Nytt

I et sommerintervju på tysk fjernsyn for noen dager siden, fastslo statsminister Angela Merkel at situasjonen med det økende antallet asylsøkere til Tyskland er «ekstremt utilfredsstillende». Spørsmålet om hvordan Europa vil hanskes med flyktningene vil kreve mer av oss enn Hellas og euroens fremtid, sa Merkel.

Men hvordan vil hun selv gripe an situasjonen? Tilsynelatende kun ved å organisere den litt bedre, i et forhåpentligvis fungerende samarbeid med EU-partnerne:

«Vi trenger felles vurderinger om hvilke opprinnelsesland som er trygge og hvilke som ikke er det,» sa statsministeren. Først må alt tilgjengelig personell hos den føderale etaten for migrasjon og flyktninger mobiliseres. I tillegg må mottakskapasiteten utvides.

Merkel tar sikte på både å legge forholdene bedre til rette for dem som kommer, for eksempel ved utvidet sosial boligbygging, samtidig som informasjonskampanjer i opprinnelseslandene skal gjøre det klart at økonomiske problemer ikke er asylgrunn.

Men hvordan henger disse to tingene sammen? Hvordan kan man på den ene siden tilby et bedre servicenivå for asylsøkere, og samtidig håpe på at det kommer færre grunnløse sådanne? Det hun gjør er å ønske at en virkning blir mindre samtidig som hun ser til at årsaken vedvarer. Det er ikke særlig rasjonelt.

Spørsmålet er ellers om ikke Merkel overvurderer den tyske statens evne til å avvise de mange som hun ikke vil gi falske forhåpninger, tatt i betraktning at det ventes opp mot 750.000 asylsøkere i 2015. Hvordan skal man finne kapasitet til å behandle søknader raskt nok, avvise grunnløse asylsøkere og sørge for uttransport? Det er simpelthen ikke realistisk.

Angela_Merkel_Juli_2010_-_3zu4

Statsministeren ser heller ikke ut til å ta innover seg det store og voksende antallet mobile personer i den tredje verden som ville ha krav på beskyttelse selv etter noe strengere kriterier. Med mindre, selvsagt, hun egentlig ikke har til hensikt å begrense tilstrømningen. Det ser jo ikke slik ut, og det ville i praksis bety at Merkel ikke har tenkt å gjøre noe annet med avskaffelsen av Tyskland enn å administrere den.

  

Frankfurter Allgemeine