Stadig vekk får vi begrepet «menneskeskapte klimaendringer» slengt i fjeset. Men når politikere, myndighetspersoner og presse lyver deg rett opp i ansiktet, har du all grunn til å bli sint og kreve endringer. Det vi er vitne til av klimatiltak i vår egen tid, er fullstendig galskap.

Da vi nylig fikk vite at verdens eldste DNA er funnet på Grønland, der 81 prosent av områdene per i dag er dekket med is hele året, burde det ha avstedkommet sterke spekulasjoner, debatt og endrede tanker rundt påståtte klimaendringer og hvorfor dette skjer og har skjedd så mange, mange ganger bakover i historien.

Bjørk, hare, reinsdyr og mastodonter er noen av artene som er funnet i 2 millioner år gammelt DNA fra et langt varmere Grønland enn det vi ser i dag. Dette er det eldste DNA-et som noen gang har blitt funnet, melder Norges Arktiske Universitet i en pressemelding.

I klartekst betyr dette at det har vært mye, mye varmere på Grønland for to millioner år siden enn det er per i dag, og du kan da spørre deg selv:

Så hvem var det som senket temperaturen på Grønland til dagens isområder?

Og du kan retorisk legge til;

Det kan jo ikke ha vært FN, Stortinget eller EU, for de var jo ikke «oppfunnet» på den tiden, ei heller menneskene, som ikke har hatt plass på kloden lenger enn 200.000 år?

Noen vil holde en knapp på Gud, mens atter andre vil si at det er forholdet mellom Jorda og sola, Jordas helning og rotasjon, og kanskje endog platetektoniske forskyvinger med dannelse av fjell og vulkaner – som har styrt varme til kulde og kulde til varme gjennom millioner av år, akkurat som vi opplever det i dag, i vår egen tid.

I det store og hele betyr dette at alt babbelet rundt «menneskeskapte klimaendringer» er rent tøv.

Les mer: Grønt skifte: Hubro-bestanden nesten halvert etter vindkraft­utbygging

Da den nye brua fra norsk til svensk side av Svinesund ble laget, gravet man ut boplasser 50 meter over dagens havnivå der steinaldermennesket hadde et godt liv. FOTO: Rainer Prang

– Og vannet steg, og vannet steg …

… synger Einar Rose i en gammel slager fra langt tilbake i tid. Havet både stiger og synker, nøyaktig som det blir kaldt og varmt og varmt og kaldt på kloden.

På bildet ovenfor ser du Ringdalsfjorden, som ligger mellom Norge og Sverige ved Svinesund, og den nye brua, som i dag er en del av E6.

Da man gravde ut til veitraseen på norsk side før den nye brua åpnet i 2005, fant man svært mange boplasser fra langt tilbake i tid. Først høyt oppe i terrenget og deretter lenger ned mot Ringdalsfjorden og enda lenger ned og enda lenger ned mot havet.

Årsaken til dette var at de menneskene som levde den gang, var fangstfolk og jegere, og de bodde nær havet. Steinalderfamilien har på mange måter levd et godt liv på Svinesund med fisk og vilt. Den gang stod havet 50 meter høyere.

Når man i vår egen tid vet at havet stod høyere før, man vet at landet stiger der trykket etter isbreene har avtatt over tusener av år, og at havet stiger temporært mens ovennevnte varmt-kaldt-kaldt-varmt-syklus rusler og går, så spres altså klimahysteriet helt unyansert.

Det er bygget helt ned i fjæra mange steder på kloden, og selv om oversvømmelser kommer og går også i moderne tid, gjerne med kraftig nedbør og pålandsvind etc., så tilskrives altså alt dette, som naturlig skjer, «menneskeskapte klimaendringer».

Politikerne sier det. Myndighetene sier det, og pressen sier det.

Så hvem var det som senket havet og lot landet stige i våre nærområder, og som kan hende lar havet stige igjen?

Og du kan retorisk også her legge til:

Det kan jo ikke ha vært FN, Stortinget eller EU, for de var jo ikke «oppfunnet» på den tiden da for eksempel steinaldermenneskene på Svinesund levde.

Noen vil også her holde en knapp på Gud, mens atter andre vil si at det er forholdet mellom Jorda og sola, Jordas helning og rotasjon – som har styrt varme til kulde og kulde til varme og havets nivå – samt at naturlig landheving er årsakene, nøyaktig slik vi ser det i vår egen tid.

Les mer: Meteorologer: Det kan bli 15 kuldegrader i Storbritannia neste uke

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kunne nylig fortelle om både klimatrusselen og atomtrusselen på en konferanse i regi av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Forsvarssjefen brukte sterke ord, da han tydeliggjorde sin tillit til Greta Thunbergs klimateorier. FOTO: (Claudio Bresciani/TT News Agency via AP)

Meanwhile in Norway

Mens vi da ser disse fantastiske funnene på Grønland, og kan titte ut av vinduet akkurat i disse dager og se godt med snø eller på gradestokken konstatere skikkelig kulde, til og med her jeg sitter langt sør i Østfold, så kan vi høre at forsvarssjefen vår, Eirik Kristoffersen, har snakket om klimatrusselen og atomtrusselen på en konferanse i regi av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Atomtrusselen er lite reell med dagens maktbalanse, men forsvarssjefen henviser gladelig til den selvoppnevnte klimaprofeten Greta Thunberg i sin frykt for klima:

– Det er ingen trusler som er sannsynlig brukt som er verre enn det som skjer med klima og miljø. Det er en eksistensiell trussel mot planeten vår, og vi tar det ikke innover oss. Det må vi be om unnskyldning for fordi vi har absolutt ikke gjort nok. Og det her krever radikale grep, sier han ifølge flere norske medier.

