Nytt

Biskopene og Mellomkirkelig råd går langt i å fordømme regjeringens innstramming i asylpolitikken. Primas i kirken, biskop Odd Skjevesland, sier at politikken ikke er en kristen kulturnasjon verdig.

Det finnes ikke én dissenterende stemme. Til tross for at meningsmålinger viser at næmere 70 prosent støtter innstrammingen.

Regjeringens innstramningstiltak overfor asylsøkerne er knapt en kristen kulturnasjon verdig. Særlig rammes barn og unge på en uakseptabel måte. Det er å stjele drømmer og håp fra fremtiden deres.

Rike Norge må ikke bli en festning for nasjonal selvgodhet og hjertekulde.

Det er vanskelig å se noen forskjell på biskopenes retorikk og den som benyttes av venstresiden. NRK var raskt ute med å introdusere ordet «umenneskelig». Man snakket sogar om «mer umenneskelig», som om den allerede var ille men nå tippet over.

Biskopene uttaler seg i samme spor: regjeringen fører en stenhard, hjerterå politikk. Det snakkes om å ta skade på sin sjel. I gamle dager ville man sagt fortapelse.

– Jeg tror effekten av disse innstrammingene kan bli en inhuman prosess, ikke minst overfor barna. Dette handler om å bevare vår sjel. Vi er et av verdens rikeste land og må ta ansvar for de fattigste, sier biskop i Tunsberg, Laila Riksaasen Dahl til Dagsavisen.

SV introduserte «raushet» som et politisk moteord. Biskopene benytter det flittig. Det gir en god følelse å si det, men hva betyr det? Tidligere sa man hjerterom.

Biskop i Sør-Hålogaland, Tor Berger Jørgensen, understreker at det å stå på de svakes side er en viktig del av den kristne kulturarven.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende, og ikke lite rystende, at vi nå skal få en asylpolitikk som fokuserer på begrensninger framfor raushet. Vi må prøve å holde hodet kaldt, og se de faktiske behovene.

Flere av biskopene konsentrerer kritikken om at mindreårige asylsøkere får midlertidig opphold frem til fylte 18 år. Dette fremstilles som grusomt. Det eneste Jens Stoltenberg har sagt, er at rundt 30 prosent antagelig er over 18 år når de kommer til Norge. Disse skal derfor få en individuell behandling ved fylte 18 år. Regjeringen sier nei til automatikk, også når det gjelder geografisk område. Kirken sier ja til automatikk.

Solveig Fiske, biskop i Hamar, er bekymret for hvor høyt lista skal legges for hvem som skal få opphold eller ikke, særlig med tanke på mindreårige asylsøkere.

– Det er svært alvorlig at asylsøkere ved fylte 18 år kan returneres til hjemlandet, når vi vet hvilke alvorlige skader og traumer disse barna sliter med. Jeg er redd for at man vil ha en liten raus tilnærming til disse søkerne, når målet er å begrense antallet, sier Fiske.

Biskopene kritiserer også oppsiktsvekkende nok folket for ikke å være «raust» nok. Her er de også på linje med venstresiden: Folket er ikke verdig. Det oppfyller ikke «kravene».

Olav Skjevesland, preses i Bispemøtet og biskop i Agder og Telemark, understreker at Kirken ikke ønsker en naiv innvandringspolitikk, men etterlyser en mer anstendig asylpolitikk.

– Politikerne tør ikke handle lenger enn folkeviljen går. Norge burde jo utvise atskillig større sjenerøsitet. I bunnen av denne asylpolitikken ligger det en holdning som er tranghjertet, sier Skjevesland.

Her blir folkeviljen til noe negativt og suspekt. Det er en oppsiktsvekkende politisering fra kirkens fremste kvinner og menn.

Generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Olav Fykse Tveit, blåser til verdikamp og hevder at regjeringen nå legger seg opp til Frp! Det er meget spesielt av et kirkelig organ.

– Asylpolitikken er verdikamp. Med det programmet dagens regjering har, er det overraskende at den legger seg nærmere opp til Fremskrittspartiets politikk fremfor å være et alternativ, sier lederen i Mellomkirkelig råd, Olav Fykse Tveit, til NTB.

Fykse Tveit er sikker på at en samlet kirke står bak kritikken.

– Vi må protestere når mennesker som søker vern blir mistenkeliggjort og sett på som uredelige. Regjeringen stigmatiserer asylsøkere generelt. Det er viktig å sørge for at retten til å søke blir ivaretatt, sier han.

Fykse Tveit er ganske sikker på at en samlet kirke vil stå bak en kritisk uttalelse.

Fykse Tveits uttalelser er bemerkelsesverdige ved sin politisering, sin polemikk mot regjeringen og ved at de synes totalt blottet for selvkritikk og nyanser. Fykse Tveits selvsikkerhet tyder på at han befinner seg på en annen planet.


Kirken maner til kamp mot asylpolitikken

Biskopene refser Jens

En anstendig asylpolitikk?
Av Olav Skjevesland. Biskop i Agder og Telemark