Nytt

Pave Frans mottok fredag Karl den store-prisen for bidrag til europeisk enhet. «Alle» de store var der med Angela Merkel i spissen. Pave Frans benyttet anledningen til å kritisere EUs strenge flyktningpolitikk og kritisere britene for å ville forlate EU. Det siste sa han ikke eksplisitt, men adressen var klar.

Kirkelige ledere bør være ytterst varsomme med å bli for tette på politikk. Det er den norske kirke et skrekkens eksempel på. Pave Frans har beveget seg stadig tettere på politiske tema, som i kraft av sin størrelse og kompleksitet tilsier varsomhet. Når paven gjør det motsatte – buser inn og later som det er enkelt, synker hans autoritet.

Pope Francis called for Europe to adopt more welcoming policies toward migrants and lamented what he called the continent’s declining spirit of unity, maintaining pressure on the European Union at a ceremony attended by several top European leaders.

“I dream of a Europe where being a migrant is not a crime but a summons to greater commitment on behalf of the dignity of every human being,” the pope said on Friday.

Å si at det er en forbrytelse å være migrant i Europa ligger ganske langt fra den faktiske virkelighet. Det er vanskelig å forlike dette utsagnet med situasjonen på bakken. EU har kjøpt seg  tid ved å inngå en avtale med en mann som ikke respekterer menneskerettigheter. Han kan når som helst åpne portene til Europa igjen. Europa kontrollerer ikke lenger sin egen skjebne. Å kritisere Europa for å kriminalisere migranter er en banalisering av ett av de største spørsmål i vår tid.

The pope didn’t refer explicitly to the coming U.K. referendum on whether to exit the EU, set for June 23. He praised the EU as a “bastion of peace” that arose in the aftermath of the World War II, but said the “desire to create unity seems to be fading” as Europeans “are tempted to yield to our own selfish interests and to consider putting up fences here and there.”

Dette er nok en «gaffe», et feilsteg av paven. Å si at det er bare egoisme som ligger bak britenes ønske om å forlate EU er et direkte pinlig utsagn. Det tyder på at paven beveger seg i et ganske enkelt moralsk univers: Synes han f.eks at EU har hatt en heldig hånd med f.eks gjeldskrisen i Hellas?

Spranget mellom moralske bud og politikken er meget stort, men paven later ikke til å ha forstått det. Det gjelder bare å være god. Ikke rart at EU-parlamentetets president Martin Schulz og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker roste ham for turen til Lesbos der han tok med seg 12 familier syriske flyktninger på sitt privatfly tilbake til Rom. Alle var muslimer. Turen var organisert ned i minste detalj og flyktningene valgt ut. Hvis paven hadde villet kunne han ha funnet kristne flyktninger, for å vise at det er noen som er dobbelt forfulgt.

Det gjorde han ikke.

http://www.wsj.com/articles/pope-urges-more-welcoming-eu-migrant-policy-1462534046