Overskriften er ironisk, men ikke mer ironisk enn da Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt, i FNs Sikkerhetsråd, lirte av seg «Burde Sikkerhetsrådet gjøre noe med hvordan klimaendringer påvirker fred og sikkerhet?» Hvor ensporet og hysterisk går det an å bli?

Sikkerhetsrådet avholdt årets første klimamøte i forrige uke, og der mente Norge at sikkerhet og klima hører sammen, også når debatten i Sikkerhetsrådet egentlig skal dreie seg om fred og sikkerhet i Afrika.

— Klimaendringer hører til på Sikkerhetsrådets agenda, understreket Norges utenriksminister Huitfeldt.

Sikkerhetsrådet er heldigvis splittet i spørsmålet om koblingen «sikkerhet og klima». Medlemmene i rådet, der Norge også har fått plass, er dypt uenige om hvorvidt Sikkerhetsrådet er en passende plattform for å håndtere klimaendringer.

Den norske innstillingen i sin rolle som sikkerhetsrådsmedlem i 2021/22 har vært klinkende klar, skriver FN-Sambandet på nett:

— Klimaendringer påvirker oss alle. Og det påvirker sikkerheten vår, argumenterte utenriksminister Anniken Huitfeldt i sitt innlegg i møtet.

Huitfeldt låter akkurat som Erna Solberg i dette spørsmålet, og dette er ytterligere et bevis på at «Stortingspartiet» er en realitet. Det er utenfor Stortingets fire vegger man må søke etter politisk drahjelp for å få slått ned på hysteriet.

Les mer: Klimasaken er ren politikk, Greta

Artikkelen fortsetter under bildet.

Da statsminister Jonas Gahr Støre møtte Ursula von der Leyen, Europakommisjonens president, under det første toppmøtet mellom politiske ledere i EU-land og i land utenfor EU, blant annet Norge, var temaene energikrisen, krigen i Ukraina og Europas økonomiske situasjon. Trolig koblet ingen rundt bordet noe til den misvisende informasjonen om «klimakrisen», som influerer på både energi og økonomi. Foto: Heiko Junge / NTB

Ingen evne til nytenkning rundt forskning

I FN og på Stortinget snakker man oftest om «menneskeskapte» klimaendringer, og man mener i fullt alvor at dersom vi mennesker slutter med det ene og begynner med det andre av energiforbruk, så vil alt gå så mye bedre.

La oss ikke brodere dette veldig ut, men vi kan slå fast at dersom man slutter med fossile biler og dropper kull og gass, så stopper verden opp.

Derfra kan vi se på en bivirkning av «klimahysteriet», nemlig at det å elektrifisere plattformer i Nordsjøen, vil føre til mangel på kraft. Dette fordi det ikke er kraft nok på det nåværende tidspunkt – og det allerede før elektrifiseringen har økt i omfang.

Dette fører igjen til mangel på energi og i første omgang svært høye priser.

I og med at vi her i Norge ikke har annet enn typer som Anniken Huitfeldt, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre i posisjon, vil det aldri bli snakk om å bygge et par kjernekraftverk som holder Norge med strøm sammen med vannkraften – nei, landet skal bygges ned med vindmøller.

Les mer: NASA: Fortsatt ikke isfritt på Nordpolen

Hysteriet rundet CO2

Den påståtte «klimakrisen» har ikke basis hverken i vitenskap eller observasjoner, men er et resultat av at visse politikere, visse næringslivsinteresser, pressen og media har hausset opp «føleri» knyttet til jordas undergang.

Titter man litt ekstra på hva FNs Klimapanel og Al Gore fikk Nobels fredspris for i 2007, vil man finne mange overdrivelser som faktisk ikke har plaget oss mennesker på jorda i særlig grad i ettertid. Halvsannheter var gjennomgangstonen, og propagandafilmen han bidro til i sakens anledning, har møtt massiv kritikk for å være ubalansert og delvis usann.

At vi bruker så mye tid på å snakke om CO2 i dagligtalen, er reelt sett forstyrrende for andre, reelle miljøproblemer som for eksempel utslipp av miljøgifter, forurenset drikkevann, plast i havene og avskoging.

Spørsmålet om «det fryktelige ved CO2-økning» har eskalert i massemedia, og vi kan med rette hevde at «ekstremvær koblet til CO2» er medieskapt.

Her kan hvem som helst, enten de er en liten jente ved navn Greta Thunberg, paven, Lan Marie Berg eller nettopp Al Gore, melde seg på i debatten og slynge ut påstander som gir store overskrifter og altså uten særlig fakta i bunnen, men veldig, veldig mye følelser. Sjelden stilles kritiske spørsmål til slike personer og deres påstander fra journalistene, fordi personene er «innafor» og at uttalelsene er «politisk korrekte».

Tar man et blikk inn i de ulike forskningsteoriene rundt klima og endret temperatur på kloden, vil man finne blant annet at over ekstremt lange tidsrom (tusener og millioner av år) lager bevegelser i jordskorpen nye klimaforhold på jorden, mens aske fra vulkaner kan dimme solen over noen år.

