Tidligere statsadvokat Andrew C. McCarthy har gjort en grundig undersøkelse av handlingene til Biden og hans team etter at graderte dokumenter ble funnet på hans kontor og hjem. McCarthy har avdekket at selv om presidentens apologeter jobber iherdig med å fremstille ham som en samarbeidende offentlig ansatt som selv rapporterte de alvorlige funnene, er dét langt fra sannheten.

De samme forsvarere av presidenten har vært raske til å sammenligne Bidens dokumentskandale med Donald Trump. Dydsmønsteret Joe, har gjort alt rett, i motsetning til sin forgjenger som angivelig kjempet med styresmaktene hele veien. NRK er intet unntak, og USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke er et godt eksempel på en apologet som McCarthy snakker om – og hans funn motsier alt Civita-rådgiveren sier om Biden:

– Det som er tilfelle med Trump-dokumenta er jo at Donald Trump tok med seg vesentlege mengder med gradert informasjon. Altså, berre talet på dokument er mykje større enn dei knytte til Biden. Trump og hans advokatar har loge til styresmaktene og til nasjonalarkivet.

– Biden og hans team, derimot, har samarbeida med styresmaktene heile vegen. Det var dei som avdekka det her, varsla nasjonalarkivet med ein gong, har gitt tilbake dokumentasjonen. Så berre der er det veldig, veldig store forskjellar.

The truth about Biden’s document debacle: He didn’t self-report, skriver McCarthy i The Hill. Andrew C. McCarthy er seniorstipendiat og medvirkende redaktør ved National Review, en Fox News-bidragsyter, og forfatter av flere bøker, inkludert Willful Blindness: A Memoir of the Jihad.

McCarthy skriver at hovedsaken her er at Biden har gjort flere brudd på den føderale straffeloven som kontrollerer graderte dokumenter og han rapporterte ikke selv funnene til styresmaktene – i hvert fall ikke på den måten han og hans team antyder.

Når en person rapporterer en ulovlig handling de selv har gjort, må det rapporteres til rettshåndhevende myndigheter. Biden og hans medhjelpere gjorde absolutt ikke det, skriver McCarthy. En nærmere titt på tidslinjen belyser dessuten at Det hvite hus håpet at dette problemet ville forsvinne av seg selv, uten publisitet og uten kriminell etterforskning.

Dokumentene var oppbevart i 13 mnd. på et annet uautorisert sted

Den 2. november 2022 ble det første partiet med graderte dokumenter, hvorav noen var merket ««TS/SCI» (dvs. topphemmelig, sensitiv informasjon), funnet av Bidens private advokater ved Penn Biden Center i Washington. Graderingen TS/SCI blir brukt på myndighetenes mest sensitive etterretning.

Kontoret ved Penn Biden Center ble brukt av presidenten som privat borger etter at hans periode som visepresident for Obama-administrasjonen var over.

Dette var en indikasjon på flere grove forbrytelser av føderal lov, ifølge McCarthy. For det første åpnet ikke Penn Biden Center før i februar 2018. Biden tok åpenbart dokumentene da han forlot Obama White House i januar 2017, så de måtte ha vært ulovlig oppbevart på et annet uautorisert sted i 13 måneder – noe som betyr at de måtte har blitt transportert ulovlig minst to ganger.

For det andre instruerte Biden sine private advokater – som ikke hadde sikkerhetsklareringer – til å pakke tingene sine ved Penn Biden Center-kontoret da han flyttet ut.

Men selv om de hadde sikkerhetserklæring ville det ikke nødvendigvis bety at de ville være autorisert til å gjennomgå TS/SCI-dokumenter. Hvis advokatene så topphemmelig dokumenter om nasjonal sikkerhet er også dette en forbrytelse.

Det som skjedde videre, er kritisk ifølge McCarthy:

Bidens privatadvokat som tok ledelsen da den første bunken av dokumenter ble funnet er Patrick Moore. Moore rapporterte ikke de graderte dokumentene med høyt sikkerhetsnivå på et ulovlig sted til rettshåndhevelse – det vil si til FBI eller Justisdepartementet (DOJ). Han rapporterte dem til Bidens White House. McCarthy skriver:

– Vi vet ikke hvem i Det hvite hus som deltok i diskusjonen om hva som skulle gjøres med de graderte dokumentene. Det vi vet er at Det hvite hus ikke rapporterte funnet til DOJ eller FBI.

– I stedet rapporterte den funnet til National Archives and Records Administration (NARA), et utøvende byrå (dvs. det rapporterer til presidenten) som i hovedsak er et arkivlager, og ikke politimyndigheter.

Nok et problem er at ledelsen i NARA har jobbet tett med Biden-administrasjonen under fungerende arkivar Debra Steidel Wall. Da tidligere president Trump prøvde å bruket executive privilege (presidentprivilegium) over dokumentene på Mar-a-Lago, var det opp til Biden – i henhold til Presidential Records Act – å bestemme om han skulle støtte dette kravet. Executive privilege er kort forklart retten til presidenten i USA og andre medlemmer av den utøvende grenen til å opprettholde konfidensiell kommunikasjon under visse omstendigheter.

