Innenriks

IMDI vil at kommunene på Hedmarken skal øke flyktningemottaket. Leder for flyktningekontoret på Hamar, René Gregor, ser at dette fører med seg problemer.

For Hamar vil det å skulle ta i mot flere flyktninger kunne bety at det trengs økt bemanning hos flyktningetjensten, ved helsestasjonen, hos læringssenteret og at det blir større press på boliger, i følge Gregor.

– Det finnes ingen enkle løsninger. Ta for eksempel Tyskland dit mange reiser nå. De kommer til Tyskland, men hva gjør man i Tyskland? Der har de allerede en arbeidsledighet på 9 prosent. Da oppstår sosiale problemer. Dem må vi snakke om, sier Gregor.

I avisene blir det først og fremst påpekt hvor ivrige tyskerne er på å ta i mot flyktninger. Opplysningene om de sosiale spenningene er helt lagt bort siste uken.

Artikkelen i Hamar Arbeiderblad står på trykk i dag, 4. september. Den kan dukke opp her: h-a.no