Det har i 2021 vært snakket mye i norske massemedier om at nå skal man endelig ta et oppgjør med Breiviks angivelige ideologi og tankegods. De er derimot lite konkrete om hva dette tankegodset visstnok består i, bortsett fra vage hentydninger om hat, fremmedfrykt og såkalt islamofobi.

Islamofobi er et meningsløst uttrykk. Fobi betyr å ha irrasjonell frykt for noe. Hvis man er redd for kaniner er dette ikke spesielt rasjonelt. Krokodiller er derimot store rovdyr som det er fornuftig å frykte. Et begrep som krokodillofobi blir derfor aldri brukt seriøs. På samme måte gir begrepet islamofobi heller ingen mening. Etter 1400 år med vold, drap, erobringer, slavehandel og aggresjon i mange deler av verden inspirert av islamsk lære er det helt rasjonelt å være skeptisk til islam.

Det hevdes ofte i vestlige medier at Breivik var en islamofobisk terrorist. Hvis man leser hele hans såkalte manifest inneholder det en del pro-islamsk materiale. Breivik ville blant annet samarbeide med Hamas og Det muslimske brorskapet. Han uttrykte også stor beundring for muslimske jihadister, blant annet for terrornettverket al-Qaida som i mange år ble ledet av Osama bin Laden.

Da Breivik under rettssaken uttalte at han ville kopiere islamske terrorister som al-Qaida kom dette overraskende på mange. Dette er fordi massemediene ikke hadde sannferdig omtalt de pro-islamske delene av hans manifest som beviselig finnes der.

Fred Heggen, overlege i psykiatri, har i juli 2021 skrevet et innlegg om tankene til Anders Behring Breivik. Lar det seg egentlig gjøre å finne en konsistent ideologi i det salige virvaret av idèer og forestillinger, som ABB ønsket skulle danne bakteppe for sine terroraksjoner? Heggen er meget skeptisk til dette, og han er ikke den første. Breivik presenterte utvilsomt en alternativ virkelighetsforståelse, preget av en alvorlig realitetsbrist og med grandiose vrangforestillinger om sin egen person. Dette er spesielt tydelig med hans ridderorden Knights Templar og kan peke i retning av sinnssykdom.

Overlege Heggen skriver at Breiviks «omfattende, gjennomgripende og overstyrende vrangforestillinger om ‘Knights Templar’, indikerer at han har en alvorlig sinnslidelse. Sinnslidelsen, paranoid schizofreni, som de to første sakkyndige kom frem til, kan derfor godt være en korrekt diagnose.»

Breivik vurderte faktisk å kastrere seg selv for å bli «al-Qaidas evnukk.» I noen tilfeller er kastrering blitt utført ved å fjerne testiklene, men ofte er både penis og testikler blitt fjernet. ABB vurderte altså å kutte av sin egen penis. Dette er så ekstremt avvikende at det ikke kan kalles noe annet enn sykelig. Det finnes trolig ingen politiske eller religiøse miljøer i dette landet hvor det blir ansett som normalt at en mann vurderer å kastrere seg selv.

Samtidig hadde Breivik seriøst tenkt tanken på at han kunne bli ny konge av Norge. Han ville da bruke kongenavnet Sigurd Korsfareren den andre. Det hadde han allerede bestemt seg for. Men hvis han skulle bli ny konge og etablere et nytt dynasti, burde han da ikke ha evnen til reproduksjon? Det er som kjent vanskelig for en mann å forplante seg uten penis og testikler. Skulle han bli konge før eller etter at han kuttet av seg penis? Dette har Breivik aldri forklart. Man mistenker at han egentlig ikke hadde tenkt så langt.

Tore Bjørgo har bakgrunn som professor ved Politihøgskolen og har siden 2016 vært leder ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo. Bjørgo hevder at Breiviks tanker er helt vanlig tankegods i høyreorienterte miljøer.

Den eneste kjente organisasjonen som Breivik beviselig var medlem av da han utførte sine angrep den 22. juli 2011 var frimurerne i Oslo. De hadde selvsagt ingenting med hans angrep å gjøre. Men de kan indirekte ha bidratt til hans verdensbilde. Etter mitt syn fremstår hans imaginære terrornettverk Knights Templar som en krysning mellom al-Qaida og frimurerne. Han beundret islamske jihadistiske terrorister. Samtidig kan hans begrensede erfaring med frimurerne ha gitt næring til fantasier om riddere, uniformer og ritualer i hans oppdiktede organisasjon.

