Tavle

Pave Frans hilses av en migrant under en messe i Peterskirken den 6. juli 2018. Foto: Vatican Media / Reuters / Scanpix.

Mens den tyske utenriksminister Heiko Maas hevder at FNs migrasjonsavtale vil redusere migrasjonstrykket mot Tyskland, ser oppfatningen ut til å være den stikk motsatte i Vatikanet.

I en artikkel offentliggjort i det katolske tidsskriftet Civiltà Cattolica, som utgis av jesuittprester i Roma og normalt har samme utsyn som Vatikanet, tas det til orde for at de rike landene tar imot flere mennesker fra de fattige landene.

Roma-avisen Il Messaggero skriver at det ifølge tidsskriftet ikke lenger har noen mening å skille mellom flyktninger og økonomiske migranter, noe kritikere av FN-avtalen beskylder denne for ikke lenger å gjøre:

«Skillet er meningsløst tatt i betraktning at alle på en eller annen måte rømmer fra sult, fra sosiale problemer fra konflikter. I samtlige tilfeller handler det som personer som fortjener beskyttelse, spesielt fra de rikeste landene.»

«Dette vil gjøre det mulig for én prosent av verdens befolkning å tre inn i menneskelighetens rike», heter det i tidsskriftet. Konsekvensanalyse er åpenbart ikke den sterkeste siden der i gården.

Roma-avisen kommenterer:

I Vatikanet bemerker man at hvis man kaster et blikk på migrasjonsstrømmene verden rundt, så viser at strømmen til Europa at den sterkt fryktede invasjonen av utlendinger ikke har skjedd. Ifølge Global Trends 2017, som er utarbeidet av UNHCR, er landene som har tatt imot flest flyktninger i disse årene, Tyrkia (3,5 millioner), Pakistan (1,4 millioner), Uganda (1,4 millioner), Libanon (998.900), og Iran (979.400). På sjetteplass kommer et land fra den europeiske union: Tyskland (906.600).

Tidsskriftets analyse av situasjonen lyder:

«Det betyr at det er den sørlige delen av verden, den fattigste delen av planeten, som tar byrden med flyktningene, hva enten det er økonomiske migranter eller de som migrerer på grunn av kriger, diktaturer eller miljøkatastrofer som ofte skyldes grådigheten eller skjødesløsheten hos det rike og ugjestmilde Vesten».

Hos Den katolske kirkens geistlige hierarki, paven inkludert, er oppfatningen tilsynelatende at Vesten må gjøre bot for sine synder med å ta imot flere økonomiske migranter, samt at FN-avtalen er et verktøy for å oppnå nettopp dette.

Det er nok lurest av dem ikke å meddele denslags utenfor lukkede seminarer og obskure tidsskrifter. Blant vanlige katolikker ville saken åpenbart ha stor sprengkraft.

 

Forhåndsbestill Alexander Graus «Hypermoral» fra Document Forlag her!