Tavle

Hamar Arbeiderblad skriver om innvandrerrådet i Ringsaker. Motstand tåles ikke.

Innvandrerrådet ber Ringsaker kommunse jobbe aktivt for å hindre negative holdninger til flyktningearbeidet.

Lørdag 14. november gjøres det kjent i Hamar Arbeiderblad at motstand mot flyktningearbeidet ikke tåles av Innvandrerrådet i Ringsaker.

Lørdag 14. november gjøres det kjent i Hamar Arbeiderblad at motstand mot flyktningearbeidet ikke tåles av innvandrerrådet i Ringsaker.