Fra en klimademonstrasjon i New York den 20. september 2019. Foto: Michael Nigro / Zuma Press / Scanpix.

MDG, Rødt, SV og Venstre bruker klimabedraget som utgangspunkt for å rive ned det kapitalistiske samfunn. Dertil har de Malmø og Filipstad som idealer hva innvandringen angår. På ruinene vil de bygge opp et kommunistisk likhetssamfunn der alle har det like elendig. Et av virkemidlene er å legge ned olje- og gassindustrien, hvorved statskassen vil mangle en inntekt på 600 milliarder kroner per år. Alternative inntektskilder finnes ikke! Og siden alle tror (eller sier at de tror) på at endetiden er nær (hørt det før?), lar Ap, KrF, FrP og Høyre seg drive med av den ekstreme venstresiden.

Vi kan takke vår olje- og gassindustri og alle som arbeider i den, for at vi har et rikt, vitalt og fremtidsrettet velferdssamfunn. Men i stedet for å takke dem, vil eksempelvis deler av Høyre nå samarbeide med MDG-hysterikerne! Det blir spennende å se om Sp, som er Norges største politiske parti på reelle grønne verdier, også lar seg gripe av det store klimabedraget. Dersom partiet gjør det, vil den veksten som holdningene til forsvar, EU/EØS og innvandring har bidratt til, lett kunne forvitre frem mot stortingsvalget.

Klimahysterikerne hevder at deres hysteriske geberder er tuftet på forskning og vitenskap. De hevder at 97 % av alle verdens vitenskapsmenn og -kvinner står bak hysteriet, bak troen på jordens undergang og at vi mennesker kan kontrollere klodens klimaforandringer gjennom CO2-bryteren. Men er dette sant? Setter våre politiske ledere og journalister seg skikkelig inn i materien? Har de respekt for at vitenskapelige teorier først blir sannheter etter en omfattende prosess bestående av angrep og forsvar (felle-forskning)? Her er tre vurderinger som bør være obligatorisk lesning for kjølige hjerner:

Jeremy Clarkson

Brandon Morse ser nærmere på Jeremy Clarksons kritikk av Greta Thunberg i Red State. Den unge svenske klima-aktivisten var nylig i FN, der hun i en tale kritiserte tidligere generasjoner for å ha bragt kloden til randen av undergang og stjålet hennes drømmer og hennes barndom. Massemediene fant naturligvis at hennes tale er den største som noen gang er holdt. Noen mener imidlertid at det er tragisk at verdens ledere lar seg overhøvle av en 16-åring, mens andre fant hele forstillingen latterlig.

Jeremy Clarkson, den tidligere TOP GEAR-verten, befinner seg i begge grupper. Han har stilt den unge klimakjendisen følgende spørsmål: «Hvordan våget du å seile til USA i en karbonfiberyacht som du ikke har bygget, som du ikke eier, som koster 15 millioner GBP og som har en diesel-hjelpemotor som du aldri har nevnt?». Han spurte videre om hun har reflektert over at hun kan takke tidligere generasjoner for alle de materielle goder hun råder over, og at det kun er dem hun klager på som er i stand til å finne løsninger for fremtiden. Jeremy Clarkson er naturligvis klar over at det er en risikosport å ytre seg kritisk om den unge klimakjendisen.

Jon Gulbrandsen

Som den norske marinbiologen Jon Gulbrandsen skriver i Climate Change Dispatch, er dagens klimaforskning styrt av hva som er politisk korrekt, og kan sammenlignes med en supertanker på autopilot. Unge forskere med familieansvar kvier seg for å opponere. Og de som gjør det, blir tilbudt en av supertankerens gummiflåter. Pensjonerte forskere derimot lar seg normalt ikke styre av hva som er politisk korrekt. Den tyske professor Carl Otto Weiss (78) tilhører den gruppen (det samme gjør vår egen professor Ivar Giæver, den eneste norske som har fått Nobel-prisen i fysikk).

