Nasir Ahmed – og en annen fyr til venstre. Foto: Facebook.

Vi må bekjempe ikke bare patriarkalsk kultur, vi må også gjøre storsamfunnet mer kjent med det som er fremmed, sier Nasir Ahmed, lokalpolitiker i Oslo Arbeiderparti, til Utrop.

Det er riktig.

Men hva skal vi gjøre nå som storsamfunnet er vel kjent med det som er fremmed? Og om det som er fremmed er patriarkalske strukturer, religionstvang, mangel på ytringsfrihet og likeverd?

Hva skal vi gjøre i et tradisjonelt meritokratisk samfunn som aldri har hatt strukturell rasisme og hvor etnisitet, klan, religion og kaste aldri har utestengt noen fra samfunnet eller fra posisjoner? Hva skal vi gjøre når et slikt samfunn plutselig opplever at grupper selv-segregerer seg ut av fellesskapet?

Hva skal vi gjøre nå som storsamfunnet er blitt godt kjent med slike fremmede mekanismer – som jo etnisk segregering faktisk er? Og hva skal vi gjøre når det meritokratiske likeverdssamfunnet får skylda for en fremmed og innført etnisk segregering?

Hvordan skal vi løse dette for at barn og unge ikke skal bli stående utenfor felleskapet?

Jeg tror vi vil bli nødt til å påpeke hvor slike segregerings-tanker kommer fra. Så får vi ta det derfra.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok «Svindlere, svermere og sjarlataner» fra Document Forlag her!

Om Jürgen Habermas skriver Scruton:

Ingen nasjonalister, ingen sosialkonservative, ingen førmodernister og ingen glødende tilhengere av det frie markedet vil bli invitert til samtalebordet når planene for menneskehetens postmoderne fremtid blir lagt i den habermaske bunkeren. Og ved å utelukke så mange vanlige mennesker fra skravleklubben sin, unngår Habermas de virkelige spørsmålene vi står overfor, og anbefaler at vi bare diskuterer dem for å unngå å diskutere dem. Jeg mistenker at dette er alt det nye Europa handler om.