Carl I. Hagen ankommer middagen for stortingsrepresentanter på Slottet 17. oktober 2019. Foto: Heiko Junge / Scanpix

I den offentlige debatt om klimaendringer blir vi som mener at menneskeskapt aktivitet har en helt ubetydelig innvirkning på klimaendringer, ofte omtalt som klimafornektere. Ordet «fornekter» kommer fra omtalen av de som ikke trodde på den kristne Gud og at Gud selv skapte alt liv på jorden. Altså personer som «fornektet» Guds eksistens. Derfor betyr bruken av ordet «fornekter» om sånne som meg at vi ikke tror på den nye klimareligion og FNs klimapanel som gud. Det viser at de som tror på klimapanelet og ivrer for en reduksjon av den livgivende gassen CO2, egentlig baserer seg på en religiøs tro og ikke naturvitenskap.

Så hvorfor er jeg ikke rettroende? Fordi jeg tenker selv og analyserer påstander selv på rasjonelt grunnlag og ved logisk tenkning. La meg ta debatten i Norge først. Vi blir tutet ørene fulle med at om Norge ikke reduserer utslipp av CO2 så og så mye i 2025 eller 2030 eller 2050 i forhold til 1990, så vil temperaturen i verden kunne øke med mer enn 2 grader Celsius. Utslipp av CO2 er en global utfordring og ikke lokalt norsk problem.

Vel, Norges totale utslipp av CO2 er omtrent 0,11 % av verdens totale utslipp, så selv om det ble redusert til null, vil det være som «å pisse i havet». I tillegg kommer at menneskeskapte utslipp er mellom 3 og 5 % av de totale CO2-utslipp. De resterende kommer fra naturens side. Da er det rasjonelt og logisk at hva Norge gjør med klimautslipp, har omtrent null betydning for klimaendringer. Allikevel tutes vi ørene fulle med at vi bør fortsette å kaste 30–50 milliarder av kroner ut av vinduet på klimatiltak, som kunne vært brukt på helsevesen, eldreomsorg, skole, politi, forsvar, infrastruktur med mer – for Norges befolkning.

Nei, jeg tror ikke på de famøse og udokumenterte påstander fra FNs Klimapanel, hvor politiske utsendinger fra medlemsland forhandler om ordlyden i det avgjørende dokument «Sammendrag for Politiske Beslutningstagere». Dette er laget av politiske myndigheter og ikke av naturvitenskapelige fagfolk.

Jeg tror heller ikke noe på at hvis du foran ordene til en komité, et utvalg, et panel, en kommisjon, en forsamling, en gruppe, en organisasjon, en forsamling eller et råd, setter to bokstaver, nemlig bokstavene FN, så er det den eneste og akseptable sannhet som fremkommer.

Det politisk oppnevnte og sammensatte FNs Klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) ansees for de fleste politiske partiers ledere som den nye guden vi skal ofre til (fra 30 til 50 milliarder årlig i Norge), og med Al Gore som gudens profet og nå med 16 årige Greta Thunberg som den fremste misjonær. Det at hun uten vitenskaplig basis skremmer vettet av millioner av ungdom, bekymrer visst ikke særlig mange. Slik jeg ser det, kommer det sjelden noe godt ut når noen utelukkende spiller på følelser og religiøs tro, noe det er nok av eksempler på opp gjennom historien. Det er det som nå skjer på klimaområdet. All sunn fornuft og logisk og undersøkende tenkning er satt til side. Det er «Keiserens Nye Klær» om igjen. De mange tror på religionen, andre dilter etter selv om de i bunn og grunn er skeptiske.

To av de mest idiotiske konsekvenser av de norske troende i klimakirken er tiljubling av såkalte el-biler og elkraft til plattformer i havet. Galskap satt i system begge deler!

