Høyspentmaster ved Longnes, nær Paris. Foto Christian Hartmann / Reuters / Scanpix

Flere fylkeslag ber Frp gå imot regjeringens plan om å slutte seg til EUs omstridte energibyrå ACER.

«Alt annet vil være et svik mot norsk industri og kommende generasjoner, heter det i en resolusjon fra Vest-Agder Frp», skriver Klassekampen.

Også Buskerud og Aust-Agder Frp vil si nei.

De siste ukene har diskusjonen gått høyt om norsk deltakelse i det europeiske energibyrået. Stortinget skal ta stilling til saken i mars.

Edward Terjesen fra Arendal Frp er blant annet bekymret for strømprisene, som han er sikker på at vil øke.

– Det er ingen land i Europa som har høyere andel rein kraft enn Norge. Europeisk kraft består stort sett av kullkraft og kjernekraft. Da sier det seg selv at et felles marked vil drive opp prisene i Norge, sier Terjesen til avisen.

– Staten kommer nok til å tjene på det, men næringslivet og innbyggerne kommer nok til å tape på det, sier Jon Helgheim, som representerer Buskerud Frp på Stortinget.

Frp er ikke de eneste som er skeptiske til en tilslutning til ACER. Arbeiderpartiet har laget en liste med krav som må på plass for at de skal stemme ja. De vil blant annet ha fastslått at to tredeler av de norske vannkraftressursene skal være offentlig eid, slik de er i dag.