Tavle

Hamar Arbeiderblad er svært positive til innvandring og multikultur. I dag skriver de om Frp Ringsaker som ikke vil ta i mot noen flyktninger. Det omtales i dagens avis som å melde seg ut av verden.

Det lanseres også en spørreundersøkelse angående flyktningemottak. De fleste svarer kort og greit at nå er det nok. Stikk i strid med avisens meninger.

Den kritiske situasjonen Europa nå opplever krever at landene står sammen for å finne løsninger. Rask behandling av asylsøknader er viktig. Men et ensidig nei er å melde seg ut av verdenssamfunnet.

—-

-Ja, nok er nok 73.38% (102 stemmer)
Nei, vi må hjelpe flere 26.62% (37 stemmer)
Vet ikke 0% (0 stemmer)