Absolutt ingen på norsk høyreside, selv ikke marginale miljøer, støttet ABBs massemord. Forskere innrømmer at det er en slående mangel på støtte til terrorisme på høyresiden. Selv ikke Varg Vikernes, som har sittet mange år i fengsel for mord og brenning av kirker, støttet Breiviks massakre.

Breivik ble ikke bare avvist av alle etter hans massakre, men faktisk også før dette. Før angrepet ble han avvist av stort sett alle grupper han kontaktet, fordi han fremstod som uinteressant. Han hverken skrev eller tenkte godt, hadde ikke store kunnskaper og heller ikke betydelig karisma. Tvert imot fremstod han som en person med et oppblåst og urealistisk selvbilde.

Under rettssaken i Oslo i 2012 sa Anders Behring Breivik gjentatte ganger at han ønsket å fremprovosere en «heksejakt» på fredelige nasjonalister og moderate høyreorienterte. Dette ble da referert av flere medier, men er likevel sjelden blitt gjentatt av mediene etterpå. ABB sa:

«Jeg mener at 22. juli klarte å fremprovosere en heksejakt av moderate kulturkonservative og nasjonalister. De ser man også. Det er bare å se på Stoltenbergs nyttårstale hvor han i prinsippet kalte alle som var kritiske til innvandring for ekstremister. Så det er absolutt blitt nøyaktig som jeg håpet på.»

I 2014 sendte Breivik ut et lengre brevengelsk til medier i flere land. Han gjentar der nok en gang at hans strategi med angrepene 22. juli var å skape en heksejakt på fredelige antiislamister. I brevet tar han igjen i klartekst avstand fra meg, og skriver at når massemediene hevdet at Fjordman var hans forbilde så «kunne de ikke ta mer feil.» Breivik fremhever selv afrikaneren Nelson Mandela som sitt forbilde. Antallet etablerte norske medier som har omtalt dette er lik null.

Det er et ubestridelig faktum at hele den norske høyresiden uten unntak og fra første dag har tatt skarp avstand fra Breiviks ugjerninger. Det er også et faktum at Breivik selv har sagt en rekke ganger at han ønsket å skade den etablerte og fredelige høyresiden. På tross av dette brukes ABB fremdeles av mange medier til å svine til den politiske høyresiden. Dette er de samme mediene som hevder at tallrike terrorangrep utført av militante muslimer over hele verden ikke skyldes islam.

Man kan selvsagt hevde at Breivik er sinnssyk, og at ingenting han sier derfor bør vurderes seriøst. Kanskje er dette standpunktet korrekt. Men i det sekund man sier dette innrømmer man også at dommen om tilregnelighet fra 2012 var feil. Man kan heller ikke lenger bruke Breivik som et gyldig moment i den politiske debatten hvis han kort og godt er en sinnssyk person.

Breivik har eksepsjonelt høye tanker om seg selv. Han anser seg som perfekt ridder og en person med nesten guddommelig makt over liv og død. Den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp har intervjuet et hundretall terrorister, og har lest en lang rekke terrorbrev. Likevel har han aldri vært borti noe lignende som ABBs manifest. «Breivik er ekstremt selvelskende, og gjør seg selv til en opphøyet hovedperson. Han ser på seg selv som en Gud. Jeg har aldri sett et selvbiografisk manifest som er så omfattende», sier han.

Den norske terrorforskeren Brynjar Lia vitnet under rettssaken i Oslo i 2012. Også han mener at Breiviks gjerninger og manifest skiller seg ut fra andre terrorister. Lia kjenner ingen andre tilfeller på så ekstrem vold brukt for å markedsføre et så uferdig og uredigert manus.

I min bok Vitne til vanvidd går jeg grundig gjennom ABBs kompendium eller såkalte manifest fra 2011. Det står mye rart der, inkludert ting som sjelden siteres av etablerte medier. Breiviks synspunkter spriker i veldig mange ulike retninger samtidig, uten en klar indre sammenheng. Hans manifest fremstår som usammenhengende og ekstremt dårlig redigert.

Noen deler av teksten er påfallende personlige. Dette inkluder nesten pinlig banale og selvsentrerte påstander om Breiviks innbilte storhet og globale viktighet, men også fullstendig umotiverte kommentarer om de påståtte kjønnssykdommene til hans egen mor og søster. Dette er materiale som rett og slett ikke passer inn i en seriøs politisk tekst. Det hører mer naturlig hjemme i skribleriene til en psykiatrisk pasient som lider av en alvorlig sinnslidelse.