Forsvarssjefen sier at klima- og miljøutviklingen vil påvirke hele sikkerhetssituasjonen og at klimaendringer vil stille nye krav til den fremtidige sikkerhetspolitiske innretningen av Forsvaret. Han omtaler klimaendringer som en snikende trussel som vi er nødt til å ta innover oss.

– Med denne dystopiske bakgrunnen, som jeg mener er helt reell, så mener jeg at det også er muligheter hvis vi tar de rette valgene og faktisk gjør noe, og ikke bare snakker om det.

– Jeg tror vi skal lytte til Greta Thunberg fordi hun representerer ikke bare seg selv. Hun representerer en utålmodig generasjon som forventer at vi skal gjøre noe, og hvis vi ikke gjør noe, så kommer til det til å bli alvorlige utfordringer framover, sier forsvarssjef Kristoffersen ifølge flere norske medier.

Les mer: Uten fossile energikilder, ingen sivilisasjon

Money is no object

Mens vi har ovennevnte funn på Grønland og havnivået ved Svinesund friskt i tankene, skal vi tenke på penger.

Vi skal tenke på hva alt dette klimahysteriet koster oss av skatter, avgifter, grønt skifte, elektrifisering av sokkel, ødeleggelse av land og hav med vindkraftparker, elbiler, økte strømpriser og til dels absurde påfunn fra politikere som, akkurat som forsvarssjef Kristoffersen, mener at Greta Thunberg sitter med fasitsvarene på klimaspørsmålene.

Offentlig sektor er for dårlige til å stille klima- og miljøkrav i sine anskaffelser, heter det fra Støre-regjeringen. Nå vil regjeringen skjerpe regelverket, slik at miljø alltid vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp.

Det er klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre (to menn i gult), som har tatt på seg det ærefulle oppdraget med å formidle til det norske folk og verden i en pressemelding, at «money is no object» for sittende regjering – akkurat som den forrige Erna Solberg-regjeringen – hva angår klimahysteri.

– Offentlig sektor spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. I fjor kjøpte det offentlige varer og tjenester for 650 milliarder kroner. Der det offentlige går foran, bidrar de både til å sette standarden og til å løfte fram nye og mer bærekraftige næringer, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide, som vil stramme opp regelverket for offentlige anskaffelser.

– Det siste året har jeg besøkt bedrifter over hele landet som leverer varer og tjenester til kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige innkjøpere. Hver gang får jeg høre at næringslivet ønsker seg strengere klima- og miljøkrav. Derfor vil regjeringen gjøre slike krav til en naturlig del av alle anskaffelser som gjennomføres, for eksempel ved å vekte miljøhensyn med minst 30 prosent, og høyere der det er relevant. På denne måten kan det offentlige øke etterspørselen etter grønne varer og tjenester, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Dette høres dyrt ut, og holdt opp mot ovennevnte klimaendringer på Grønland og havnivået ved Svinesund – ikke i det hele tatt påvirket av menneskene – virker det helt absurd at du og jeg som lever i dette landet skal måtte leve med slike klimahysteriske politikere, myndigheter og den forferdelige propagandapressen.

Norsk presse, som sjelden eller aldri stiller kritiske spørsmål verken til påståtte klimaendringer eller bakgrunnen for dette.

Ei heller stiller norsk presse spørsmål ved den mentale tilstanden til politikere og myndighetspersoner eller går inn i egne redaksjoner og ransaker seg selv for å finne ut om det drives massiv og tendensiøs skremselspropaganda, eller om det er seriøs, granskende og objektiv journalistikk vi her er vitne til, hva angår klima.

Intet av det ovennevnte, med en forsvarssjef som setter sin lit til Greta Thunberg eller de utgiftene Støre-regjeringen nå vil påføre oss via klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre, kunne ha fått skje dersom pressen hadde gjort jobben sin og virkelig hadde drevet jakt på de faktiske forholdene knyttet til påstandene rundt «menneskeskapte klimaendringer».

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre vil stramme opp regelverket for offentlige anskaffelser til å bli enda grønnere, noe de fleste skjønner kommer til å bli fryktelig kostbart for oss her i Norge. Foto: Klima- og miljødepartementet

Slik fjernes dagens klimahysterikere

Så hvordan får du bukt med klimahysteriet på Stortinget, i skolene, i departementene og norsk presse, der intet middel skys for å hjernevaske folk til å tro at det er CO2 som er den store, stygge ulven og at ovennevnte relasjon mellom Jorda og sola ikke betyr noe særlig, selv om vi i millioner av år har sett dette som skjer mange ganger tidligere, men som nå defineres som «menneskeskapte klimaendringer»?

  1. Velg nye politikere, noen som ikke lider av klimahysteri.
  2. Med et tilstrekkelig flertall på Stortinget bestående av nye og nytenkende politikere uten klimafrykt – rydde i administrasjonen fra kjeller til loft.
  3. Kutt pressestøtten og legg ned eller selg ut NRK.

La oss begynne med kommunevalget neste år, og gi dagens stortingspartier en midt i trynet!

 

 

Kjøp julegavene fra Document!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.