Nytt

Allerede nå er det snakk om å utvide Acers mandat. Energikommissær Maros Sefcovic forventer at utvidelsen vil være avklart til høsten.

Flere medlemsland har motsatt seg en utidelse av Acers mandat. Allerede i 2016 foreslo kommisjonen en slik utvidelse.

Norges søknad ble hastebehandlet i våres. Man visste at mandatet trolig ville bli utvidet, likevel ble norsk medlemskap kjørt gjennom.

Integrasjonen av unionen står ikke stille selv om unionen befinner seg i krise. Hensikten synes å være at ved å sette opp farten rekker ikke motstanderne å organisere seg.

EUs energibyrå holdt sin årskonferanse mandag 2 juli.

EUs energibyrå Acer har oppnådd imponerende resultater og må få enda større fullmakter i framtida, mener EUs klimasjef Miguel Arias Cañete.

Klimakommissæren var med på videolink fra Brussel da energibyrået holdt sin årskonferanse torsdag.

– Bare sju år etter opprettelsen har byrået oppnådd imponerende resultater, sa Cañete.

– Derfor er det logisk at vi ønsker å styrke byråets rolle og gi direktøren økte fullmakter. Det er nødvendig for å oppnå bedre og raskere resultater, sa han.

Energikommissær Maros Sefcovic hadde samme budskap.

– Vi har ikke bare en ambisjon om å henge med i utviklingen. Vi har en ambisjon om å lede vei. Men vi er avhengige av Acers viktige innsats for å få til dette. Det er derfor vi har insistert på å utvide Acers mandat, sa Sefcovic.

Kommisjonens forslag om reform av Acer ble lagt fram allerede i 2016, men flere medlemsland har motsatt seg en styrking av byrået av frykt for tap av nasjonal politisk kontroll.

Det er ventet at sluttforhandlingene om saken vil bli avsluttet i løpet av høsten. (NTB 5 juli)

 

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!