Innenriks

Hamar Arbeiderblad slår fast i dagens leder at vi alle har et ansvar for å skape en debatt som ikke først og fremst skaper fremmedfrykt.

De omfattende negative sidene ved innvandringen skal følgelig nevnes i minst mulig grad.

Hamar Arbeiderblad om stortingsrepresentant Tor André Johnsen (FrP) som blir anklaget for å lefle med rasisme:

Den som følger Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen på Facebook vil raskt forstå at han er svært opptatt av innvandring, islam og norsk asyl- og flyktningpolitikk. Hamar Arbeiderblad har fulgt hedmarksrepresentantens aktivitet over noe tid. Siden 6. august har han hatt 30 statusoppdateringer om disse temaene. Alle er vinklet negativt for muslimer, innvandrere og flyktninger.

Sentralt i debatten etter 22. juli-terroren var nettopp det ansvaret vi alle har for å føre en innvandringsdebatt som ikke først og fremst skaper fremmedfrykt Vi har sett hva det i sin ytterste konsekvens kan føre til når vi inspirerer miljøer og personer som drives av fremmedhat. Som stortingsrepresentant har Tor Andre Johnsen et særlig ansvar, som han må ha glemt. Johnsen vekker ikke det politisk korrekte Norge, men en understrøm av rasisme.