Pave Frans ser utover den tomme Petersplassen fra et vindu i Vatikanet den 13. april 2020. Foto: Vatican Media via Reuters / Scanpix.

For paven er ikke korona kun en epidemi. Den er også et signal om at vi mennesker må bekymre oss mer. Ikke om virusforskning eller medisinske tiltak, men om klimaendringene. Vi «lytter ikke nok til jorden». Dette mener kirkens overhode i fullt alvor.

Paven har i senere tid avgitt flere svært underlige uttalelser der han prøver å sette korona-viruset inn i en sammenheng som harmonerer med hans øvrige engasjement og interesseområder. Blant annet har han snakket med kjente, religiøse tidskrifter som Vatikan News og det spanske Religión Digital.

Avisen Breitbart har oppsummert en del av de synspunkter paven i ulike medier har gitt uttrykk for i denne forbindelse, og de finner det hele nokså oppsiktsvekkende.

«Pope Francis said he believes the Chinese coronavirus pandemic is “certainly nature’s response” to humanity’s failure to address the “partial catastrophes” wrought by human-induced climate change.»

«Pave Frans sa at han tror det kinesiske koronaviruset er naturens svar på våre manglende tiltak mot katastrofale følger av menneskeskapte klimaendringer.»

Han utdyper sitt nokså spesielle syn i et intervju gjengitt i selveste Vatikan News (på italiensk), så det hele synes godt dokumentert. Dette er faktisk noe paven går omkring og mener.

Breitbart gjengir følgende utdrag av pavens uttalelse til Vatikan News:

«Asked by British journalist Austen Ivereigh whether the COVID-19 crisis is an opportunity for an “ecological conversion,” the pontiff reasserted his belief that humanity has provoked nature by not responding adequately to the climate crisis.»

Paven presiserer:

“I don’t know if it is nature’s revenge, but it is certainly nature’s response,” he added.

Korona er altså ikke nødvendigvis naturens hevn, men naturens svar på klimaendringene han så inderlig tror finner sted.

Paven har ifølge Breitbart en tendens til å «personalisere» jorden. Han ser på den som et slags levende vesen, en organisme som «taler» til oss. Det at man «hører stemmer inne i hodet», er ikke alltid et sunnhetstegn, kanskje særlig ikke for en 83-åring.

«Francis has also tended to personalize nature, suggesting that it “cries out” when it is mistreated.»

Paven har hørt «ropet».

Alt dette han uttrykker om korona, klimaendringer, «jorden som taler» og andre, hallusinasjonsliknende tanker, er  åpenbart noe som har svirret rundt i pavens hode en viss tid. Allerede for en måned siden uttalte han ifølge Breitbart noe liknende til en spansk, religiøs avis (Religión Digital):

«Late last month the pope expressed this same belief to a Spanish journalist , insisting that the coronavirus pandemic is nature’s cry for humans to take better care of creation.»

Beitbart gir et utdrag fra saken i den spanske avisen:

«Asked whether the COVID-19 pandemic is nature’s way of taking “revenge” on humanity, the pontiff suggested that nature is calling for attention.»

Det er kjent at nettopp klimaendringer (av alle mulige ting…) lenge har vært et hovedtema for pave Frans i hans virke. I kjølvannet av korona-epidemien har han altså funnet noe nytt å koble dette engasjementet til.

Ved flere tidligere anledninger har han kritisert verdens politikere for ikke å «gjøre nok» i forbindelse med nettopp påståtte, menneskeskapte klimaendringer. Her er han helt på linje med for eksempel den store politiske tenker Greta Thunberg  (17) fra Sverige. Politikerne mangler etter begges syn «politisk vilje» til å løse dette.

«Francis has scolded political leaders for their half-hearted response to the climate crisis, suggesting that their “weak” resolve in cutting emissions reveals a lack of political will», skriver Breitbart.

Pavens ikke utpreget reflekterte og kunnskapsbaserte syn på klima, kirke og politikk deles også i stor grad av det norske bispekollegiet. Heller ikke her i landet har presteskapet klart å holde seg til noe de har forutsetninger til å forstå noe av.  Når så man sist noe som minner om et fornuftig utspill fra den norske kirken?

Pave Frans 1. fra Argentina er nå 83 år gammel. I likhet med konger sitter paver gjerne «på tronen» til de dør. Den forrige paven, tyske Benedikt XVI, valgte imidlertid å gå av den 28. februar 2013, på grunn av sin høye alder (85).

Mange vil trolig mene at dette meget snart kan være en fornuftig ide også for Frans 1.

Kjøp Peder Jensens bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: