Tavle

Hamar Arbeiderblad slår fast at integrering koster. Den samme avisen har i flere år ivret for flerkultur, og det skinner igjennom at det er vi som bor i Norge som har ansvaret for integreringen.

Akkurat nå er det en gjeng unge mennesker fra Somalia, Eritrea og Afghanistan som klager på at de får sin grunnleggende norskopplæring sammen med voksne innvandrere. De vil ha norskopplæringen på en vanlig norsk skole, fordi de selv mener dette vil føre til bedre integrering med norske venner og fritidsaktiviteter.

En skoleplass koster 100.000 kroner i året. Staten dekker 80 prosent. Hamar kommune kutter i budsjettene og velger da billigste alternativ, som er å finne på Hamar læringssenter sammen med voksne innvandrere. En annen side ved saken er at folk flest antagligvis synes det er fornuftig at ungdom behersker grunnleggende norsk før de de begynner i en vanlig klasse. Det å ta kontakt med folk og oppsøke arenaer for fritidsaktiviteter bør ungdom kunne ta ansvar for selv uten at de går på en vanlig skole.

Hamar Arbeiderblad mener at dette er et eksempel på ekskludering som kan føre til segregasjon og voldelige paralellsamfunn som er utbredt i Sverige.

Når flerkulturen mislykkes i Norge, som i andre land, er skylden vår. Vi som bodde her fra før.

Ungdommer fra Eritrea, Somalia og Afghanistan banker på døra til Hamar Katedralskole. De har alle kommet til Norge som mindreårige asylsøkere. Som Hamar Arbeiderblad kunne fortelle, ønsker de 20 ungdommene å gå på Katta når de lærer norsk. I dag får de norskopplæringen sammen med voksne innvandrere ved Hamar læringssenter på Folkets Hus.

Årsaken til at de vil gå på Katta, er enkel. De vil gå sammen med jevnaldrende ungdommer når de lærer norsk. Det gir ikke bare bedre norskopplæring, men også muligheten til å bli en del av et sosialt miljø, få norske venner og fritidsaktiviteter, og lettere bli en del av det norske samfunnet. De ønsker seg raskest mulig en utdannelse og en jobb.

Frykten for å utvikle parallellsamfunn i Norge er økende, etter at vi har sett eksempler på dette i Sverige. Det er valg som dette som avgjør om vi inkluderer eller ekskluderer. Vi tror Hamar kommune på lang sikt er best tjent med å la ungdommene få sin norskopplæring sammen med jevnaldrende. Og så må alle krefter forenes for å få full dekning fra staten.

http://www.h-a.no/debatt/leder/integrering-har-en-prislapp2