affære.

Rapportene fra FNs klimapanel og den vitenskapelige behandling av dem, er forbedret gjennom årene, men det er når miljø – og klimaindustrien (de som lever av krisemaksimering) og politikere tolker rapportene at det bærer riktig galt av sted. Nå verserer det til og med en animasjonsfilm som beskriver hvordan det går med kloden og oss dersom temperaturen stiger til 3-4 grader over dagens nivå. Og det kan vel saktens skje. Men samtidig forsøker miljø – og klimaindustrien og de som står bak animasjonsfilmen, å innbille politikere, barn og unge at det er mulig for oss mennesker å gjøre oss til Gud, og skru av temperaturbryteren på 1,5 grader over dagens nivå. Og folkens – det er ikke til å tro: Politikere, barn og ungdom tror på det! Og det vil de gjøre ved å redusere utslipp av «klimagasser» (CO2-ekvivalenter) til Null! Nå! Koste hva det koste vil! 

Høyre vedtok følgende klima-og miljø-resolusjon under sitt 2019-landsmøte sist helg: 

  1. Ha de første utslippsfrie flyene på vingene i innenlandske flygninger innen 2025, og at alle fly skal være utslippsfrie innen 2040. Det er i tråd med Avinors planer.
  2. Sørge for at norske havner er utslippsfrie innen 2030.
  3. At fordelene ved å kjøpe og kjøre elbil skal vare til minst 2021, og at det fortsatt skal være fordeler etter dette til et nytt avgiftssystem for bil er på plass.

Anmerkning: Den økonomien som understøtter disse djerve tiltakene er olje – og gassdrevet!

Uansett ståsted er det slik at alle ønsker ren luft, rent vann og sunn mat for verdens befolkning. Denne målsettingen kan man arbeide mot gjennom gode miljøtiltak. Men når det gjelder klodens klima er det betimelig å stille seg følgende spørsmål. Er det helt sikkert at vi går mot et varmere klima? Kan det utelukkes at vi går mot et kaldere klima? NASA er usikker! Gjør vi nok for å beskytte oss mot kommende klimaforandringer (et varmere eller et kaldere klima)? Lesere som behersker engelsk bør lese videre:

Please consider: NASA Sees Climate Cooling Trend Thanks to Low Sun Activity

 “We see a cooling trend,” said Martin Mlynczak of NASA’s Langley Research Center. “High above Earth’s surface, near the edge of space, our atmosphere is losing heat energy. If current trends continue, it could soon set a Space Age record for cold.”

The new data is coming from NASA’s Sounding of the Atmosphere using Broadband Emission Radiometry or SABER instrument, which is onboard the space agency’s Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics (TIMED) satellite. SABER monitors infrared radiation from carbon dioxide (CO2) and nitric oxide (NO), two substances that play a vital role in the energy output of our thermosphere, the very top level of our atmosphere.

 “The thermosphere always cools off during Solar Minimum. It’s one of the most important ways the solar cycle affects our planet,” said Mlynczak, who is the associate principal investigator for SABER.

The new NASA findings are in line with studies released by UC-San Diego and Northumbria University in Great Britain last year, both of which predict a Grand Solar Minimum in coming decades due to low sunspot activity. Both studies predicted sun activity similar to the Maunder Minimum of the mid-17th to early 18th centuries, which coincided to a time known as the Little Ice Age, during which temperatures were much lower than those of today.

 

.