Men politisk ønsket ikke Biden å bli sett på som en president som deltar i en etterforskning av sin rival. For å hjelpe ham ut av dette dilemmaet utstedte arkivar Wall et påbud som avviste Trumps krav, som om hun hadde tatt avgjørelsen om et presidentprivilegium som bare Biden hadde juridisk rett til å ta:

– Moreover, NARA’s leadership, under acting archivist Debra Steidel Wall, has worked closely with the Biden administration. When former President Trump tried to assert executive privilege over government records he had retained at Mar-a-Lago, it was up to Biden — under the Presidential Records Act — to decide whether to support that claim.

– Politically, though, Biden did not want to be seen as participating in an investigation of his rival. To help him out of that pickle, Wall issued an edict rejecting Trump’s privilege claim, as if she had made the decision about a presidential privilege that only Biden had legal authority to make.

Hensikten var et det amerikanske folket skulle aldri få vite sannheten.

Nylig, da republikanerne i Representantenes Hus krevde informasjon fra NARA om Bidens feilhåndtering av graderte dokumenter, nektet NARA å samarbeide. Byrådet hevdet at å overlevere egne dokumenter til Kongressen, kunne forstyrre spesialadvokatens etterforskning, så det må overlates til justisdepartementet å avgjøre om dokumentene skal avsløres. Dette er akkurat den stonewall-holdning Det hvite hus under Biden ønsker at utøvende byråer skal innta, mener McCarthy.

McCarthy avslører at Inspector General (IG) Dr. Brett M. Baker var personen som rapporterte funnet av dokumentene til politimyndighetene. Han er generalinspektør i NARA og har som jobb å holde arkivbyrået på rett kjøl ved å gjennomføre interne undersøkelser og rapportere uredelighet til Kongressen. En vakthund-posisjon, med andre ord, som de fleste utøvende byråer har, og Baker har jobbet i flere av dem.

NARAs generalinspektør-kontor ville ha erkjent at hvis gradert informasjon var inkludert i Biden–dokumentene, så var det mulige forbrytelser og justisdepartementet måtte varsles – akkurat som NARA varslet DOJ da den fant gradert informasjon i bokser med dokumenter som Trump returnerte til arkivet for ett år siden.

Det var altså IG Baker, og ikke Biden og hans team, som rapporterte funnet av dokumentene til DOJ. Presidenten holdt også skandalen skjult for offentligheten, og McCarthy mener det er grunn til å tro at hensikten var et det amerikanske folket skulle aldri få vite sannheten. Hadde det ikke vært for at CBS News avslørte skandalen den 9. januar, hadde nok ikke en innrømmelse kommet fra Det hvite hus og presidenten.

Biden hadde hverken vært åpen eller samarbeidsvillig

McCarthy har gravd enda dypere og skriver at før den 9. januar hadde det vært nok en oppdagelse av ulovlig oppbevarte graderte dokumenter: de som ble funnet i Bidens Wilmington-garasje den 20. desember. CBS News kan ikke ha visst om den, fordi den ble aldri nevnt i nyhetskanalens rapport fra 9. januar:

– Men det er klart at Det hvite hus visste om det, for Bidens private advokater fant dokumentene; og på det tidspunktet, takket være NARAs generalinspektør, hadde justisdepartementet åpnet en etterforskning. I all stillhet fortalte Biden-advokatene DOJ om funnet av dokumentene, som i taushet sendte FBI til Bidens hjem for å hente de.

Likevel, etter CBS-avsløringen 9. januar, måtte Det hvite hus innrømme at Biden hadde oppbevart graderte dokumenter ved Penn Biden Center, men de skjulte sannheten om garasjedokumentene som ble funnet 20. desember.

Det hvite hus håpet åpenbart at ingen ville finne ut om det andre funnet i Wilmington-garasjen. Men da et tredje sett med graderte dokumenter ble funnet i gangen i Bidens Wilmington-hjem den 12. januar, var katten uten av sekken, og de hadde ikke noe valg. På det tidspunktet var det så mange brudd at statsadvokat Merrick Garland ikke hadde noe annet valg enn å utnevne en spesiell advokat for å gjennomføre en kriminell etterforskning.

McCarthy konkluderer med at Biden ikke rapporterte funnet til styresmaktene. Han har heller ikke vært åpen overfor publikum. Presidenten håpet å begrave hele den pinlige historien. Når nyheten først dukket opp, gjorde han det Washington-politikere gjør: Han sa så lite som han trodde han kunne slippe unna med, målt etter hva nyhetsmediene hadde avdekket, og han lot som om disse motvillige, økende innrømmelsene viste selvrapportering og åpenhet. Det gjorde de ikke:

– Biden did not self-report to law enforcement. And Biden has not been transparent with the public. The president hoped to bury the whole embarrassing story. Once it emerged, he did what Washington politicians do: He said as little as he thought he could get away with, gauged by what the news media had uncovered, and he pretended that these grudging, mounting concessions showed self-reporting and transparency. They didn’t.

(Det går rykter om at Joe Biden, uten å være klar over det, viser de graderte dokumentene i denne tweeten fra 2020. Bokser med dokumenter kan sees i garasjen på slutten.)


Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.