Kort oppsummert er det etter mitt syn feil å omtale kompendiet eller det såkalte manifestet til Breivik som en tekst. Egentlig er dette to helt separate tekster: Det ABB siterte fra andre, og det han skrev selv. Den første halvdelen av manifestet fremstår som psykologisk normalt, kun fordi Breivik ikke skrev dette selv. Dette ble klipt og limt fra en lang rekke tekster som var fritt tilgjengelig på engelsk på internett. Fra Robert Spencer, Bat Ye’or, Andrew G. Bostom, Diana West, Daniel Pipes og meg selv til det populære internettbaserte leksikonet Wikipedia.

Islamkritiske skribenter som ble sitert der mot sin vilje ble umiddelbart hengt ut i mediene. Avisen Dagbladet publiserte for eksempel en artikkel kalt «De var Breiviks helter.» Der kritiserte de Breiviks angivelige forbilder som Robert Spencer, Serge Trifkovic, Aaayan Hirsi Ali, Bat Ye’or, Bruce Bawer og meg. Det er blitt fokusert mye mindre på ABBs utstrakte bruk av Wikipedia.

Wikipedia finnes på mange språk og er en av de mest besøkte nettsidene på internett. Det har derimot en rekke svakheter, og skal brukes med forsiktighet som kilde til informasjon. Larry Sanger var med på å starte Wikipedia. Han hevder at Wikipedia er blitt så venstrevridd at det er umulig å stole på. Anders Behring Breivik selv fremhevet Wikipedia som hans viktigste kilde til utdannelse. ABB siterte Wikipedia i stor grad i alle deler av hans kompendium/manifest, også de som handler om terrorisme, våpen og bomber. Breivik brukte Wikipedia så mye frem til hans angrep i juli 2011 at det bare er en mild overdrivelse å omtale ham som en wikipediaterrorist.

Stort sett er det ganske lett å se i teksten hva som er skrevet av andre, og hva som er skrevet av Breivik. Hvis det er en noenlunde sammenhengende og psykologisk normal tekst så er det noe ABB har sitert fra en annen kilde i hans klipp-og-lim kompendium. Det Breivik selv har skrevet fremstår derimot som svært merkelig og psykologisk avvikende. Det preges av å være banalt og pinlig selvsentrert, ispedd uhyggelige fantasier om å begå drap på mange mennesker.

Han skriver også om hvilket godteri som passer best til å motivere terrorister. Godteriet «Heksehyl» og «Krokodiller» skulle ifølge Breivik være spesielt bra for kampmoralen hvis du planlegger å utføre massemord på europeere for å redde Europa.

Breivik påstod i juli 2011 at han var kommandør for en orden av tempelriddere, et terrornettverk som han kalte for Knights Templar. Ingen andre personer i hele verden hadde hørt om dette KT. Over et tiår seinere har ingen klart å finne en eneste person som skal være tilknyttet dette angivelige nettverket, annet enn ABB selv. Vi kan si med en meget høy grad av sikkerhet av Knights Templar ikke finnes og aldri har eksistert.

Likevel er dette ikke-eksisterende nettverket meget fremtredende i de delene av manifestet som Breivik skrev selv. Knights Templar var åpenbart svært virkelig og viktig for Breivik. Han brukte mye tid på å tenke på dem, samt skrive om dem og deres ritualer. Han inkluderte mange sider med påståtte medaljer for KT i sitt manifest. ABB komponerte også sin egen, merkelige Knights Templar uniform. Eksperter omtaler hans såkalte uniform som juggel. Den ligner mest på et kostyme, slik barn bruker når de kler seg ut som trollmannen Harry Potter eller en smurf.

Breivik tok derimot sin latterlige uniform dødsens alvorlig. Han ville til og med ha på seg sin Knights Templar uniform med medaljer i rettssalen foran verdenspressen, men fikk ikke lov til å gjøre dette. Han presenterte seg som kommandør av Knights Templar til politiet på Utøya. Han fortsette å gjøre dette også i avhør etterpå, både til politiet og til rettspsykiaterne. Han fremstilte seg selv i lang tid som et fremtredende medlem av en organisasjon som ingen andre mennesker på planeten hadde hørt om.

Dette kalles en vrangforestilling. Breiviks forestilling om å være kommandør av Knights Templar kunne trolig ha vært brukt som eksempel i undervisning om medisinske vrangforestillinger.

