Feature

Det hostes opp milliarder til flyktningemottak og bosetting av flyktninger. Våre gamle er det vanskeligere å finne midler til.

Det hostes opp milliarder til flyktningemottak og bosetting av flyktninger. Våre gamle er det vanskeligere å finne midler til.

Hamar Arbeiderblad har på tirsdag en trist forside. Den handler om 97 år gamle Ruth Lillebordal. Hun er nyoperert og så svak at hun må ha hjelp til alt. Etter planen skal hun sendes hjem. Ruth vilk heller dø enn å sendes hjem til en tom leilighet i Hamar. Hun ber pent om å få være lenger på sykehjem.

Innvandringsvennlige Hamar Arbeiderparti stiller ikke noe spørsmål med hva flyktninger får sett i forhold til hva gamle etniske norske mennesker har krav på når livet nærmer seg slutten.

Det er i løpet av dagen avgjort at hun kan få bli på sykehjem mens fylkesmannen behandler klagen som er sendt.