Spesielt fire faktorer har vært viktig for å styre klimaet over de lange tidslinjene, skriver Michael L. Bender i boka «Paleoclimate» fra 2013:

*Drivhusgasser i atmosfæren

*Mengden sollys som reflekteres tilbake til rommet

*Kontinentenes posisjon og hvordan de leder vind og havstrømmer

*Innstrålingen fra solen

I tillegg legger forskere til jordens bane og stilling rundt solen som viktige påvirkningsfaktorer.

Når Forskning.no ser nærmere på spørsmålene om hvordan jordens klima har endret seg gjennom tidene, ser man at det er veldig, veldig, veldig, veldig mye som ikke er «menneskeskapt» knyttet til klimaendringer, som har pågått i «all tid» og pågår den dag i dag.

Det er for eksempel oppdaget isbremorener i Namibia i Afrika og de fleste andre steder på kloden, og det er oppdaget at det var krokodiller og palmer i Antarktis. Da snakker vi om formidable klimaendringer sammenlignet med dagen i dag. Men alt dette er så langt tilbake i tid at FNs klimapanel, Greta Thunberg, Al Gore, paven og Lan Marie Berg helst ikke vil snakke om det, for det er her og nå og «menneskeskapt» vi er vitne til, hevdes det fra mange forståsegpåere uten særlig faglig innsikt, i likhet med meg.

At vi hver eneste dag i vår moderne tid mates med «menneskeskapte endringer», når historien viser at vi har hatt enorme endringer i jordens temperaturer og CO2-innholdet i lufta, gjør noe med oss. Folk blir redde og frykter for sin og andres fremtid, men trolig helt uten grunn – for det som skjer, kan ikke styres, slik det heller ikke har vært mulig å styre det i tusener og millioner av år tilbake i tid.

At det er så lite nyansert det som når ut i  media, er et faretegn, for det finnes mengder med forskning på at jordens bane og helning mot sola påvirker kloden, og det samme med de enorme lavastrømmene som flyter akkurat i dag.

Teorien mange forskningsmiljøer arbeider etter, er at når magma trenger opp igjennom grunnen i magmaprovinser, varmer det opp gamle sedimenter som inneholder organisk materiale, og det slippes ut CO2 og metan. Den økte CO2-konsentrasjonen fører blant annet til forsuring av havet.

Les mer: Kraftanalytiker om EUs energigrep: – Løser ikke noen av de store problemene

Artikkelen fortsetter under bildet.

Påstanden om at CO2 er årsak til en varmere jordklode med dramatiske klimaendringer, overskygger reelle ødeleggelser i naturen, mener artikkelforfatteren. FOTO: Pixabay

Hva med å vedta pent vær?

Evnen til å tenke nytt rundt påståtte «menneskeskapte klimaendringer» er rimelig liten i FN, på Stortinget og i EU. Da får man utspill som det Anniken Huitfeldt avga om at det er «Sikkerhetsrådets jobb å ta for seg klima».

Slike argumenter vil man finne igjen hos svært mange «klimaforståsegpåere» i Norge og verden der ute, men felles for disse er at de har «bundet seg til masten» hva angår den såkalte Paris-avtalen, sammen med utspill om at «verden står på kanten av stupet temperaturmessig».

Disse folkene har hevdet sine påstander så lenge at de kan ikke si «huffda, jeg hadde misforstått dette med menneskeskapte klimaendringer og skjønte ikke egentlig hva det handlet om». Nå er strikken dratt så langt at Vestens økonomi er på bristepunktet, og det vil ikke bli bedre før slike politikere er valgt bort.

For egen del har jeg – i likhet med Anniken Huitfeldt, Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Al Gore, Greta Thunberg, paven og Lan Marie Berg – ingen utdannelse på fagområdene FNs klimapanel støtter seg til når de hyppig utbasunerer «jordas undergang» hvis vi ikke kutter ut fossilt drivstoff, gass m.v.

Jeg kan følgelig i liten grad etterprøve påstandene som kommer fra de nevnte gjennom hovedstrømsmediene, som sprer dette ensidige stoffet helt ukritisk.

Men jeg kan søke i kilder andre steder. Det gjør ikke norske medier, som skulle ha hatt et spesielt stort ansvar, sammen med våre politikere på Stortinget, for å forholde seg til nyanserte og balanserte fakta.

Vi ser nå i virkelighetens verden at vindkraft og solceller ikke gir tilstrekkelig energi, og at kull og gass må til hvis Europa skal holde hus varme og sørge for strøm til bedriftene.

Derfra og ut må det en helt ny realitetsorientering til, og den ser det altså ikke ut til at FN, EU og Stortinget er interessert i å ta del i og gå i føringen for. Dagens politikk, som helt ensidig peker på «menneskeskapte klimaendringer», skygger for ekstremt mange mye, mye større påvirkningsfaktorer nevnt ovenfor.

Dermed blir det like riktig å fatte et vedtak om pent vær hele året som et vedtak om «stans i menneskeskapte klimaendringer» i FN og Stortinget. For i virkelighetens verden, og i et lengre perspektiv enn 100 år, ser altså menneskenes innvirkning på klima, jordens bane og helning mot sola ikke ut til å ha betydd en døyt.

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.