Medlemskap i energibyrået ACER betyr ikke at Norge må gi fra seg makten over norsk kraftproduksjon, forsikrer EU-kommisjonen.

– Medlemskap i ACER betyr ikke under noen omstendighet at man gir slipp på suverene beslutninger knyttet til den nasjonale energimiksen, verken for EU eller for EØS, sier EU-kommisjonens talsperson Anna-Kaisa Itkonen.

Hvert enkelt land bestemmer selv hvordan den nasjonale energimiksen skal se ut, fastslår hun.

– Dette påvirkes ikke av ACER.

De siste ukene har diskusjonen gått høyt om norsk deltakelse i det europeiske energibyrået. Stortinget skal ta stilling til saken i mars.

Den norske behandlingen av saken kommer hele sju år etter at EU sjøsatte ACER. I dag er EU allerede godt i gang med diskusjonene om en reform som vil gi byrået større makt.

Byrået inngår i en større energiunion som Norge lenge har nølt med å tre inn i.

EUs overordnede idé er at energimarkedene i Europa skal kobles tettere sammen. Det skal føre til mindre sløseri, slik at det blir lettere for europeiske land å kutte utslippene av klimagasser.

I tillegg skal EU bli mindre avhengig av å importere olje og gass fra andre land.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