Organisasjonen JustUnity vil hjelpe ungdom som er på vei til Syria og familiene til de som har noen der. Yousef Assidiq (26) skriver engasjert om arbeidet i Dagbladet: Vår kamp mot ekstremisme.

Terapeutisk har de en viktig innfallsport:

Disse ungdommene har ofte minst 30 ulike kontaktpersoner i ulike etater som de skal forholde seg til. Dette er typisk det ansvaret vi overfører til oss først. Vi blir ungdommens eneste kontaktpunkt inn mot det offentlige. Igjen, det bygger struktur og oversikt i hverdagen.

Men så avslutter Assidiq med noe som får en til å stusse:

Faten pleier å si. Hvem er det egentlig som er ekstremisten? Er det samfunnet som skyver disse ungdommene ut og snur ryggen til de som trenger det som mest? Eller er det disse ungdommene som søker seg til det eneste miljøet som vil ha dem? Et miljø som har uttalt at de tar imot de som storsamfunnet ikke vil ha. Det å ville tilhøre en flokk er noe det er naturlig for oss mennesker å trekke mot.

 

Faten er Faten Mehdi Al-Hussaini (20).

Her kommer det frem en retorikk som får en til å stille spørsmål, ikke bare ved JustUnity, men også myndighetenes tilgang til den radikaliserte ungdommen. De er ofre, det er synd på dem, sies det. Men så tipper det over: Er det samfunnet som er ekstremistisk fordi det ikke er lett å bli inkludert? Mange ungdommer sliter, men det blir for enkelt å legge skylden på ungdommen.

Man kan heller ikke la være å tenke at det er ok å bli medlem av en ekstrem islamistisk flokk, men når det gjelder høyreekstreme er det ingen forståelse. Da skremmes det med ulver. Forskjellen i tilnærming er slående.

Interessant styresammensetning:

På fredag lanserte sunnimuslimen Assidiq og sjiamuslimen Faten Mahdi Al-Hussaini JustUnity offisielt og presenterte styret, som skal bestå av advokat Geir Lippestad som styreleder, fylkesmann Erling Lae, ekstremismeforsker Lars Gle, biskop Tor B. Jørgensen og næringslivskvinnen Bente Lillian Holby Ruzicka.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/lippestad-vil-redde-ungdommer-fra-ekstremisme/a/23462193/