Innenriks

Hamar kommune har besluttet at det er utelukket å gi penger til årets TV-aksjon. Nå går bølgene høyt i Hamar Arbeiderblad. Flere personer, politikere og omdømmeeksperter er bekymret for Hamars omdømme. Det skal gis til TV-aksjonen for å beholde et godt omdømme.

Det luftes også forslag om å la kommunestyre stemme om igjen. Det er tydeligvis ønskelig at kommunestyret skal bytte mening fordi de er redd for kommunens omdømme.  I barnehagen lærer barna at de skal stå opp for sine egne meninger og valg. Noen politikere ønsker å mene det som journalistene forventer at de skal mene.

Er det et kommunalt anliggende å bruke offentlige midler på TV-aksjonen? Bør ikke innbyggerne gi det de selv ønsker av egen lommebok, og ikke minst, til de gode sakene de selv brenner for?

Peer Jacob Svekerud har doktorgrad i kommunikasjon. Han mener at beslutningen om å avslå et kommunalt tilskudd til TV-aksjonen ikke er bra for kommunens omdømme.

-Kjipt, samstemmer omdømmeekspert Trond Blindheim.

By- og bygdelistas Einar Busterud om å ta saken opp på nytt:

– Ja, jeg synes det hadde vært greit. Mitt råd er at kommunestyret sørger for å bevilge til Regnskogfondet. Jeg ser at dette kan oppfattes som smålig og vanskelig kommuniserbart, sier Busterud.

Blant feige politikere skiller ihvertfall Høyres Knut Fangberget seg ut:

Dette er ingen stor sak, men Arbeiderpartiet har gjort det til en stor sak for eller imot solidaritet.

Artikkelen kan leses i Hamar Arbeiderblads papirutgave 20. juni og dukker mest sannsynlig opp her.

2015-06-20 07.29.14