Innenriks

Oslo har fått ny biskop. Den nye biskopen heter Kari Veiteberg og har ifølge Vårt Land hatt noe vikarprest-tjeneste i nord, og vært knyttet til Teologisk fakultet og Praktisk-teologisk seminar både som student, forsker og lærer. Hun har lang erfaring fra Kirkens Bymisjon som prest, og har også ledererfaring fra sin tid som studierektor ved Liturgisk senter i Trondheim. Veiteberg avsluttet sin doktorgrad i teologi på feltet liturgi og dåp i 2006. Fram til i dag har hun vært bymisjonsprest i Tøyen kirke.

Med Veiteberg har Åpen folkekirke fått «en av sine egne» som biskop. Åpen folkekirke har flertall i Kirkerådet, og det var ventet at bymisjonspresten eller hennes svoger, Sturla Stålsett, skulle bli valgt. De har begge standpunkt, som i spørsmålet om likekjønnet vigsel, som sammenfaller med Åpen folkekirkes.

Da de ble klart at Kari Veiteberg var en aktuell kandidat til bispesetet i Oslo, sa hun i et intervju til Vårt Land:

Mange vil ha meg og sier de vil bli glad om jeg blir biskop. Jeg har teologisk kompetanse med vekt på liturgi og gudstjenesteliv, noe jeg mener er viktig for kirken. Jeg er både varm og klok, sies det. Jeg har lang presteerfaring og en alder som er ypperlig for en biskop. Jeg kjenner mange ulike folk, fra alle samfunnslag og både i og utenfor kirkelige miljøer.

Det er noe med mennesker som omtaler seg som varm og klok, selv om de bare siterer hva andre sier, det er en mangel på ydmykhet som er påtrengende, men som ofte preger vår tids radikale. Veiteberg synes nemlig å være trygt plassert på den politiske venstresiden, for på spørsmål fra Vårt Land om hvilke saker hun mener  kirken skal ha en tydelig stemme, og hvilken konkret sak hun vil gi sin stemme til, svarte hun:

 I alle saker der vi ser at menneskeverdet er truet. Dette gjelder også trusselen mot miljøet og alt levende på jord. Vi ser et Europa i endring og mange folk er redde og frykter for framtida. Som kirke må vi protestere mot at løsningen er stengte grenser. I Norge er rikdommen vår en utfordring. Nylig fikk vi vite at de rikeste er de som betaler minst skatt. Denne velstanden må kirken tale om slik at folk blir i stand til å åpne opp for godheten og rausheten i seg.

I følge Vårt Land drømmer hun om

at folk blir glad når de ser hvem som er biskop. Så skal jeg drømme om at folk skal få oppleve at de fortsatt kan få håp, mot og mindre frykt.

Tidligere i sommer ble hun spurt av Vårt Land om hun ville arbeide for at kirken skal akseptere såkalte polyamorøse forhold, dvs samliv mellom flere enn to. Til det svarte hun:

Jeg synes ikke det er riktig å uttale meg om noe som jeg ikke vet noe om. Utgangspunktet for teologisk refleksjon her som på andre områder, må jo være erfaringer fra de det gjelder.

Det vil si at Oslo har fått en biskop som vil tillate det meste, bare vi blir vant til det.

 

I Kari Veiteberg har Oslo fått en biskop som er for de riktige tingene. For miljø, mot de rike, for åpne grenser. Hvis verden bare var så enkel.

Les også

-
-
-
-