Nytt

Det ser ut som om etterspørselen etter arbeid som ikke krever utdanning er økende. De siste dager har man kunnet lese om to gode eksempler på at etterspørselen etter denne type arbeid er stor.

En ledig lagermedarbeiderstilling hos grossistfirmaet Panvulk i Oslo, utløste et skred av søknader.

Annonsen var vist 950 ganger og 62 personer hadde søkt. Onsdag morgen hadde antall søkere steget til 119.

– Dette er jo en helt vill respons for en stilling som lagermedarbeider. Ikke er vi et stort kjent firma, og ikke kan vi tilby spesielt gode betingelser. Men det er jo veldig hyggelig for oss, sier Stuve.

I Ringsaker kommune skal Coop Obs! bygge et nytt hypermarked. Responsen påde ledige stillingene har vært enorm. I Hamar Arbeiderblad kan man lese om en stor søkermasse, og det er vel nærliggende å tro at de fleste ikke søkte på lederstillingen.

Hele 900-1000 personer meldte sin interesse for de i alt i underkant av 100 stilingene, fordelt på leder og varhusmedarbeidere.

Frode Røstvang fra arbeidslivsenteret kommer med en uttalelse som viser at Norge har fått nok en stor utfordring på bordet.

 Det er særlig én gruppe som faller utenfor arbeidslivet, og det er unge gutter i alderen 18 til 30 år som ikke har fullført videregående.

Frode Røstvang, arbeidslivssenteret

http://www.aftenposten.no/jobb/article4239595.ece

 

Artikkelen i Hamar Arbeiderblad var ikke å finne på nett.