Norges FN-ambassadør Mona Juul i FNs sikkerhetsråd. Foto: Eskinder Debebe / United Nations Photo / NTB

Fra årsskiftet har Norge formannskapet i FNs sikkerhetsråd, i en måned. FN-ambassadør Mona Juul lover å jobbe for det hun mener er viktigste saker i verden nå.

NTB forteller om saken, og skriver at FN-ambassadør Mona Juul fortalte tirsdag om målene for måneden der Norge har formannskapet i Sikkerhetsrådet. Hun lovet optimisme og hardt arbeid.

Hun lovet blant annet økt oppmerksomhet rundt kvinners sikkerhet, klima og på konflikten mellom Israel og Palestina. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skal lede debatten om temaet 19. januar.

– Det er ikke tvil om at klimakrisen påvirker verdens konfliktnivå. Sikkerhetsrådet må, slik vi ser det, trappe opp handlingen rundt klimaendringene, innenfor sitt mandat, sa hun.

Norge har også tidligere tatt til orde for at sammenhengen mellom klimaendringer og konflikt må diskuteres i rådet. Men Huitfeldt sa i november at det var uenighet i Sikkerhetsrådet om dette temaet.

Hun kom ikke nærmere inn på hva som ligger i koblingen mellom klima og sikkerhetsnivå, og hva hun legger i at det «ikke er tvil» om noe omkring dette.

Det er også andre som er usikre på denne sammenhengen. I desember la Russland ned veto mot en resolusjon som formelt knyttet klimaendringene til globale sikkerhetsutfordringer, ifølge NTB.

Document har tidligere skrevet om Russlands holdning, og at også Kina og India uttrykte skepsis:

Når tre av verdens største og mest innflytelsesrike nasjoner avviser grunnlaget for denne resolusjonen, så er det et stort tilbakeslag for den klimaaktivistiske delen av FN-systemet, inkludert Norge.

Juul sier tirsdag at Norge sammen med Kenya vil lede en uformell arbeidsgruppe som skal se på temaet.

Det gjenstår å se om blant annet Russland og andre mer klima-nøkterne nasjoner vil la seg overbevise av «en uformell arbeidsgruppe» bestående av Norge og Kenya. Men det blir trolig en del interessante møter omkring saken.

Det opplyses videre at den norske regjeringen ønsker å bruke perioden med norsk formannskap til å fronte utenrikspolitikk basert på det hun mener er «norske interesser og verdier».

– En rekke komplekse land-situasjoner vil bli diskutert i Sikkerhetsrådet i januar. Blant disse er Syria, Afghanistan og Libya, sa Huitfeldt i en uttalelse før jul.

Det er heller ikke nærmere forklart hvordan norske interesser og verdier skulle henge sammen med de tre nevnte land.

Både hun og statsminister Jonas Gahr Støre skal ifølge NTB lede noen av møtene i rådet i løpet av måneden. Støre skal lede en åpen debatt om beskyttelse av sivile i tett befolkede områder med væpnet konflikt.

I tillegg inviterer Norge til det Juul kaller «et Oslo Forum i miniatyr» for å diskutere diplomati og konfliktløsning, med henvisning til den årlige konferansen i Oslo om konfliktløsning og fredsmegling.

En debatt om kvinner, fred og sikkerhet vil bli ledet av utenriksminister Huitfeldt.

Les også:

Hva skal Mona Juul bidra med i FNs Sikkerhetsråd?

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.