Nytt

Hamar Arbeiderblad skriver torsdag 13.november om dårlig integrering i Hamar kommune. Det er dårlig språk som hindrer integreringen. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var nylig på besøk i Hamar og pratet om språkopplæring med blant annet Høyres ordførerkandidat Knut Fangberget, og ikke overraskende dukker det opp en imam som representant for minoritetsspråklige, Abdulkarim Mohammed Farah-Ahmed.

Høyre legger frem forslag for integrering i Hamar kommune. Det nevnes mer tid og penger til språkundervisning og et gratis opplevelseskort som gir gratis tilgang til kulturtilbud og aktiviteter.

Det ser ut som om planen er at  Hamar skal klare det resten av Europa ikke lykkes med: God integrering, sterke norskspråklige ferdigheter blant de fremmedspråklige, og unngå segregering.

Det kan opplyses om at noen ganger ser det ut til at det er liten hjelp i å være sterk i troen.

Hamar er en liten by i sterk endring på flere måter. En er demografisk:

– 10 prosent av 1.500 barnehagebarn i Hamar er flerspråklige.

– Ca 30 ulike språk i Hamarskolen, og 220 barn med tilrettelagt språkopplæring. (7 prosent av ca 3.100 elever.)

– Elevene har veldig ulik bakgrunn. Noen er analfabeter, noen traumatiserte.

– Over 150 minoritetsspråklige familier på sosialstønad grunnet bl.a språkproblematikk, kulturelle utfordringer, helseutfordringer, jobbvansker.

Nå når Hamar har så store årlige utgifter på de siste års investeringer i kulturhus, badeanlegg og torg, så skaper dette problemer for kommunenes kjernevirksomhet. Skole og helse er denne kjernevirksomheten. Det ser ikke ut som om en økning i den minoritetsspråklige andelen av befolkningen vil hjelpe Hamar ut av det økonomiske uføret. Våger vi å gjette at det er ikke-vestlige personer som kommer dårligst ut på statistikken?

Artikkelen står på trykk i HA 13.november