Kommentar

Til venstre: Peterskirken i Roma. Til høyre: Stormoskeen i Abu Dhabi. Fotografier: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons og Luca Zennaro / EPA / Scanpix (begge utsnitt, sammenstillingen er Documents).

En komité bestående av to frem­tredende geistlige i Den katolske kirken og fem representanter for islam, ble onsdag grunnlagt i Vatikanet med sikte på å videreføre en tilnærming som fikk sitt foreløpige høydepunkt med det såkalte brorskaps­dokumentet pave Frans og al-Azhar-universitetets storimam, sjeik Ahmed al-Tayeb, undertegnet i Abu Dhabi den 4. februar i år.

Vatican Media, som er Vatikanets eget medie­selskap, skriver:

Komiteen består av sju medlemmer. Den hellige stol er representert av Miguel Ángel Ayuso Guixot, leder for det pavelige råd for inter­religiøs dialog, og pavens spesial­sekretær Yoannis Lahzi Gaid. Al-Azhar-universitetet deltar med sin representant dr. Mohamed Husin Abdelaziz Hassan og med Mohamed Mahmoud Abdel Salam, dommer og tidligere rådgiver for storimam al-Tayeb. De forenede arabiske emirater er representert ved Mohamed Khalifa Al Mubarak, leder for Abu Dhabi Culture, Yasser Saeed Abdulla Hareb Almuhairi, skribent og journalist, samt sultan Faisal Al Khalifa Alremeithi, general­sekretær for Muslim Elders.

Da komiteen møttes første gang på den symbolske datoen 11. september, bad dens medlemmer for ofrene for terror­angrepet i USA i 2001 og for alle andre terrorhandlinger – «enhver i samsvar med sin egen tro», understreker Vatikanet.

Oppgaven komiteen skal ta fatt på, er å arbeide for dialog og brorskap på tvers av religioner i samme ånd som Abu Dhabi-dokumentet, som skal spres blant akademikere med sikte på å appellere til «moderat islam».

I den forbindelse er det allerede blitt tatt initiativ til en verdens­omspennende «menneskelig brorskaps­dag» som skal finne sted en gang i tiden 3.–5. februar 2020, datoer som svarer til tidsrommet for pavens besøk i Abu Dhabi i 2019. Denne ideen skal legges frem for FN i New York den 20. september.

Dette initiativet ville for ikke så lenge siden ha vært utenkelig, skriver Roma-avisen Il Messaggero – en formulering som mangler presisjon: Det ville ha vært utenkelig under Benedikt XVIs pontifikat, men er alt annet enn uventet under hans etterfølger.

Faktum er at det pave Frans holder på med, er å demontere det arbeidet Joseph Ratzinger hadde påbegynt lenge før denne ble pave – et arbeid som bestod i å gjøre de kristne mer bevisste på sin egen åndelige arv. I et forord til en bok av Marcello Pera skrev han sågar at «interreligiøs dialog strengt tatt ikke er mulig».

Både i bøker og taler har Ratzinger holdt en avstand til islam som er helt i tråd med Europas historie. Det mest kjente eksemplet er Regensburg-forelesningen den 12. september 2006, der Ratzinger fremhevet kristen­dommen som en fornufts­religion som trengte den greske tenkningen. Han benyttet da en historisk referanse til å vise at islam ikke appellerer til fornuften, samt at Muhammed ikke hadde brakt annet enn vold. Siden reagerte den islamske verden med en aggresjon som bekreftet den daværende pavens poeng.

Men Vesten ble skremt, og for å viske ut minnene om pave Benedikt XVIs avstand til islam har altså Vatikanet nå gått til sengs med islam i stedet. Og selv idet man minnes 9/11, er den anti­amerikanske brodden lett synlig: «11. september ble valgt som tegn på viljen til å bygge brorskap og liv der hvor andre har sådd død og ødeleggelse», heter det i meddelelsen fra Vatikanet.

Noen av tegnene på denne åndelige sengekosen er mer foruroligende enn andre.

Under den årlige katolske mega­festivalen i Rimini i august, som samler mange intellektuelle praktiserende katolikker med innflytelse på sine omgivelser, var et av de mest populære arrangementene et møte mellom den islam­interesserte franske stats­viteren Olivier Roy og Muslim World Leagues general­sekretær Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa (italienskkyndige kan se det her).

Det mest bemerkelses­verdige i denne sammenheng var ikke Olivier Roys fantastiske påstander om at jihad og politisk islam er avgått ved døden, samt at det finnes en mer autentisk og fredelig islam forskjellig fra den politiske som nå er i ferd med å vinne frem. Det bemerkelses­verdige var snarere den hjertelige mottagelsen av Al-Issa, som fikk stadig mer applaus jo mer han talte.

Muslim World League er en saudi-finansiert bevegelse som sprer wahhabisme og salafisme i Vesten. Etter­retnings­tjenestene i Tyskland har organisasjonen i kikkerten på grunn av organisasjonens finansiering av salafist­skoler der til lands. Vi taler altså om en ulv i fåreklær. Så hva hadde han å si?

Etter å ha tatt avstand fra den islamske ekstremismen og gitt sitt samtykke til Roys islam­forståelse, sa Al-Issa at «islam respekterer andres nærvær, kulturer og religioner» og at «ekstremistene er isolert» – en påstand som et lett å tilbakevise for Frankrikes vedkommende. Dialog og samarbeid er derfor veien å gå videre, mener han, samtidig som segregasjonen går sin gang.

Men en mørkere undertone var ikke så vanskelig å fornemme. Il Foglio siterer Al-Issa:

«Vi vil bekjempe de ekstremistiske ideene, men også hatet mot islam, islamofobien.»

Hvis det ikke fantes islamofobi, ville det bli mindre islamsk ekstremisme, sier Al-Issa

Strategien synes klar: Islam trenger ikke bruke vold for å vinne frem i Europa, for i det lange løp ser demografien ut til å ordne den saken, men islam, som er så svakt åndelig, trenger beskyttelse mot kritikk. Al-Issa vil altså bidra til å snike inn et blasfemiforbud. Han er langt fra alene i den kampen.

Mange vanlige, konservative og tradisjon­alistiske katolikker grøsser naturligvis ved dette, men Vatikanet ser ut til å ha fått god drahjelp av de karismatiske katolske bevegelsene i Italia, som øver stor innflytelse på landets praktiserende katolikker. Bevegelsene omfavner pave Frans like reservasjons­løst som de tidligere omfavnet Benedikt XVI. Det er et åpent spørsmål om de forstår hva de gjør.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!