Dette er utvilsomt noe av grunnen til at de meget erfarne rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim i 2011 konkluderte med at ABB er sinnssyk. Deres avgjørelse skapte voldsomme reaksjoner i mediene. Husby og Sørheim, som bare hadde forsøkt å gjøre en jobb etter beste evne, ble utsatt for et regelrett karakterdrap foran hele nasjonen. Flere av deres kolleger mente at de ble utsatt for en offentlig heksejakt.

Hverken påtalemyndigheten eller tiltaltes forsvarere ba om en ny psykiatrisk utredning. Under rettssaken i 2012 prosederte aktoratet ved statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden på at Breivik er sinnssyk. I et intervju i 2016 mente Holden fremdeles at ABB er utilregnelig.

Advokat Geir Lippestad og Breiviks forsvarerteam klaget heller ikke på avgjørelsen. Lippestad mente at konklusjonen om sinnssykdom stemte overens med hans egne observasjoner. Han ombestemte seg derimot etter at hans klient ABB ønsket å bli erklært tilregnelig. Store norske medier ønsket det samme. I sin bok om saken beskriver Geir Lippestad likevel hodet til Anders Behring Breivik som en egen planet i et eget solsystem i et univers separat fra oss andre.

Etter sterkt ytre press på domstolen fra mediene og deler av det politiske miljøet ble det oppnevnt en ny rettspsykiatrisk utredning. Denne konkluderte med at ABB er tilregnelig. Statsminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet sa på nasjonalt TV før rettssaken at det ville være en fordel om Breivik ble kjent tilregnelig.

Oslo tingrett anført av dommer Wenche Elizabeth Arntzen ignorerte systematisk alle tegn på sinnssykdom i sin dom i august 2012 og erklærte at Breivik er tilregnelig. Det var også Arntzen som i januar 2012 hadde kunngjort at det skulle gjøres en ny psykiatrisk vurdering av om ABB er strafferettslig tilregnelig eller ikke. Hun hadde avgjørende betydning for at landets maktelite fikk den dommen de gjerne ville ha. Arntzen ble utnevnt til Norges Høyesterett under to år seinere.

Flere år etter hans angrep har Breivik sendt en rekke brev fra fengselet til norske og internasjonale medier, den norske Kongen, den russiske og kinesiske ambassaden samt andre aktører. Jeg har ikke selv mottatt noen slike, men har tilgang til en annen kilde som har flere av disse brevene.

Massemediene refererer kun sporadisk til ABBs brev fra fengselet. De har hittil ikke gjort noe forsøk på en mer inngående analyse av dem. Mitt personlige inntrykk er at de fremstår som svært psykologisk avvikende, til dels regelrett sinnssyke. Breivik fremstår som minst like forvirret flere år seinere som han var i 2011. Hans brev bærer et sterkt preg av psykiatri.

ABB klager blant annet på at han i sin fengselscelle på flere rom har en dårlig TV og en gammel Playstation med spill han ikke liker. Dette mener han er verre enn å bli gasset til døde i Auschwitz. Det er vanskelig å finne tegn på ironi eller sarkasme i disse avsnittene. Dette ser ut til å ha vært 100% seriøst ment fra hans side. Ifølge Breivik hadde Jesus det mye lettere enn ham selv. Jesus hang bare på korset i tre dager, mens Breivik blir torturert hver dag i årevis.

I Bibelens fortellinger så hang ikke Jesus på korset i tre dager. Han ble tatt ned av korset etter sin død. ABB avslører her, i tillegg til å være ekstremt selvsentrert, at han ikke kan helt grunnleggende fakta om kristendommen. Breivik fullførte ikke videregående skole og har ingen formell høyere utdannelse. Han kan veldig lite om historie, religion eller politikk, og slenger vilt om seg med begreper som han åpenbart ikke selv forstår. Det lille han kan om riddere ser ut til å begrense seg mest til klisjeer han plukket opp fra dataspill. Breivik spilte dataspill nesten full tid i flere år.

I 2011 og 2012 tok Breivik offentlig avstand fra nasjonalsosialisme (nazisme), samtidig som han selv innrømmet at han er terrorist og massemorder. I fengselet har han derimot snudd 180 grader. Nå er han plutselig blitt nasjonalsosialist, samtidig som han bedyrer at han er blitt en snill nazist som bare skal bruke fredelige virkemidler og tar avstand fra vold. Opprinnelig var Breivik en antinazistisk terrorist. Nå er han blitt en fredelig og demokratisk nazist som ønsker dialog.

