Innenriks

For en drøy uke siden var det klart for bispevisitas i Bygland i Setesdal. Men ikke alle ønsket å få biskop Stein Reinertsen på besøk, det melder avisen Vårt Land den 8. juni.

Da biskopen også ønsket å besøke Byglandsfjord oppvekstsenter, ble det klart at motstanden mot besøket var stort. Avdelingslederen ved skolen sier at det er to spesifikke årsaker til at de ikke ville ta imot besøket, men overlot til rådmannen å uttale seg.

Rådmann, Aasmund Lauvdal, som selv håper at skolene vil ta imot alle slags livssyn og holdninger, bekrefter at det er biskopens homofilisyn som er hovedproblemet. Det var altså de «teologiske holdningene» biskopen står for, som var avgjørende.

I en tid der muslimske ungdommer som Faten Mahdi Al-Hussaini reiser rundt til landets skoler og offentlige etater og foreleser om ekstremisme, opplever vi det paradoksale at en av landets biskoper blir nektet å besøke en av landets skoler. Det er vanskelig å se hvilket budskap biskopen kommer med som vil skade Byglands barn og unge, men avslaget mer enn antyder at den sekulære ideologien er mer teologisk enn de fleste er villige til å innrømme. Man vil tømme barndommen for vår kristne kulturarv, men hyller samtidig mangfoldets rikdom. Men da er det ikke mangfoldet man søker, men en ny virkelighetsforståelse, og der passer ikke biskopen inn, åpenbart fordi han tror på noe, og ikke er villig til å fire på det. Og med det beskriver denne lille episoden det åpenbart selvmotsigende med ideen om det multikulturelle samfunnet. Det er konstruert for de som er villig til å relativisere alt og for nye innbyggere som avviser alt det vi står for. De siste som et pedagogisk prosjekt for de førstnevnte.

Hva ville skjedd dersom en skole hadde nektet å ta imot Faten på grunn av hennes ekstreme holdninger? Ville det fortsatt bare vært avisen Vårt Land som skrev om saken?