Medienes idealisering av Faten Mahdi al-Hussaini slår tilbake. Lektor ved Journalisthøgskolen i Oslo, Magne Lindholm, skriver i Klassekampen at al-Hussaini er med i en organisasjon som forsvarer religiøst diktatur a la Iran.

 

Problemet er bare at Faten Mahdi Al-Hussaini selv er fundamentalistisk islamist, og tilhenger av religiøst diktatur. Hun er leder for Oslokomiteen i den sjiamuslimske organisasjonen Stand 4 Hussain, som publiserer nettsida http://sannislam.no. Det som står der er ikke akkurat noen hyllest til friheten:

Stand 4 Hussain forsvarer flerkoneri med en påstand om at det er flere kvinner enn menn. Flerkoneri er nødvendig for å tilfredsstille kvinnenes behov. Halv arverett er en fordel for kvinner, for de skal forsørges av mannen uansett. Demokrati er de mot. Det er i strid med islamsk styresett, for samfunnet skal styres etter religiøse lover. Utroskap straffes med døden. Det er visstnok ikke så farlig, for utroskap vil forsvinne i et islamsk samfunn der ”anledningen til seksuell opphisselse eller erotikk er strengt begrenset på offentlige steder”. Fram til fredag ettermiddag 29. august forsvarte organisasjonen å hogge hendene av tyver, men det ble endret i all hast da sida ble kjent i nettdebatten. Nå heter det at hender bare skal hogges i et samfunn styrt av islamsk lov, der det islamske styresettet garanterer tyven en brukbar levestandard. Det er unektelig originalt å hevde at avhogging av hender er en del av velferdsstaten.

Lindholm antar at det voldsomme engasjementet hun viste under demonstrasjonen har å gjøre med kampen mellom sjiaer og sunnier. Men norsk presse har ikke stilt et eneste spørsmål ved om det kunne være tilfelle, til tross for at det har ligget opp i dagen.

http://home.hio.no/~magneli/skrifter/kommentarer_i_klassekampen/kommentarer-2014/20140831-yndlingsislamisten.html