Breivik skrev et brev på norsk datert 18.08.2014 i Skien. Som de andre brevene fra ABB jeg har sett var dette skrevet på maskin, ikke håndskrevet. Brevet ble sendt til Justisdepartementet pluss Justiskomiteen på Stortinget. Kopier skal ha vært sendt til en rekke større medier i Norge, Sverige og Danmark samt en rekke organisasjoner og akademikere pluss Kong Harald.

I teksten klager Breivik i detalj over behandlingen han får i fengselet. I brevet er det også vedlagt et stort organisasjonskart skrevet på engelsk. ABB skisserer her opp The Nordic League, Den Nordiske Liga. Kartet har forgreninger i mange land, finansdepartement, studentunion, oversettere, forskningsinstitusjoner, religiøse grupper, fascistiske barnehager, biblioteker, TV-stasjoner, radio, bokforlag og bioteknologi.

Breivik vil gjerne organisere fascistiske barnehager på blant annet Island fra fengselet. Dette store organisasjonskartet med ham selv sentralt sendte han til Kongen, den russiske og den kinesiske ambassaden i Norge pluss norske og internasjonale medier.

I et brev datert 27.10.2014 beskriver Breivik hvordan han har avlagt ed til nazismen i fengselet. Eden ble lest opp og avlagt mens hans høyre arm var hevet til en nasjonalsosialistisk hilsen i retning av Quislings grav. De som har lest Breiviks såkalte manifest vil gjenkjenne at denne eden minner påfallende mye om eden Breivik tidligere skal ha avlagt til Knights Templar, de oppdiktede tempelridderne som han angivelig var kommandør for. I Breiviks nazistiske ed fra oktober 2014 sverger han «troskap til Vidkun Quislings arv og vilje», og lover å fortsette denne arven.

I sine brev beskriver ABB sin store plan, Prosjekt Yggdrasil. Dette ser ut til å involvere at 98% av Norge og andre europeiske land skal oppgis til multikultur. 2 – to – prosent av landets territorium skal settes av til en slags indianerreservater for de innfødte. Breivik anser seg selv som en nasjonalhelt og frihetskjemper for å ville gi bort 98% av landet sitt til andre folkegrupper. ABB ønsker et lite reservat for etniske nordmenn i det sørvestlige Østfold, trolig rundt Fredrikstad og Sarpsborg. Resten av landet er han villig til å gi bort til arabere, pakistanere og afrikanere.

Vidkun Quisling er kanskje den mest beryktede landssvikeren i norsk historie. Faktisk er han så notorisk at selve ordet quisling er tatt opp i engelske ordbøker som synonymt med en som sviker sitt land. Breivik skjøt barn på Utøya ned til en alder av 14-15 år fordi de angivelig var landssvikere. Men samtidig sverger han å fortsette arven til den mest notoriske landssvikeren i Norges historie. Breivik anklager også norske politikere for å gi bort landet, men er selv villig til å gi bort hele 98% av sitt lands territorium til inntrengere. Han forklarer heller ikke hvorfor muslimer skulle respektere dette lille reservatet for den norske urbefolkningen hvis de allerede kontrollerer resten av landet.

Dette henger ikke sammen, hverken logisk eller ideologisk. Breivik fremstår som så ulogisk, usammenhengende og forstyrret at han ikke virker troverdig selv som nynazist.

Selv om Breivik er blitt kalt for en kristen terrorist, har han aldri beskrevet seg selv som en troende kristen. I fengselet tar han direkte avstand fra kristendommen. ABB antyder samtidig at han på uforklarlig vis mottar personlige beskjeder direkte fra den norrøne guden Odin.

Under rettssaken om hans soningsforhold i 2016 tok hans nye advokat Øystein Storrvik opp igjen debatten om hans tilregnelighet.

«Breivik fremstår forvirret i retten, etter mine begreper. Og at han er mentalt sårbar, er et svakt uttrykk, et veldig svakt uttrykk. Det står også i et notat fra psykiater Randi Rosenqvist at han ikke skal begå sivil ulydighet etter ordre fra Odin. I en hvilken som helst annen sak, ville det fått konsekvenser.»

Storrvik mener Breivik «snakker om ting som vanlige folk finner helt absurd.»

Advokat Storrvik fremhever et brev ABB sendte fra fengselet til norsk presse samt statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen. Teksten er vanskelig å lese. Breivik benytter hele arket og skriver i margen. Psykiater Randi Rosenqvist sa om dette brevet i retten at:

«Det er slik schizofrene ofte utnytter arket. Det forbauser meg at det ikke er mer lesevennlig. Det er jo ikke slik at han har mangel på papir.»

