Transord i Kirken, den norske er siste nytt på transefronten. Illustrasjon: Forbundet for Transpersoner i Norge / Facebook

Biskopen i Hamar, Solveig Fiske roser Toten-prost Stein Ovesen, som har laget en veileder til en navneseremoni for transpersoner. Kirken, den norske tar seg av tidens viktige spørsmål.

– Stein Ovesen har gjort et teologisk grunnarbeid, og nå også et praktisk håndverk. Jeg er veldig glad for at han har arbeidet grundig og laget dette, sier biskopen til Vårt Land (bak mur).

Stein Ovesen er prost i Den norske kirke på Toten. Den siste tiden har han jobbet sammen med Elin Stillingen for å utarbeide en liturgi for en slik navneseremoni tilpasset transpersoner som har bytta navn.

Som en naturlig fortsettelse av dette har jeg laget en veileder til en navneseremoni hvor den som endrer navn blir satt inn i rammen av troende mennesker som kan se seg elsket av Gud. Jeg tror Gud har ventet på denne stund. (Vårt Landbak mur)

Ovesen lener seg på GAL 3,28: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus.» Dette Paulus-sitatet har inspirert prosten på Toten til å utvikle denne navneseremonien for transpersoner som endrer navn.

– Det er mange som opplever kjønnsinkongruens som sliter med utenforskap, og folk har blitt møtt med avvisning i stedet for inkludering. Mangfold er et uttrykk for det store fellesskapet. Jeg vil si tydelig ifra om at vi som kirke representerer Vår Herre – som ønsker mangfold velkommen.

Torsdag 17. juli åpnes dørene i Hoff kirke på Lena, Østre Toten. Der vil Elin Stillingen bli den første som får markert overgangen fra mann til kvinne i Den norske kirke.

Tidens viktige spørsmål?

Vi bestrider ikke at det finnes personer som opplever kjønnsinkongruens, og som helt sikkert opplever dette som vanskelig. En indikasjon på dette finnes på Facebook-siden til Forbundet for Transpersoner i Norge (FTPN). Siden er likt av 790 personer.

I en tid der norske barn ikke tør gå alene på kino i store byer fordi de frykter for å møte på farlige MENA-barn i flokk, og i en tid der stadig flere føler at Kirken, den norske er blitt et hus for de få og og politisk korrekte, mener vi kirken burde kunne gått litt mer i seg selv, og kanskje lyttet litt til hva den jevne norske kvinne og mann (transe eller ei) ser og opplever som faretegn i vår moderne tid.

Men akk, dagens norske kirke er så veldig opptatt av å forkynne den nye tids komme. Det andre ser som endetidsvarsler blir rene evangeliet hos kirkens trendsettere. «Gjør døren høy, gjør porten vid» lærte vi på skolen, den gang det enda ble undervist i Bibelhistorie i den norske skolen.

Vi kan ikke fri oss fra å tenke at prest, prost og i dette tilfelle også biskop Fiske kanskje burde ha lest mer av kirkens opprinnelige tekster, og ikke minst også Henrik Ibsen:

Skjermdump fra Wikipedia av Henrik Ibsens klassiker, Peer Gynt.

Hoff kirke, den gamle basilikaen fra 1100-tallet, står fortsatt støtt. Det er det ikke alle hus som gjør.

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!