Stortinget vedtok som kjent i mars at Norge ønsker delta i et energipolitisk samarbeid med EU og slutte seg til unionens energibyrå Acer, til tross for utbredt frykt for at Norge ikke vil være tjent med denne deltagelsen.

Siden et slikt samarbeid er ment å gjelde for hele EØS-området, skal også Island, som i likhet med Norge er en del av EFTA, ta stilling til den samme saken.

Klassekampen skriver onsdag:

To av Islands tre regjeringspartier, Selvstendighetspartiet og Fremskrittspartiet, har landsmøtevedtak på at de ikke vil avgi suverenitet over energiressursene til EU. Finansminister Bjarni Benediktsson fra Selvstendighetspartiet har kommet med hard kritikk av EUs tredje energipakke, som inkluderer Acer, i Alltinget.

Samtidig viser en islandsk meningsmåling at 80,4 % av de spurte er imot at europeiske byråer får innflytelse over Islands energipolitikk.

En slik motstand både i befolkningen og på regjeringshold peker i retning av at Alltinget kan komme til å avvise at Island slutter seg til Acer, til tross for at Utenriksdepartementet i Norge har bedt Island om å bli med. Det er uklart om Alltinget skal behandle saken før eller etter sommerferien.

Et islandsk veto kan ifølge Klassekampen få konsekvenser for Norges tilknytning til Acer.

Regelverket i EØS-avtalen fungerer slik at nytt regelverk må ratifiseres av alle de tre EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein. Et veto fra en er dermed et veto for alle.

Per Andreas Bjørgan, en tidligere høytstående tjenestemann i EØS-maskineriet, gav i april overfor avisen uttrykk for at «Norge og EU vil finne en pragmatisk løsning på bakrommet» dersom Island sier nei.

Hvilke redskaper har norske myndigheter for å lure Norge bakveien inn i Acer?

 
 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!