Like etter massakren på Charlie Hebdo-redaksjonen og angrepet på supermarkedet Hypercacher presterte pave Frans å si at hvis noen fornærmet hans mor, kom han til å teve til vedkommende. Dette fanget islamister opp og som man ser av plakatene, gjorde de pavens ord til sine. Demonstrasjonen ble holdt i nærheten av Downing Street 8 februar, snaue fire uker etter massakren. Foto: Stefan Wermuth / Reuters / Scanpix

Pave Frans er blitt en stadig mer dennesidig pave. Han uttaler seg med stor suffisanse om ting som krever innsikt og erfaring. Nå uttaler han seg om journalistikk og fordømmer fake news på det sterkeste.

Det er ikke mye salomonisk visdom å spore i pavens utfall. Han mener fake news er journalister eller medier som hisser til hat og polarisering. Det streifer ikke paven at at det kan være medier som utad hyller fred og harmoni som kan være de største provokatører, ved å idyllisere og skape en falsk fasade.

Som pave burde Frans vite at ord kan bety stikk motsatte ting: Det som utad kan virke som godhet, kan i realiteten være det stikk motsatte. Men det virker ikke som Frans har fattet at enfold, dumskap og ondskap kan komme i mange former. Noen av dem tilforlatelige.

In his message “’The truth will set you free’ (Jn 8:32): Fake news and journalism for peace,» the pope stressed that the business of communications «is part of God’s plan for us and an essential way to experience fellowship,» but «when we yield to our own pride and selfishness, we can also distort the way we use our ability to communicate.»

«The capacity to twist the truth is symptomatic of our condition, both as individuals and communities,» he added.

At paven «vasser» ut i et så sensitivt tema som fake news viser igjen en pave som ikke forstår når han burde stoppe. Dette er et tema han simpelthen ikke forstår. Han irriterer halvparten av befolkningen.

Pope Francis noted that the spread of «fake news» calls for reflection and «rediscovering the dignity of journalism and the personal responsibility of journalists to communicate the truth.»

Det ville vært bedre om paven innrømmet at det ikke holder å ville kommunisere sannheten. Sannhet er «elusive», glatt som en ål. Man kunne omskrive Pauli ord: Jeg vil sannhet, men det som kommer ut er løgn.

Mange journalister er fanget i store mediestrukturer som binder deres penn og gjør det vanskelig å søke sannheten. Den er ikke velkommen.

Paven Frans behandler fake news som «synd» det går an å befri seg fra ved en viljeshandling. Dette er rørende naivt.

He defined fake news as «false information based on non-existent or distorted data meant to deceive and manipulate the reader,» which «can serve to advance specific goals, influence political decisions, and serve economic interests.»

Problemet med fake news er at det som er sannhet for en, er løgn for den andre, og omvendt. Denne ulike oppfattelsen springer ut av ulike interesser, ulike verdier og ulike målsettinger. Paven vil kanskje ikke innrømme at han har mål som andre ikke deler? Han tilhører kanskje dem som bare tillater én løsning?

De som mener å besitte sannheten gjør ofte det. De har en tendens til intoleranse.

Det er liten tvil om hvem og hva slags nyheter paven sikter til. Det er de som kritiserer fremmede som kommer til Vesten med andre kulturer, andre religioner, andre skikker og krever plass for dem innenfor våre samfunn.

«This false but believable news is ‘captious,’ inasmuch as it grasps people’s attention by appealing to stereotypes and common social prejudices, and exploiting instantaneous emotions like anxiety, contempt, anger and frustration. The ability to spread such fake news often relies on a manipulative use of the social networks and the way they function. Untrue stories can spread so quickly that even authoritative denials fail to contain the damage,» the pontiff said.

«Disinformation thus thrives on the absence of healthy confrontation with other sources of information that could effectively challenge prejudices and generate constructive dialogue; instead, it risks turning people into unwilling accomplices in spreading biased and baseless ideas,» he added. «The tragedy of disinformation is that it discredits others, presenting them as enemies, to the point of demonizing them and fomenting conflict. Fake news is a sign of intolerant and hypersensitive attitudes, and leads only to the spread of arrogance and hatred. That is the end result of untruth.»

Det er tydelig hvem pave Frans sikter til. Det er høyrepopulistene i Europa, det er Donald Trump og hans velgere. Men da snakker vi om et hundretall millioner mennesker. Pavens fordømmelse minner om Hillarys basket of deplorables. Er dette en pave verdig? Har han misforstått sin rolle? Tror han han bilegger strid eller skaper den?

