En pasient  hadde time til CT-undersøkelse av hals. Da hun møtte til timen fikk hun beskjed om at hun måtte bruke munnbind. Til tross for at pasienten forklarte at hun var unntatt fra munnbindkrav grunnet medisinske årsaker fikk hun ikke gehør. Uten munnbind ville hun ikke få gjennomført undersøkelsen.

Episoden som beskrives fant sted hos Unilabs Røntgen Haugesund 11. mai klokken 12.20.

Kvinnens sønn kontaktet Document. Han forklarer at moren følte hun at ikke ble hverken hørt eller forstått, og at hun ble trakassert til å bruke munnbind for å få gjennomført undersøkelsen.

Det var en viktig undersøkelse og hun ønsket å få gjennomført den så fort som mulig. I ettertid av denne undersøkelsen har hun vært mye plaget av nervesmerter i ansiktet, så deres munnbind-tvang har hatt en veldig negativ effekt på hennes helsetilstand.

For å gjøre vondt verre, så fikk hun i ettertid en regning på 115 kroner. Hun kunne ikke forstå hvorfor hun fikk regning, for hun hadde oppgitt at hun hadde frikort. Det er vanskelig å komme i kontakt med klinikken, siden man møtes av en automatisk telefonsvarer.

Hun dro derfor ens ærend fra Sveio for å snakke med dem direkte. Straks hun kom inn i lokalene ble hun bedt om å ta på munnbind, men hun nektet og fikk etterhvert stilt sine spørsmål. Det viste seg at de hadde sendt faktura på munnbindet de hadde prakket på henne, noe de skulle ha 15 kroner for, pluss 100kroner i fakturagebyr.

Det var ingen som nevnte dette den 11. mai, men nå henviste de til en plakat hvor det sto at de tok 15 kroner for munnbind. Kvinnen opplyste dem om at hun er meget svaksynt, og fikk dem etterhvert til å slette denne fakturaen.

Hun er 71 år og er både dårlig til beins og meget svaksynt. Hun sliter med nervesmerter i ansiktet (trigeminusnevralgi), noe som manifesterer seg som kraftige “støt” og er meget smertefullt.

Vi kan ikke se annet enn at Unilabs i dette tilfelles må være fullstendig bundet av nasjonale og regionale regler i forbindelse med bruk av munnbind, ettersom dette var en undersøkelse utført under konsesjon fra det norske helsevesen.

«Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.»

Den 71 år gamle kvinnen kjenner flere som har opplevd lignende munnbindpress, på tross av medisinske grunner til å slippe. Mange føler seg også presset til å bruke munnbind i hverdagen. Flere av disse må bruke ekstra medisiner for å holde ut å bruke munnbind. Dette gjelder blant annet de som sliter med astma.

Hva har skjedd med menneskeverd, respekt for andre mennesker egne avgjørelser, forståelse og nestekjærlighet? Er det virkelig et slikt samfunn vi ønsker å leve i?

Unilabs Røntgen Haugesund kan ikke kommentere enkeltsaker av hensyn til konfidensialitet, men på generelt grunnlag skriver Eirik Haavik fra Unilabs:

På generelt grunnlag følger vi retningslinjene når det gjelder munnbindbruk som regionalt helseforetak, Helse Vest samt Helse Fonna. Info om krav til munnbindbruk mottar pasienter pr. sms, hjemmesiden vår samt inngang til instituttet og ved ulike plakater inne i lokalene.

Kort fortalt gjelder munnbindbruk for alle våre pasienter og medarbeidere frem til helseforetak endrer dagens regler.

Pasienter som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind vil måtte fremvise en dokumentasjon fra fastlege/ spesialist der det bes om fritak fra gjeldende regler.

Document kontaktet kvinnen som opplevde dette. Hun forteller oss at hun spurte sin fastlege om det var nødvendig med en form for attest som bevis på at hun ikke kunne bruke munnbind. Men fastlegen sa dette ikke var nødvendig.

– Jeg har flere ganger vært på Haukeland sykehus for å ta sprøyte i øynene, som behandling for min makula. Der har det aldri vært noe krav om dokumentasjon for å slippe å bruke munnbind.

Makuladegenerasjon er en øyesykdom som kan skade synet, og for denne kvinnen har dette medført at hun er sterkt svaksynt.

Hun forteller at dessuten hun har så kraftig allergi at hun kan få anfall bare ved å snakke med noen som er iført munnbind.

– Jeg unngår alle situasjoner som gir risiko for anfall. Men mennesker med makt tar ikke alltid hensyn, sier den 71 år gamle kvinnen.

– Hvordan kan vi ha en velferdsstat hvis den ikke baseres på tillit mellom mennesker?

Hun er svært kritisk til at Unilabs Røntgen Haugesund ikke har personale nok til å kunne ta imot telefoner fra pasienter og andre, siden det tross alt er en del pasienter som ikke kan bruke internett, blant annet på grunn av dårlig syn.

– Det burde heller ikke være vanskelig å få tak i folk når så mange har mistet jobben på grunn av pandemien.

Kjøp Thomas Knarviks bøker her! In His Name har ikke tidligere vært i salg i Norge. Vi har et lite og eksklusivt restopplag. Benytt sjansen!