Dagens fengselsreglement tillater fanger å sulte seg til døde. Hvis Anders Behring Breivik har viljen, er det ingen som kommer til å gripe inn med tvangsforing.

Breivik har skrevet et brev til myndigheter og presse der han sier at strafferegimet han er underlagt ble skjerpet 2. september. Han sier vilkårene nå er så strenge at han ikke orker leve mer. Han vil sulte seg til døde.

Breivik vil få lov til å sultestreike seg i hjel. Det følger av reglene i Veileder for helsetjenesten for innsatte i fengsel. Innsattes rett til å bestemme over sin egen skjebne står sterkere enn helsetjenestens plikt til å gi øyeblikkelig hjelp.

– Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9 har en pasient på grunn av alvorlig overbevisning rett til å nekte å motta blod eller blodprodukter eller til å nekte å avbryte en pågående sultestreik, heter det i veilederen.

Den innsatte må få «tilfredsstillende informasjon», og helsetjenesten må forsikre seg om at den innsatte har «forstått konsekvensene for egen helse ved behandlingsnektelsen». Helsepersonell kan heller ikke gripe inn etter at pasienten har blitt bevisstløs.

– Det er viktig at vedkommende holdes løpende informert om sin helsetilstand og de farer vedkommende utsetter seg for, heter det i veilederen.

Reglene er de samme for det sivile liv. I 1999 ble det foretatt en revisjon av helseloven hvor retten til sultestreik ble utvidet. Å bryte en sultestreik med tvang kalles et inngrep i den personlige integritet. Den europeiske menneskerettsdomstol har samme oppfatning.

Men tilfellet Breivik er ikke som sultestreikende IRA-medlemmer eller samer.

Norge har ikke dødsstraff. Mange mente at det beste ville vært om politiet hadde avsluttet Breiviks liv på Utøya. Det hadde lettere ført til closure, dvs at historien hadde fått en slutt. Nå går den videre.  Det vil stadig dukke opp «noe». I høst ga Universitet i Oslo ham lov til å studere fra cella. Breivik ville studere statsvitenskap.

Nå sier han at det med innstrammingene er blitt umulig å studere. Akkurat hva de består i er både Nettavisen og Dagbladet uklare på. Hans nye advokat Øystein Storrvik vil heller ikke si noe. Det burde ikke vært vanskelig for hverken presse eller advokat å få frem soningsforholdene, så publikum selv kunne vurdere gehalten i Breiviks påstander.

Hvis han gjør alvor av sine trusler og innleder sultestreik kan det gi mange ringvirkninger. Mediene vil begynne å følge med på hans helsetilstand. Hvordan vil fengselsmyndighetene reagere? Skal han legges inn på sykehus? Eller skal han få dø på cella?

Hvordan vil behandlingen stå seg i ettertid?

Hvis behandlingen er for drakonisk vil det kunne skape en sympati. Er myndighetene tjent med det? Breivik fikk ikke skrive julekort, kunne Geir Lippestad fortelle, forsåvidt en bagatell. Men han fikk heller ikke delta i morens begravelse. Det er beslutninger som dette som bør stå seg i ettertid. Vil de det?

 

 

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/breivik-fra-fengselet–jeg-vil-sultestreike-til-dden/3423141442.html

http://www.dagbladet.no/2015/10/01/nyheter/innenriks/anders_behring_breivik/41297087/

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.