Hovedproblemet er han senker seg ned på et politisk nivå uten å ha forutsetninger for å forstå konfliktenes natur.

Samtidig henter han overbevisningen fra troens visshet. Det gir en type selvrettferdighet som virker støtende på andre.

Det er et korstog paven oppfordrer til. Det samme gjør Facebooks Marc Zuckerberg. Han synes også det er for mye negative nyheter og at de skaper konflikt. Han vil ha mer harmoni. Derfor videreformidler ikke lenger Facebook nyheter som før.

Google vil lage verktøy som skiller løgn fra sannhet, men mange sakene lar seg ikke besvare med enkle ja/nei-spørsmål. Svarene finner man først hvis man går inn i problemstillingene. Spørsmålene kan kun forstås innenfra. Men det vil ikke de politisk korrekte. De er opptatt av fordømmelse.

No one, Pope Francis said, is «exempted from the duty of countering these falsehoods.»

«This is no easy task, since disinformation is often based on deliberately evasive and subtly misleading rhetoric and at times the use of sophisticated psychological mechanisms,» he continued, praising efforts to teach news consumers how to «take an active part in unmasking falsehoods, rather than unwittingly contributing to the spread of disinformation.»

«What is at stake is our greed. Fake news often goes viral, spreading so fast that it is hard to stop, not because of the sense of sharing that inspires the social media, but because it appeals to the insatiable greed so easily aroused in human beings. The economic and manipulative aims that feed disinformation are rooted in a thirst for power, a desire to possess and enjoy, which ultimately makes us victims of something much more tragic: the deceptive power of evil that moves from one lie to another in order to rob us of our interior freedom,» the pope said. «That is why education for truth means teaching people how to discern, evaluate and understand our deepest desires and inclinations, lest we lose sight of what is good and yield to every temptation.»

Pavenes selvhøytidelighet er med å fremmedgjøre mennesker fra kirken. Vi har fått en politiserende pave som går dypere og dypere inn i politikken, overbevist om at han forener himmel og jord. Det er rett og slett ikke etter Mesterens ord. Kristendommen har alltid vært forsiktig med å trekke bastante konklusjoner av frykt for å bli trukket inn i konflikter kirken ikke har herredømme over. Paven går inn med liv og lyst og synes ikke å ha hemninger eller motforestillinger. De er fraværende i hans tekster.

Paven går over til å argumentere på en måte som minner om marxismens utilitarisme: Et argument kan godt hvile på ugjendrivelige fakta, men det hjelper ikke. Den avgjørende målestokken er om det fremmer enhet og fred eller isolerer og splitter.

Dette minner om kommunisme.

«To discern the truth, we need to discern everything that encourages communion and promotes goodness from whatever instead tends to isolate, divide, and oppose,» Pope Francis advised. «…An impeccable argument can indeed rest on undeniable facts, but if it is used to hurt another and to discredit that person in the eyes of others, however correct it may appear, it is not truthful.»

Dette er langt fra Jesu ord om at bare sannheten skal frigjøre dere. Jesu mente at dette var hardt arbeid, sannheten er ikke noe sesam-sesam. Det er sannhet innenfor sannheter, ofte skjult i paradokser.

Hva med paradokser pave Frans, er det rom til livets uutgrunnelighet i din kirke?

Toms Kristiansen fortalte for en tid tilbake om statskringkasteren i Sør-Afrika som hadde vedtatt at det var for mye negative nyheter. Man vedtok en kvotering mellom negative og positive nyheter.

Paven er mentalt på samme bølgelengde.

«I would like, then, to invite everyone to promote a journalism of peace. By that, I do not mean the saccharine kind of journalism that refuses to acknowledge the existence of serious problems or smacks of sentimentalism. On the contrary, I mean a journalism that is truthful and opposed to falsehoods, rhetorical slogans, and sensational headlines. A journalism created by people for people, one that is at the service of all, especially those – and they are the majority in our world – who have no voice. A journalism less concentrated on breaking news than on exploring the underlying causes of conflicts, in order to promote deeper understanding and contribute to their resolution by setting in place virtuous processes. A journalism committed to pointing out alternatives to the escalation of shouting matches and verbal violence.»

Sannheten kan ikke vedtas. Paven er inspirert av ideologi som trodde det var mulig og som var overbevist om at den besatt sannheten.

Det grenser til en type anti-evangelium det paven leker med.

Pope Slams Fake News as Sign of Intolerance Spreading ‘Arrogance and Hatred’, Bridget Johnson, PJ Media