Da professor Weiss gikk klimaforskningen etter i sømmene, fant han at det er brukt 15 milliarder USD på den uten at det var forsket på hvorvidt klodens klimavariasjoner er sykliske. Han knyttet til seg to kolleger, Lüdecke og Hempelmann. De hadde til rådighet temperaturdata fra 1757 (250 år) fra seks lokasjoner i Europa. Dertil hadde de detaljerte, 2500 år gamle data fra iskjerner boret opp i Antarktis. Deres vitenskapelige analyser viste at klodens temperaturvariasjoner er sykliske og i stor grad bestemt av solflekkaktiviteten, at det ikke finnes spor av noen form for fenomener som ikke er periodiske, at fenomenet er globalt og at kloden er på vei inn i en kaldere periode.

Lüdecke og Weiss viste allerede i 2017 at CO2-innholdet i atmosfæren ikke har hatt noen innflytelse på global temperatur på 2500 år. Dette betyr at det ikke er mulig å kontrollere klodens temperatur gjennom å manipulere CO2-utslippene. Professor i fysikk ved UiO, Jens Feder, som døde i februar i år, har forklart og begrunnet at det ikke finnes noen sammenheng mellom atmosfærens CO2-innhold og dens temperatur. I tillegg: Universitetet i Turku, Finland har nylig konkludert med at utslipp av CO2 ikke har noen praktisk innvirkning på klodens klima.

Og når det gjelder vårt klima, så er det faktisk slik at både den globale temperaturen og antall orkaner er for nedadgående. Hva havnivået angår, så bør den svake økningen man har observert siden siste istid, ikke være overraskende.

Sett på bakgrunn av resultatene fra denne forskningen, er det pinlig at Greta Thunberg er nominert til Nobels fredspris, at universitetet i Mons har gjort henne til æresdoktor, at Amnesty International har gitt henne en pris, at hun har møtt EU-presidenten, det britiske parlamentet og blitt mottatt av Paven!

Mot dette massive presset fra dommedagslobbyen, den politiske venstreside, Kirken, FN og massemediene har ikke professor dr. Carl Otto Weiss noen mulighet til å forklare og trenge gjennom med de virkelige klimasammenhengene (det gjelder også professor Ivar Giæver, professor Jens Feder og Universitetet i Turku, Finland). Verden vil bedras!

Mike Shedlock

Midt i klimahysteriet forventer NASA global avkjøling! Martin Mlynczak ved NASA Langley Research Center sier det slik: «Trenden for den globale temperaturen er avkjøling. Høyt over Jordens overflate, nær verdensrommet, mister atmosfæren varmeenergi. Dersom denne trenden fortsetter, vil vi snart kunne registrere en kulderekord i rommet.»

Disse målingene gjøres av NASAs mest avanserte satellittbaserte instrumentering. Både NASA, UC–San Diego og Northumbria-universitetet (UK) er enige om at det kan forventes en periode med meget lav solflekkaktivitet og en betydelig lavere global temperatur enn i dag.

På spørsmål om NASA motsier seg selv når det på den ene side sies at isen i Arktis minker mens det på den annen hevdes at vi kan forvente en betydelig lavere global temperatur, svarer Mlynczak slik:

«Klodens klima bestemmes av særdeles komplekse faktorer. Vitenskapelig baserte konklusjoner peker ikke alltid i retninger som umiddelbart er forklarlige. Når klimaprofeter og massemedier utbasunerer at vi nå må gjøre noe med klimaforandringene, er det klokt å ta et godt skritt tilbake, puste rolig gjennom nesen og innse at vi ikke har den kunnskap, de ferdigheter eller de ressurser som er nødvendige for å kunne påvirke klodens klima.»

Konklusjon

Ingen bør støtte eller stemme på MDG, kommunistpartiet Rødt, SV eller Venstre. Ap, Krf, FrP, Sp og Høyre bør vurderes nøye gjennom de neste to år. De viktigste politikkområdene de bør vurderes ut fra, er forsvar, innvandring, holdningen til EU/EØS og klima.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok «Svindlere, svermere og sjarlataner» fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 399 til 230 kroner!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