Flere pasienter i Innlandet har blitt avvist på legevakt og av fastleger på grunn av manglende koronatest. Foto: Gorm Kallestad / NTB

En pasient i Innlandet hadde sterke hodesmerter. Hun slapp ikke inn til legen på grunn av manglende koronatest. Vedkommende måtte selv kjøre til teststasjonen. I ettertid viste det seg at kvinnen hadde hjerneslag.

«Pasienten kontaktet legesenteret, som følge av smerter i hode, nakken og armene. Hun ble henvist til å ta koronatest før hun fikk komme til legekontoret. Pasienten ga uttrykk for frykt på grunn av store smerter. Hun fikk ikke rekvirert transport fra legesenteret til teststedet og måtte selv kjøre dit for å ta testen. I ettertid viste det seg at pasienten hadde et hjerneslag. Pasient- og brukerombudet har sendt saken til Statsforvalteren og stilt spørsmål om pasienters behov for øyeblikkelig hjelp blir godt nok ivaretatt.»

Dette skriver Pasient- og brukerombudet i Innlandet i sin årsmelding fra 2020, som peker på utfordringene helsetjenesten sto overfor som følge av koronapandemien og nedstengningene.

Pasient- og brukerombudet i Innlandet mottok i løpet av 2020 til sammen 66 saker knyttet til koronapandemien. Henvendelsene handler blant annet om retten til øyeblikkelig hjelp, besøksrestriksjoner på sykehjem og behandlingstilbudet innenfor psykisk helsevern.

– Koronapandemien har bydd på utfordringer både innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten og innenfor spesialisthelsetjenesten, fastslår ombudet.

Ombudet i Innlandet har behandlet 66 saker knyttet til pandemien, som har ført til at pasientenes rettigheter er innskrenket. Men innskrenkningene skal ikke ha innvirkning på mennesker som har behov for øyeblikkelig, livreddende hjelp. Hjerneslag anses som en livstruende situasjon.

Sendt hjem med hjerteinfarkt

I et annet tilfelle ble en pasient med hjerteinfarkt sendt hjem.

«Pasienten oppsøkte legevakten om natten på grunn av sterke smerter i brystet, som senere viste seg å skyldes et hjerteinfarkt. På legevakten var inngangsdøren stengt av hensyn til smittevern. Det var skrevet informasjon om dette på en plakat ved inngangen der det ble oppgitt et telefonnummer som pasienter kan ringe for å slippe inn.

Pasienten så ikke telefonnummeret og forsøkte derfor å få kontakt med personalet på innsiden ved å banke på vinduet. Pasienten prøvde deretter å ringe 113, men de misforsto pasienten og trodde at han fikk hjelp hos legevakten. Til slutt dro pasienten hjem. Dagen etter ble pasienten sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse.

Pasient- og brukerombudet bisto pasienten i dialogen med tjenestestedet i etterkant av hendelsen. Hendelsen førte til at informasjonen utenfor legevakten ble gjort mer synlig og tilgjengelig. Behandlingsstedet registrerte hendelsen som et avvik, og forholdet ble tatt opp både med de ansatte på legevakten og AMK.»

Pasient- og brukerombudet anbefaler at fastleger og legevakter er mer bevisst på pasientenes rett til øyeblikkelig hjelp, uavhengig av koronatest. I slike tilfeller må smittevernet ivaretas på andre måter.

Østlendingen (bak bet. mur)

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.