Det prates ofte om storsamfunnets strukturelle rasisme og fremmedfrykt. Mottaksleder på Åkershagan aylmottak sier at tilflyttede etnisiteter og kulturer kan ha et høyt spenningsnivå seg imellom. Hamar Arbeiderblad

Mottaksleder Frode Hauen forteller at krangelen startet ved at to av ungdommene begynte å dytte og knuffe på hverandre.
– Når det kommer slengbemerkninger mellom personer fra forskjellige kulturer, da kan det lett blusse opp. En av ungdommene fikk et slag, og måtte en tur på sykehuset, sier han.

Kanskje de minst rasistiske er medlemmene av storsamfunnet?