All strøm som brukes til å lade el-biler i Norge, kunne alternativt vært eksportert til Tyskland, Polen og andre land, slik at de kunne slukket noen kullkraftverk. Vår «rene» vannkraft kunne erstattet mye mer CO2-utslippende kullkraftproduksjon pr. kWt. All elektrifisering av biler, anleggsmaskiner, lastebiler, ferger, etc. er ren symbolpolitikk med negativ virkning for CO2-utslipp så lenge det er mye verre utslipp av CO2 fra de alternative elkraftproduksjoner pr. kWt. Og det er flere hundre nye brunkullkraftverk både under planlegging og under bygging rundt omkring i verden.

El-kraft fra land for å drive motorer, apparater og lys etc. på plattformer til havs er dog det dummeste. Gass kommer opp fra havet, og ble tidligere brukt til å drive generatorer som produserte strøm på plattformene hvor det var produksjon. Nå sendes gassen i rør til f.eks. Tyskland, hvor Statkraft driver kraftverk som omdanner gassen til elektrisitet. Så sendes denne i kraftledning tilbake til Norge på Østlandet, og så over fjellet til Vestlandet, og så i ledninger ut til den plattformen som gassen opprinnelig kom fra. CO2-utslippene hadde vært nøyaktig de samme med el-produksjon på plattformen som de utslipp som skjer i Tyskland, så utslippsmessig er det et nullsumspill. Kostnaden med bruk av rørledning til Tyskland, bruk av ledningsnettet tilbake til Norge og over fjellet og ut i havet til plattformen er totalt bortkastet, men utslippene føres på Tysklands CO2-regnskap og ikke Norges, altså rent juks og bedrag. De troende tror elektrifisering av plattformer reduserer CO2-utslipp. Vås! De flyttes kun!

Noen sier til meg: «Jammen Hagen, hvis du har rett, hvorfor er da alle naturvitenskapsfolk uenig med deg?» Sannheten er at det er tusenvis av naturvitenskapsfolk som mener det samme som meg. Det er deres rapporter jeg bygger på. Det er mange nettsteder med masse informasjon og rapporter fra folk som mener det samme som meg. I september 2019 var det 500 naturvitenskapsfolk som sendte et brev til FNs generalsekretær med tittelen «Det er ingen klimakrise!». Navnene til de 500 stod i publikasjonen, og det var 17 fra Norge. Etter at oppropet ble kjent, har flere hundre nye naturvitenskapsfolk tilsluttet seg oppropet. Noen viser til en påstand om at 97 % av vitenskapsfolk støtter FNs Klimapanel. Rent tøv! En grundig gjennomgang av påstandsrapporten avslørte rent falskneri. Tenketanker over hele verden sier det samme som meg, men når dette er imot den korrekte politiske oppfatning og de fleste hovedaviser opptrer som klakkører for makten i stedet for som de påstår kontrollerer makten, blir folk flest ført fullstendig bak lyset.

Hvis man sjekker spådommene fra klimapanelet om temperaturutviklingen fra 1980-tallet og frem til 2020, viser virkeligheten at panelets spådommer basert på såkalte computer-modeller har tatt fullstendig feil. Panelets spådommer har null troverdighet!

Det siste og et avgjørende bevis er humbugen med den såkalte Paris-avtalen, som ikke er noen juridisk avtale, men kun en erklæring. I den kan Kina og India øke sine CO2-utslipp så mye de vil frem til 2030. Og de står for nærmere 50 % av alle CO2-utslipp, mens Norge står for 0,11 %

Først etter 2030 skal disse to store land begynne en mild reduksjon, noe deres politikere av i dag tar med knusende ro, for da er det andre som har overtatt, samt at sjansen for at hele klimareligionen er avslørt da er stor. Et kjernepunkt i Paris-avtalen var at de rike land (Vesten med USA i spissen) skulle overføre 100 milliarder dollar til de fattige land (Afrika og Asia) for å betale for såkalt fornybar energi, som selv med enorme subsidier kun står for noen få prosent av verdens energiproduksjon.

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.