Nytt

Biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen skammer seg over folks holdning til innvandring. Han mener det er disse holdningene som forklarer regjeringens innstramminger. Nå vil han at kirken engasjerer seg mot rasisme og fremmedfrykt og vil bruke prekestolen.

Det var i et intervju med Vårt Land torsdag at biskopen tok et oppgjør med «folket»:

– Motstanden mot en liberal asylpolitikk er sterk i befolkningen, og jeg tror at partiene og de som skal styre landet vårt, er avhengig av å posisjonere seg i forhold til den store motstanden i vårt folk.

– Begreper som solidaritet, medmenneskelighet og nestekjærlighet er blitt borte fra den rødgrønne regjeringen, fordi det ikke er politisk mulig, sier biskopen, som gir uttrykk for at han skammer seg over holdninger som kommer fra det norske folkedypet.

– Har Norge feil folk som innbyggere?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men det er tankevekkende at med vår tradisjon der vi har vært avhengige av andre land i forbindelse med utvandring og krig, har vi nå en så sterk motstand mot innvandring.

En avstemning gjennomført på Dagbladet.no denne uka viste også at 91 prosent av dem som svarte, ønsket en strammere innvandringspolitikk.

Jørgen utdyper kritikken i et nytt intervju med Vårt Land tirsdag. Han finner fremmedfrykt og rasisme også blant kristenfolket.

Etter valget i år gikk Buskerud KrFs toppkandidat til Stortinget, Eva Høili, ut og sa seg sjokkert over at mange personer hun så som potensielle velgere var beint ut rasistiske. Også Jørgensen mener det «definitivt» er et problem med fremmedfrykt og innvandringskritikk i kristelige og kirkelige miljøer. Det har han også fått merket i form av mange negative tilbakemeldinger – både tidligere og nå nylig etter at han i Dagbladet og Vårt Land gikk ut mot regjeringens nye asylpolitikk.

– Det kan være alt fra utskjellinger med ubehagelige rasistiske tendenser til mer saklige beretninger fra personer som har hatt negative erfaringer med innvandring personlig eller i sitt nærmiljø, sier Jørgensen.

– Jeg får også en del tilbakemeldinger fra det man kan kalle «kjernetropper» i det norske kristne miljøet, både i menigheter og foreninger. Men ledere og ansatte i kirkene og organisasjonen er nok mer varsomme med å snakke på en sånn måte, fortsetter Jørgensen som vil legge til at det overveiende bilde i menighetene er et veldig positivt engasjement for asylsøkere og innvandrere.

Hvis man skal ta biskopen på ordet mener han at også sakelig kritikk, dvs. personlige negative erfaringer, skal undertrykkes. Han nevner dette i samme åndedrag som mer følelesmessige utbrudd.

Også i Norsk Misjonsselskap har Jørgensen opplevd rasisme.

Jørgensen utfordrer også sine gamle venner i Det Norske Misjonsselskap (hvor han var generalsekretær i 15 år).

– Tidvis er jeg betydelig overrasket over at det vanker, om ikke rasistiske, så iallfall innvandringskritiske holdninger blant dem som har vært opptatt av den tredje verden og fellesskap, sier Jørgensen om enkeltopplevelser med personer med tilknytning til NMS.

Misjonering

Biskop Jørgensen ser ut til å ville misjonere fra prekestolen. Men spørsmålet er hvordan en slik refs vil bli tatt imot.

Preses i den norske kirke, biskop Olav Skjevesland, har ikke noe imot at prekestolen skal brukes til antirasistisk kateter.

Preses for Bispemøtet, Olav Skjevesland, støttet langt på vei Jørgensen som ga folket «skylden» for den stramme innvandringspolitikken Soria Moria 2 legger opp til. Han sier seg også delvis enig i Jørgensens oppgitthet over fremmedfrykt i norske kirke- og kristelige miljøer.

– Jeg vil ikke felle en generell dom. Det er flere som skjønner at vi lever i en global landsby, og jeg har følelsen av at det langsomt går rette veien. Men det er nok å ta fatt i.

Skjevesland maner likevel til en viss forsiktighet. En prekestol er en spesiell talerstol.


Biskop skammer seg over det norske folk

Tor B. Jørgensen mener historien vil dømme oss for den manglende evnen til å ta i mot asylsøkere.


Biskop Jørgensen vil ta rasismedebatt fra prekestolen

Biskop Tor B. Jørgensen tar et oppgjør med fremmedfrykt i kristne miljøer. Nå vil han ha debatt om prekestolens politiske rolle.