Pave Frans og sjeik Ahmed al-Tayeb etter undertegningen av en felleserklæring mellom Vatikanet og Al-Azhar-universitetet i Abu Dhabi den 4. februar 2019. Foto: Tony Gentile / Reuters / Scanpix.

I forbindelse med pave Frans’ historiske besøk på Den arabiske halvøy undertegnet mandag Den katolske kirkens overhode og det sunnimuslimske Al-Azhar-universitetets storimam og åndelige overhode, sjeik Ahmed al-Tayeb, høytidelig en felleserklæring fremfor et tallrikt publikum i Abu Dhabi, der de oppfordrer til fred mellom verdens land, religioner og folkeslag.

Det rapporterer flere internasjonale medier, blant andre The Guardians korrespondent Harriet Sherwood, som omtaler dokumentet som et «brorskapsløfte».

Pope Francis, the leader of the world’s Catholics, and Sheikh Ahmed al-Tayeb, the head of Sunni Islam’s most prestigious seat of learning, arrived at the ceremony in Abu Dhabi hand-in-hand in a symbol of interfaith brotherhood.

I dokumentet, som advarer mot en tredje verdenskrig som utkjempes stykkevis, lover Vatikanet og Al-Azhar å gå sammen om å bekjempe ekstremisme.

It says: “We resolutely declare that religions must never incite war, hateful attitudes, hostility and extremism, nor must they incite violence or the shedding of blood.”

Vold, ekstremisme og fanatisme kan aldri rettferdiggjøres i en religions navn, erklærte pave Frans.

Uttalelsene i forbindelse med undertegningen er gjengitt i størst detalj av La Stampas korrespondent Domenico Agasso jr. Mest oppsiktsvekkende er det kanskje at Den katolske kirkens overhode antyder et skjebnefellesskap med muslimene:

«Enten bygger vi fremtiden sammen, eller så blir det ingen fremtid. Særlig religionene kan ikke oppgi den presserende oppgaven det er å bygge broer mellom folk og kulturer.»

Hvordan kan religionene bli kanaler for brorskap istedenfor adskillende barrierer? spurte paven, og gav selv svaret:

Hvis man tror på eksistensen «av den menneskelige familie, følger det at man må verne om denne som sådan. Som i enhver familie skjer det først og fremst ved hjelp av en daglig effektiv dialog. Denne forutsetter ens egen identitet, som man ikke må oppgi for å behage den andre.»

Dialogen «krever annerledeshetens mot, som fører med seg den fulle anerkjennelsen av den andre og hans frihet, samt en påfølgende forpliktelse til å anstrenge seg for at den andre fundamentale rettigheter gjøres gjeldende bestandig, overalt og av alle.»

Paven understreket i denne sammenheng spesielt religionsfriheten, som ikke begrenser seg til fri utøvelse av den andres religion, men som også innebærer at man ser på den andre som en virkelig bror.

Pave Frans relasjon til islam preges med andre ord fremfor alt av religiøs pluralisme som var adskillig mindre fremtredende under hans forgjenger Benedikt den 16.

Det fantes også elementer av pasifisme i pavens budskap:

«Krig kan aldri skape annet enn elendighet, og våpnene aldri annet enn død!»

Pavens formål med reisen har blant annet vært å skaffe seg «representative muslimske samtalepartnere», fremfor alt sjeik al-Tayib, melder Corriere della Sera.

Valget av reisemål har ikke desto mindre skapt perpleksitet internt i Vatikanet. Det er en dårlig skjult hemmelighet at Den katolske kirken for tiden opplever dype interne splittelser.

 

Støtt Document – ingen andre gir deg denne informasjonen

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.