Rosenqvist uttalte at brevet kunne peke i retning av megalomani (stormannsgalskap) og paranoid psykose. På tross av dette og ABBs tilsynelatende telepatiske kommunikasjon med guden Odin hevder hun fremdeles at han er tilregnelig.

I det aktuelle brevet til regjeringsmedlemmer og medier beskriver Breivik hvordan han eller folk fra enmannspartiet hans, Den nordiske stat, skal holde demonstrasjoner foran Stortinget i spesialbygd bil med pansrede glass, dersom kravene hans ikke blir innfridd. Breivik har siden 2011 kontinuerlig fremstilt seg selv som leder for ikke-eksisterende organisasjoner.

I 2017 ble det kjent at Anders Behring Breivik formelt hadde endret sitt navn til Fjotolf Hansen. Hansen er et vanlig etternavn i Norge. Fjotolf er derimot et ekstremt uvanlig fornavn som nesten ingen andre personer heter. Et svært merkelig navn, som passer for en svært merkelig person.

Fjotolf/Breivik er skyldig i massemord. Dette er det ingen som betviler. Men de første rettsoppnevnte sakkyndige psykiaterne gav i 2011 ham diagnosen paranoid schizofren, og konkluderte med at han er sinnssyk. Dette ble kontroversielt satt til side av retten i 2012. Det er derimot fremdeles mange mennesker som mistenker at den opprinnelige konklusjonen var korrekt.

Min konklusjon er at de delene av manifestet som er skrevet av ABB ikke skal leses som en politisk tekst. Det den angivelige Knights Templar-kommandøren Breivik selv skriver bør leses som de usammenhengende skribleriene til en psykiatrisk pasient som lider av noe som ligner mye på paranoid schizofreni. De bisarre og mentalt forstyrrede brevene Fjotolf/Breivik sender flere år seinere kan antyde en person som muligens fremdeles lider av ubehandlet schizofreni i fengselet. I så fall er dette fordi det norske samfunnet og rettssystemet ikke vil anerkjenne hans sinnssykdom.

Det er høyst tvilsomt om Breiviks merkelige lapskaus av godteri og drapsfantasier, plastisk kirurgi og tempelriddere, anabole steroider og frimurere, bomber, dataspill og hans søsters vagina fortjener å bli betegnet som en ideologi. Det Breivik selv skriver fremstår som psykologisk ekstremt avvikende, og sykelig i enhver forstand.

Over et tiår etter Breiviks forbrytelser er det fremdeles store deler av mediene og den politiske venstresiden i Norge som presser på for at vi skal ta et uspesifisert oppgjør med ABBs angivelige tankegods. Da må de kunne spesifisere hvilke deler av dette tankegodset man skal ta avstand fra.

Er det bruk av Wikipedia, som Breivik selv har fremhevet som hans viktigste kilde til utdannelse før hans terrorangrep? Er det hans ønske om å bli ny konge, før eller etter å ha kuttet av sin egen penis? Er det ideen om at alle barn skal tas fra sine biologiske mødre ved fødselen og gjøres til statens eiendom? Er det at ABB hevder å være den mest torturerte personen i Europa siden andre verdenskrig fordi han har barnslige spill på PlayStation, eller at han truer med å sultestreike seg til døde hvis han ikke får nye spill? Er det at han klager over temperaturen på sin kaffe og hevder at han blir behandlet verre enn de som ble gasset til døde i Auschwitz? Er det hans store fetisj for selvkomponerte uniformer, hansker og medaljer, delvis inspirert av frimurerne?

Er det beskrivelsen av de påståtte kjønnssykdommene til hans egen mor og søster? Er det hans mulige telepatiske kontakt med den norrøne guden Odin, samtidig som han sammenligner seg med Jesus? At han først beskrev seg som en antinazistisk terrorist, eller at han ville bli den nordiske Nelson Mandela? Er tankegodset at Breivik/Fjotolf er villig til å gi bort 98% av sitt land til muslimer og andre folkegrupper?

At ABB sa gjentatte ganger under rettssaken i 2012 at han ønsket å skape en «heksejakt» på moderate konservative og fredelige nasjonalister, og at han er glad for at massemediene skapte en slik heksejakt? Er det ønsket om å samarbeide med islamske terrororganisasjoner som al-Qaida og Hamas for å begå massemord på ikke-muslimske europeere, i Europa? Eller er det kanskje forestillingen om at hans valg av godteri er av kosmisk viktighet?

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.