Tavle

Hamar Arbeiderblad roser Løten opp i skyene. På Hedmarken lykkes de med integreringen. Til grunn for suksessen legger Hamar Arbeiderblad en brukerundersøkelse. Voksenopplæringen og flyktningtjenesten i Løten kommune får toppkarakterer av brukerne. 90 prosent har svart.

Språk og mestring av tilværelsen i samfunnet er de beste tiltak mot radikalisme blant muslimer, mener Hamar Arbeiderblad. De glemmer at flere radikaliserte tilsynelatende har vært både integrerte, kjekke og greie.

Språkkunnskaper er nøkkelen til både arbeid og bolig. Dette er den avgjørende faktoren for å kunne klare seg i samfunnet, gjøre seg forstått og dermed ha mulighet til å bli en del av et fellesskap. Opplevelsen av å mestre tilværelsen i et nytt samfunn er et mer effektivt middel mot islamsk radikalisme og religiøs fundamentalisme enn noe annet virkemiddel.

Derfor har voksenopplæringen og flyktningtjenesten i Løten kommune all grunn til å være fornøyd med de resultatene som har framkommet i kommunens årlige brukerundersøkelse. I en undersøkelse hvor 90 prosent av brukerne har avgitt svar, får begge disse tjenestene toppkarakter.

—-

Dedikerte ansatte kan utgjøre en viktig forskjell når flyktninger skal finne sin plass i samfunnet. Altfor ofte lever de sine liv isolert i sin lille subkultur. Derfor er jobben som gjøres i Løten noe vi kan lære av.

Tankene til Hamar Arbeiderblad er som å høre en repitisjon på integreringsarbeidet i Groruddalen gjennom 40 år.

http://h-a.no/debatt/leder/suksess-med-integrering