Paven tar mot Recep Tayyip Erdogan og Emine i en privat audiens i Vatikanet 5. februar. Foto: Alessandro Di Meo/Reuters/Scanpix

Vatikanet og Kirkenes Verdensråd går sammen om en kampanje for å bekjempe høyrepopulismen og fremme forståelsen for migranter og migrasjon. I realiteten betyr det at kirken politiseres og blir en del av venstresiden.

The World Council of Churches (WCC) has announced a joint venture with the Vatican to co-host a meeting next September on “migration, xenophobia, and politically motivated populism.”

The WCC said it is partnering with the Vatican department for Promoting Integral Human Development in preparing the conference to be held September 17-20 as part of ongoing work toward “peace-building and migration.”

Denne bruken av ordet fred minner om Moskvas bruk av «fred» under den kalde krigen. Moskva understøttet fredsbevegelsen i Vesten, også økonomisk. Forklaringen var enkel: «fred» betød nedrustning.

Dagens kirke fremmer et ideal – fred – og insisterer på at det er et gode i seg selv, uten hensyn til konsekvensene.

En større historisk bevissthet hjelper oss å forstå skjærene i sjøen.

Kirenes Verdensråd var pro-sovjetisk under den kalde krigen. I dag er KV pro-palestinsk. KV ledes av nordmannen Olav Fykse Tveit som driver kampanjen for palestinerne og mot Israel. Det er ingen overdrivelse å si at KV er anti-israelsk.

Slik kommer antisemittismen tilbake til Vesten, inn bakdøren. Under dekke av kampen for rettferdighet.

The General of the WCC, Rev. Olav Fykse Tveit, said the meeting would be a “very useful and significant workshop to dig a bit deeper” into the problems of xenophobia as an expression of populism, as well as its links to racism, conflict, and violence in countries around the world.

Pave Frans har tatt politiseringen av den katolske kirke til et nytt nivå. Det skjer helt uten hensyn til de store konfliktene islams inntog i Europa har ført med seg. Selv en minimal historisk kunnskap om forholdet Europa/islam burde tilsi tilbakeholdenhet og varsomhet. Men pave Frans går all in.

Last September, the Vatican launched a two-year campaign to change people’s minds about migrants and to encourage a more welcoming attitude toward them worldwide.

“Brothers, we mustn’t be afraid to share the journey! We mustn’t be afraid to share the hope!” Francis said in his weekly General Audience on September 27, in which he inaugurated the new project, titled “Share the Journey.”

Slik utsetter paven også den katolske kirke for store interne spenninger. Legfolket er ikke enig i denne enfoldige tilnærmingen. De har problemene tett innpå livet.

The global Catholic charities network Caritas Internationalis spearheaded the campaign in its aim to promote awareness and action on behalf of migrants and refugees, assisting them in building connections with local communities.

According to Caritas, the project was launched as a response to Pope Francis’s frequent summons for a “culture of encounter.”

Our world “faces not a migration crisis, but a crisis of global solidarity,” Caritas said on its website. “Be part of a worldwide campaign to reach out to migrants, change perceptions, open hearts and minds, and strengthen the bonds that unite us all.”

Men hvis man skal følge «båndene som forener oss alle» så må man gå mot noen av de fundamentale prinsippene i islam, som nettopp trekker dype skiller mellom mennesker ut fra hvem de er: troende, ikke-troende, menn, kvinner, homofile osv.

Hvis kirken fulgte Jesu ord ville den våget å ta til motmæle mot islams diskriminering. I stedet gjør den det motsatte: Den omfavner. Men det går an å være vennlig mot mennesker uten å omfavne en farlig ideologi.

Siden kirken ikke respekterer fakta og en komplisert virkelighet, havner den i ren propaganda:

The stated goal of the project is to shed light on both the challenges and effects of migration at every stage of the journey to provoke a “shift in thinking” on the issue.

Part of this shift in thinking involves dispelling common “myths about migration,” the organization declared, before laying out “some common myths around migration and the facts behind the myths.”

Caritas said these myths include the idea that there are more migrants than ever before, that migrants live off welfare benefits and steal jobs from citizens, that closing borders will stem migrant flows, and that “people from poor countries migrate to rich ones.”

The pope himself has lent his moral weight to the pro-immigration crusade, often speaking about the positive side to migration.

Paven og Vatikanet har endt opp som propagandister for masseinnvandring til Europa. Dermed undergraver kirken Europa og fører til at kristendommens stilling svekkes ytterligere. Det er en brøde som sent vil bli glemt.

Last Thursday, Francis called for a “change in mindset” regarding immigration, insisting in a message that migrants are not a threat to society but, rather, a source of enrichment.

In his message to the second Holy See-Mexico Conference on International Migration in the Vatican, Francis praised the work of the “International Community” aimed at the adoption of two global compacts, one on refugees and the other on “safe, orderly and regular migration.”

The pontiff also sought to counter a negative narrative on mass migration, calling for a shift in priorities and mentality.

“This demands a change in mindset,” he said. “We must move from considering others as threats to our comfort to valuing them as persons whose life experience and values can contribute greatly to the enrichment of our society.”

“For this to happen, our basic approach must be to encounter the other, to welcome, to know and to acknowledge him or her,” he said.

Dette er ren vranglære. Hvis man skal anvende kristen nestekjærlighet på islam og muslimer, vil man måtte skille sterkt mellom religionen og følgerne. Religionen islam bryter fundamentalt med kristendommen. En kristen tro som tar seg selv på alvor vil måtte trekke grenseslinjer mot islam, i samfunnet, og forsøke å bibringe og påvirke muslimer.

Når paven visker ut skillelinjene og går til felts mot de som forsøker å forsvare Europa, forvalter han ikke lenger sitt mandat som stedfortreder på jorden.

Vatican to Host Conference on ‘Migration, Xenophobia, and Politically Motivated Populism’

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!