Tavle

Stortingsrepresentant Frp, Tor André Johnsen har blitt kritisert i Hamar Arbeiderblad for sitt negative syn på innvandring. Ordførerkanditat for By og bygdelista (BBL) i Hamar, Einar Busterud mener et negativt fokus på innvandring er primitiv rasisme. Tor André Johnsen er også kritisk til islam.

Anders Daleng Haukedal, som er kandidat for Hamar Arbeiderparti, melder seg på i hylekoret.  Han går langt i å beskylde Frp for at de mener rasisme og forskjellsbehandling basert på tilhørighet, tro, seksuell legning eller etnisitet er akseptabelt.

Det er kanskje på grunn  av disse punktene at islamkritikk vokser frem, for hvem er det egentlig som forskjellsbehandler på grunn av religion, kjønn og seksuell legning i Det nye Norge?

Derfor vil jeg takke Einar for at han bekrefter det samtlige partier, minus ett vil jeg anta, i Hamar vil uforbeholdent stille seg bak, at rasisme og forskjellsbehandling basert på tilhørighet, tro, seksuell legning eller etnisitet ikke er akseptabelt. Det kan være noe Tor André Johnsen og Frp bør snart ta til seg, når de for n’te gangen spiller på fremmedfrykt i en valgkamp.  Hamar Arbeiderblad